Bewaarplicht

Om terrorisme te helpen bestrijden, stelt de Spaanse overheid voor dat eigenaren van internetcafé’s de gegevens van hun gebruikers registreren. Deze regel staat in de zwaar bekritiseerde wet op burgerlijke veiligheid die in november vorig jaar werd goedgekeurd.

Een paar weken geleden oordeelde de hoogste Spaanse juridisch instantie (CGPJ) echter dat enkele regels indruisden tegen de grondwet. Ook het Spaanse agentschap voor persoonlijke gegevensbescherming was tegen de tekst en richt zich nu op artikel 24 van het wetsvoorstel over eigenaren van internetcafe’s en belwinkels. Het ID van de clienten zou geregistreerd moeten worden voordat deze toestemming krijgen om gebruik te maken van de internetdiensten. 

Wie zijn ID niet prijs wil geven, kan geen gebruik maken van internet of telefoon en de bedrijven die weigeren dit soort gegevens te registreren kunnen rekenen op boetes tot 30.000 euro. Een nog verdergaand voorstel om gebruikers van openbare Wi-Fi netwerken zich te laten identificeren werd al geschrapt na druk vanuit het Spaanse ministerie van Industrie, Energie en Toerisme. 

Alles bij de bron; InSpanje

De Finse regering hoeft niet zoals het Nederlanse kabinet acht weken op het vonnis van het Europees Hof te broeden om de conclusie te trekken: de bewaarplicht moet op de schop.  "Uiteraard zullen we paragrafen die voortvloeien uit de richtlijn schrappen. We schikken ons graag naar dit vonnis", aldus Krista Kiuru, minister van Onderwijs, Wetenschap en Communicatie.

Eerder deze week verklaarde het Hof de richtlijn bewaarplicht telecommunicatiegegevens met terugwerkende kracht ongeldig, omdat het in strijd is met fundamentele grondrechten zoals de privacy. Ondertussen blijft de status quo van opslaan van alle metadata van telefonie en internet gehandhaafd. Tot nog toe trekt alleen de Zweedse provider Bahnhof zijn conclusies en heeft eigenhandig de opslag van de gegevens gestaakt en alle bewaarde data gewist.

Alles bij de bron; WebWereld

Eind 2013 heeft België een wet aangenomen die alle internetproviders en telecombedrijven verplicht om een heleboel data bij te houden over het surf-, mail- en belgedrag van alle gebruikers...

...De Liga voor Mensenrechten, de Ligue des droits de l'Homme en de Net Users' Rights Protection Association (NURPA) hebben besloten om samen naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Via deze weg willen we de vernietiging afdwingen van deze wet die van elke Belgische burger een potentiële crimineel maakt, die het vermoeden van onschuld vervangt door het vermoeden van schuld en die verschillende rechten en vrijheden met de voeten treedt. Die rechten en vrijheden zijn onontbeerlijk voor het democratisch functioneren van onze samenleving.

Juridische procedures nemen veel tijd en werk in beslag. Om deze uitputtingsslag tot een goed einde te brengen en ieders privacy te vrijwaren, vragen we jouw hulp. Via www.stopdataretention.be kan je deze actie steunen en vind je op deze site alle informatie terug over deze wet en over wat er op het spel staat.

De Liga gaat met deze nieuwe campagne een stapje verder dan haar Bewaar je privacy (2009) en Win je privacy (2010) campagnes uit het verleden. Riepen we enkele jaren geleden nog op om je privacy in bewaring te nemen of terug te winnen, dwingt de recent goedgekeurde algemene bewaarplicht ons nu tot een noodzakelijke reddingsactie. Geen woorden meer, maar daden! We vechten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof en reken daarvoor op jouw hulp! Het gaat tenslotte toch om ieders privacy.

Alles bij de bron; LigaVoorMensenrechten

De Obama-regering wil telefoongegevens, die door de Amerikaanse geheime dienst NSA zijn verzameld, langer bewaren. Dat meldt The Wall Street Journal. 

Het huidige systeem bepaalt dat gegevens van telefoongesprekken ouder dan vijf jaar automatisch worden verwijderd. De Obama-regering is van mening dat deze gegevens langer moeten worden opgeslagen om als bewijs te dienen in belangrijke rechtszaken. De NSA zou oudere gegevens van telefoongesprekken niet mogen doorzoeken of gebruiken.

Alles bij de bron; NU

De Liga voor Mensenrechten start een procedure tegen de nieuwe wet die telecombedrijven verplicht om nauwgezet bij te houden wie met wie belt of mailt. Een grove schending van de privacy, vindt de Liga, die een project van crowdfunding opstart om de wet aan te vechten. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Vorig jaar keurde het parlement een wet goed die bepaalt dat elk bedrijf dat in België telefonie- of e-maildiensten aanbiedt een jaar lang moet opslaan wie met wie communiceert, vanaf welk toestel dat gebeurt, hoe lang het gesprek duurt, enzovoort. Die metadata kunnen de politie, het gerecht en de inlichtingendiensten dan opvragen in hun onderzoeken. De wet is een omzetting van een Europese richtlijn.

Caroline De Geest, juriste bij de Liga, zegt in de krant. "Veiligheid is belangrijk. Maar privacy ook. En deze nieuwe wet gaat volgens ons te ver, ze schendt het recht op privacy en het recht op vertrouwelijke communicatie". Omdat zo'n procedure geld kost, wil de Liga middelen ophalen via crowdfunding. Men hoopt 5.000 euro te verzamelen.

Alles bij de bronnen; deMorgen & deRedactie

De bewaarplicht werkt niet en daarom zou die moeten worden uitgebreid. Dat is in het kort de conclusie uit de Evaluatie Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.  Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum bekijkt in hoeverre de bewaarplicht voor telco's en ISP's van nut is geweest in rechtszaken. En dat valt tegen. 

Vooral de metadata die verzameld is over het gebruik van e-mail en websurfen blijkt nauwelijks van nut te zijn geweest in de afgelopen jaren. De data is vaak te oud, en "daarmee is een situatie ontstaan waarin gegevens van burgers worden bewaard die niet of nauwelijks worden gebruikt door opsporingsdiensten", zo staat in het rapport dat uitgebreid wordt belicht in dit artikel op Computerworld.

Daarom moet de bewaarplicht worden uitgebreid, vinden experts die geciteerd worden in de evaluatie. Nu is de bewaartermijn zes maanden en het moet langer. Dit om te voorkomen dat data alweer is verdwenen voordat een onderzoek wordt gestart of in een fase is waar die data belangrijk worden. 

Ook moet de data worden uitgebreid met het eindpunt van gesprekken in telefonie en van internetsessies. Daarbij moeten locatiegegevens worden betrokken om mobiele internetsessies ook locatiegericht te volgen.

Alles bij de bron; WebWereld

De verplichting om telefoongegevens een jaar lang te bewaren blijft omstreden. Volgens organisatie Bits of Freedom (BoF) blijkt uit een gelekte evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)  dat de regering de noodzaak van de Wet bewaarplicht niet aan kan tonen. Het rapport bevestigt de conclusie van rechters in andere landen.

 Het gelekte rapport, dat overigens ruim anderhalf jaar te laat is uitgebracht, is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd maar zal kunnen dienen als basis voor een kritisch onderzoek of deze omstreden wet niet moet worden afgeschaft. 

Het onderzoekscentrum stelt vast dat het onmogelijk is om de effecten, en dus de noodzaak, van de Wet bewaarplicht vast te stellen. Het rapport gaat daarom vooral in op de opslag en het gebruik van de gegevens door de opsporingsdiensten. Daar concluderen de onderzoekers dat providers het recht van burgers op inzage in de eigen gegevens niet goed naleven. 

Het WODC constateert dat met de technologische ontwikkelingen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger enorm is geworden. Van burgers worden veel gegevens opgeslagen die niet worden gebruikt. Dat is een onwenselijke situatie, zeggen de onderzoekers.

Aalles bij de bron; AutomGids

De opslag in een Russische database van gegevens van Nederlanders bij de Olympische Spelen kan niet worden uitgesloten. Dat schrijft minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) mede namens zijn collega's van Binnenlandse Zaken en Sport. Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben geen toegang tot de Russische database. Overigens wordt in het kader van mogelijk terrorisme bij de Spelen wel samengewerkt met de Russische diensten, aldus Timmermans.

De Europese Commissie heeft in november al de zorgen overgebracht over de bescherming van persoonlijke gegevens in Sotsji, staat in de brief.

Alles bij de bron; Telegraaf

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha