Bewaarplicht

Internetproviders moeten stoppen met het uitvoeren van de bewaarplicht en het kabinet moet de handhaving ervan per direct opschorten. Daarvoor pleit digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). Aanleiding is de beslissing van het kabinet om de bewaarplicht telecomgegevens voort te zetten, ook al verklaarde het Europees Hof van Justitie in april de richtlijn dataretentie nog ongeldig. In zijn brief aan de Tweede Kamer schreef Opstelten dat de Wet bewaarplicht telecomgegevens in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten.

Volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom is in de Nederlandse Grondwet geregeld dat een wet die strijdig is met internationale verdragen niet wordt uitgevoerd. "De wet mag dan wel in een wetboek staan, maar niemand hoeft er zich iets van aan te trekken. Niemand niet. Nooit niet." Hij vindt dan ook dat providers moeten stoppen met de bewaarplicht en dat het Agentschap Telecom per direct de handhaving moet staken.

Het parlement moet minister Opstelten snel ter verantwoording roepen. De bevestiging van de regering dat de huidige bewaarplicht in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen heeft enorme consequenties", aldus Zenger. Naast het opschorten van de handhaving wil BoF dat de Wet bewaarplicht telecomgegevens zelf zo snel als mogelijk ongedaan wordt gemaakt.

Alles bij de bron; Security

Het aantal taps van Belgische veiligheidsdiensten komt uit op 1378, schrijft het Vast Comité voor Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel 'Comité 1' genoemd, in zijn jaarrapport. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012 toen het aantal taps juist daalde met 7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De Belgische inlichtendiensten, Staatsveiligheid en de ADIV, maken het vaakst gebruik van het opvragen van accountgegevens of toegang tot datasets bij providers als methode om inlichtingen in te winnen. Ook het opvragen van locatiegegevens van vooral mobieltjes is een veel gebruikte methode.

De Belgische overheid maakt al jaren de tapstatistieken van zijn inlichtingendiensten openbaar. De Nederlandse overheid doet dat niet; volgens een Nederlandse rechtbank zou dat de werkwijze van de geheime diensten kunnen ondermijnen.

Alles bij de bron; Tweakers

Vodafone heeft per ongeluk de telefoongegevens van ruim 1700 Britse journalisten, advocaten en stafleden van het bedrijf News UK opgestuurd naar de Londense politie, Scotland Yard. Die had om de details van één journalist gevraagd, maar kreeg dus een hele lading aan informatie.  Vodafone stuurde de gegevens al in maart. De politie hield ze vervolgens zeven maanden, om ze daarna terug te geven. 

Het zou gaan om de gegevens van medewerkers bij News UK, die daar werkten tussen 2005 en 2007. News UK geeft onder meer The Times en The Sun uit. Voorheen waren ook News of the World en Today kranten van het bedrijf. 

De telecomaanbieder heeft excuses gemaakt aan het mediaconcern en noemt het een 'menselijke fout'. De gegevens zijn verder niet verspreid of gepubliceerd.

Alles bij de bronnen; AD & NOS [Thnx-2-Niek]

Waarom doet een crimineel zijn telefoon uit als hij op het slechte pad is? Omdat in Europa alle providers wettelijk verplicht zijn een jaar lang te onthouden wie er met wie, vanaf welke locatie en hoe lang telefoneerde. Die zogeheten bewaarplicht geldt ook het internetverkeer; iedere zoekopdracht, ieder sitebezoek wordt een half jaar opgeborgen.

Onder voorwaarden mag justitie de opbrengst van dit enorme digitale sleepnet raadplegen. Zo kunnen tot een jaar na het delict nog verdachten die in de buurt waren, worden opgespoord. Of tot een half jaar na websitebezoek namen en IP-adressen van kinderpornogebruikers teruggevonden worden. Het is dan ook geen wonder dat het kabinet deze bewaarplicht van telecomgegevens niet uit handen wil geven...

... Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt van de massasurveillance. Ieders digitale leven wordt onthouden en beschouwd als waardevol  toekomstig onderzoeksmateriaal. Dat zit fundamenteel fout.

Alles bij de papieren bron; pdfNRC 

De toegang tot telecommunicatiegegevens wordt aangescherpt. Ook worden de gegevens meer beschermd en beveiligd. Dit met het oog op een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. De bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens blijft echter bestaan. Deze is onmisbaar voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten.

Een en ander blijkt uit de kabinetsreactie op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In die uitspraak, van april 2014, verklaarde het Hof de richtlijn dataretentie ongeldig. Deze richtlijn bevatte regels voor de lidstaten over dataretentie in verband met de bestrijding van zware misdaad. De uitspraak van het Hof betekent niet dat Nederlandse regels ineens ongeldig zijn geworden, aldus het kabinet.

Het kabinet kiest voor een andere, meer strikte toegang tot de bewaarde gegevens om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers te verbeteren. Straks kunnen telefoniegegevens alleen de volle bewaartermijn van twaalf maanden worden geraadpleegd, in geval van een ernstig misdrijf waar een straf van acht jaar of meer op staat. Bij delicten met een straf lager dan acht jaar en waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, kunnen de telefoniegegevens zes maanden bekeken worden. Nu is dat nog twaalf maanden. 

Toegang tot de telecommunicatiegegevens krijgt de officier van justitie straks pas na toestemming van de rechter-commissaris. Deze rechterlijke toets is voor burgers een extra waarborg. Ook worden aanbieders van telecommunicatiediensten verplicht hun gegevens op te slaan en te verwerken binnen de Europese Unie. Het Agentschap Telecom (AT) krijgt het recht deze gegevens in te zien. Daarmee verbetert het toezicht op de naleving van de regels over beveiliging en bescherming van de bewaarde gegevens. 

Alles bij de bron; RijksOverheid

In 2013 is 2,3 miljoen keer informatie opgevraagd over de eigenaar van een telefoonnummer of ip-adres. Dat is iets minder dan een jaar eerder.

Het cijfer wordt bekendgemaakt in het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), dat dinsdag is gepubliceerd. De instantie geeft opsporingsdiensten toegang tot persoonsgegevens die staan opgeslagen bij telecom- en internetproviders.

In 2013 werden gegevens 2,34 miljoen keer opgevraagd. In ongeveer 90 procent van de gevallen leverde dat inderdaad gegevens op. In 10 procent van de gevallen was een persoon, telefoonnummer of ip-adres dus niet bekend bij de Nederlandse providers.

Alles bij de bron; NU

Kentekens die de politie registreert worden doorgestuurd naar de Belastingdienst, die de gegevens jaren mag bewaren. Dat blijkt uit een Wob-verzoek van advocaten Guido de Bont en Annabel Vissers waar de Correspondent over schrijft. Via mobiele en vaste politiecamera's op de Nederlandse hoofdwegen registreert de politie kentekens.

Deze registraties moeten direct worden verwijderd, behalve als één van de kentekens een zogenoemde 'hit' geeft en op naam staat van een persoon die door de politie wordt gezocht of een boete open heeft staan. De Belastingdienst had met de politie een convenant gesloten waardoor het alle kentekenregistraties van een hele week ontving, ook de no-hits. Het gaat in dit geval om informatie over onschuldige burgers. 

De Belastingdienst stelt dat het onlangs een nieuw convenant met de politie heeft gesloten met in essentie dezelfde inhoud. Daarbij mogen de gegevens zolang als fiscaal relevant is worden bewaard. Dat komt neer op een periode van vijf tot zeven jaar.

Vervolgens kunnen politie, inlichtingendiensten en Justitie moeiteloos bij die persoonlijke gegevens van burgers via dezelfde Belastingdienst. Waar de instanties zelf alle verzamelde data binnen een paar maanden moeten weggooien, kunnen de diensten via een maas in de wet tot wel 7 jaar na verzameling bij de Belastingdienst aankloppen om bijvoorbeeld salarissen en gemaakte autoritten op te vragen van burgers. 

Dat blijkt uit een Wob-verzoek van advocaten Guido de Bont en Annabel Vissers waar de Correspondent over schrijft.  De Belastingdienst heeft nog niet gereageerd op de bevindingen, maar De Correspondent sprak met een aantal hoogleraren die het bevestigen. "Al die data ligt gewoon bij de fiscus en geen haan die ernaar kraait. We hebben een monster gecreëerd", zegt één van hen.

Alles bij de bronnen; Security & PCM

Een man die in die in de jaren zestig een Oost-Duitse spionne naar Nederland smokkelde moet zijn AIVD-dossier kunnen inzien. Het ministerie was bang dat gevoelige informatie op straat zou belanden, maar de afwijzing van het verzoek was niet goed gemotiveerd. Volgens de Raad van State moet de man een samenvatting krijgen van het dossier, die de werkwijze en bronnen van de dienst geheim houden.

De man smokkelde in de jaren zestig een vrouw uit de toenmalige DDR naar Nederland. De vrouw bleek een spionne van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst. Nadat dit werd gemeld bij de voorloper van de AIVD werd de man als staatsgevaarlijk aangemerkt. Volgens de man is er geen reden meer het dossier over hem geheim te houden, omdat de gegevens van de AIVD gedateerd zijn en alle betrokkenen inmiddels overleden.

AAlles bij de bron; Nieuws

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha