Internetproviders moeten stoppen met het uitvoeren van de bewaarplicht en het kabinet moet de handhaving ervan per direct opschorten. Daarvoor pleit digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). Aanleiding is de beslissing van het kabinet om de bewaarplicht telecomgegevens voort te zetten, ook al verklaarde het Europees Hof van Justitie in april de richtlijn dataretentie nog ongeldig. In zijn brief aan de Tweede Kamer schreef Opstelten dat de Wet bewaarplicht telecomgegevens in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten.

Volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom is in de Nederlandse Grondwet geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen niet wordt uitgevoerd. "De wet mag dan wel in een wetboek staan, maar niemand hoeft er zich iets van aan te trekken. Niemand niet. Nooit niet." Hij vindt dan ook dat providers moeten stoppen met de bewaarplicht en dat het Agentschap Telecom per direct de handhaving moet staken.

Het parlement moet minister Opstelten snel ter verantwoording roepen. De bevestiging van de regering dat de huidige bewaarplicht in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen heeft enorme consequenties", aldus Zenger. Naast het opschorten van de handhaving wil BoF dat de Wet bewaarplicht telecomgegevens zelf zo snel als mogelijk ongedaan wordt gemaakt.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha