Bewaarplicht

Afgelopen week liet de Tweede Kamer zich door een groot aantal experts informeren over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In het gesprek benadrukte Bits of Freedom (pdf) dat de Nederlandse overheid in de afgelopen paar jaar vooral heeft aangetoond dat we zo’n bewaarplicht écht niet nodig hebben. Dat illustreerden we aan de hand van voorbeelden...

...Toen Vodafone door een brand haar bewaarplichtdatabase in rook zag opgaan leverde dat voor de politie en het Openbaar Ministerie “geen grote problemen op”. Dat is opmerkelijk, want Vodafone heeft een kwart van de markt in handen. Dat betekent dat de politie en het OM op een andere manier, al dan niet legitiem, de missende gegevens heeft kunnen verkrijgen of dat zij deze gegevens domweg niet nodig had...

Het op grote schaal ongericht en langdurig bewaren van gegevens over het communicatiegedrag en de locatie van alle mensen is niet noodzakelijk. Zo’n wet past niet in een rechtsstaat als de onze. Bits of Freedom wil dat de Nederlandse regering de handhaving van de Wet bewaarplicht per direct staakt en zo snel mogelijk de Wet bewaarplicht uit de Telecommunicatiewet schrapt.

Alles bij de bron; BoF

Als de bewaarplicht in Nederland wordt afgeschaft kan er een digitale vrijstaat ontstaan, zo waarschuwden politie en het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Volgens beide partijen is het van essentieel belang dat telecom- en internetproviders bepaalde communicatiegegevens gedurende een bepaalde periode bewaren, ondanks kritiek van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie dat de bewaarplicht in strijd met de fundamentele grondrechten is...

...Ook verschillende experts van Bits of Freedom, het Instituut voor Informatierecht (IVIR) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) waren bij de hoorzitting aanwezig. "Dat is snel. Het woord "kinderporno" viel binnen een paar minuten in de hoorzitting", aldus Bits of Freedom. Hoogleraar Egbert Dommering liet zich kritisch uit over de argumenten van politie en justitie dat de bewaarplicht juridisch noodzakelijk zou zijn. Alleen de opslag van communicatiegedrag is volgens de hoogleraar al een grote inbreuk op de privacy van burgers. Het CBP voegde toe dat als politie de doelmatigheid van de bewaarplicht niet kan aantonen er een fundamenteel probleem is.

Alles bij de bron; Security

Angela Merkel wil de in 2010 afgeschafte bewaarplicht telecomgegevens weer in Duitsland invoeren, omdat dit nodig zou zijn in de strijd tegen terrorisme, zo laten Duitse media weten. Op dit moment zijn Duitse telecomproviders niet meer verplicht om telefoon- en internetgegevens op te slaan. 

SPD-minister van Justitie Heiko Maas is echter tegenstander van het plan. Hij liet weten dat Frankrijk wel over een bewaarplicht beschikt en dit de aanslagen in Parijs niet kon voorkomen.

Ook de Groenen en Die Linke zijn tegen het plan om de bewaarplicht weer in te voeren. "Meer data-opslag en strengere wetten zijn verkeerde reflexen," aldus Anton Hofreiter, leider van de Groenen. Maas liet verder weten dat het inperken van de privacy van burgers en journalisten een verkeerd antwoord op terroristische aanslagen is. Daarnaast is de bewaarplicht in strijd met Europese regelgeving.

Alles bij de bron; Security

Minister Ivo Opstelten moet uiterlijk 31 december 2014 om 14:00 uur ingaan op redelijke eisen die Xs4all stelt in zake de borging van van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Zo niet, dan kan hij een uitnodig verwachten om voor de rechter te verschijnen.

Dat blijkt uit een brief die bureau Brandeis namens XS4All vandaag aan Minister Opstelten verzond. In de brief doet advocaat Christiaan Alberdingk Thijm uit de doeken dat zijn client XS4All het zat is om nog langer internetverkeersgegevens achter de hand te houden voor raadpleging door politie of openbaar ministerie. XS4all weet zich in zijn bezwaren gesterkt door het Europese Hof van Justitie, dat in april dit jaar bepaalde dat het bewaren van bel- en internetdata van klanten in strijd is met de grondrechten van de Europese burgers.

In weerwil met die uitspraak van het Hof handhaaft Opstelten de omstreden bewaarplicht, op straffe van boetes die op kunnen lopen tot vele honderdduizenden euro's.

Alles bij de bron; AutomGids

 Er moet een eind komen aan het verzamelen en opslaan van gegevens over internet- en telefoniegebruik. Een aantal Nederlandse organisaties heeft laten weten gezamenlijk een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse staat om dat voor elkaar te krijgen. Onder de organisaties die zich achter het kort geding scharen zijn onder meer privacy-voorvechter Privacy First, internetprovider BIT, journalistenvereniging NVJ, het Nederlands Uitgeversverbond (publiekstijdschriften), NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Terwijl aan de ene kant heeft de hoogste rechter in Europa bepaald dat het opslaan van gegevens over bel- en internetgedrag van klanten ongrondwettelijk is, moeten providers van minister Opstelten van justitie juist gewoon doorgaan met bijhouden wie met wie belt, of welke e-mailadressen contact met elkaar hebben. 

Luisteren de providers naar het Europees Hof en stoppen ze met de opslag, dan dreigen hoge boetes. Geven de bedrijven gehoor aan de minister, dan schenden zij willens en wetens de grondrechten van hun klanten. Een kort geding moet nu uitkomst bieden. 

Alles bij de bronnen; AutomGids & Trouw [thnx-2-Niek]

 

De Amerikaanse senator Ron Wyden heeft een wet voorgesteld die backdoors van de overheid alsmede opzettelijk aangebrachte beveiligingslekken in Amerikaanse software en elektronica verbiedt. Wyden reageert op uitlatingen van onder andere de FBI dat bedrijven backdoors aan hun producten zouden moeten toevoegen zodat opsporingsdiensten, ondanks het gebruik van encryptie, toch toegang tot gegevens kunnen krijgen.

"Deze voorstellen ondermijnen de ontwikkeling en uitrol van sterke beveiligingstechnologieën en het overweldigende economische en nationale veiligheidsbelang in betere databescherming", aldus Wyden. De senator is ook tegen het opzettelijk verzwakken van beveiligingsstandaarden en beveiligingen, aangezien ook dit het vertrouwen in Amerikaanse producten en diensten verder kan ondermijnen. Bedrijven die nu proberen om het vertrouwen van de consument terug te winnen zouden opnieuw worden getroffen als de Amerikaanse overheid hen verplicht om backdoors aan producten en diensten toe te voegen, zo besluit de senator.

Alles bij de bron; Security

De massale opslag van locatiegegevens, internet-, e-mail- en belgedrag van alle Nederlanders moet per direct worden gestopt. Dat eisen de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, journalistenvakbond NVJ en stichting Privacy First in een kort geding dat zij aanspannen tegen de Nederlandse staat. 

Daarmee handelt Nederland volgens advocaat Fulco Blokhuis in strijd met de uitspraak van het Europees Hof. Blokhuis verwacht dat de rechtbank in Den Haag in januari of februari uitspraak doet.

Volgens advocatenkantoor Boekx in Amsterdam sluit ook internetprovider BIT zich aan en overwegen ook andere internet- en telecomaanbieders dat.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]

Vodafone heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie opheldering gevraagd over de onduidelijkheid die rondom de Wet bewaarplicht telecomgegevens is ontstaan, zo laat de provider op de eigen website weten.

In april van dit jaar verklaarde het Europese Hof de 'richtlijn dataretentie' ongeldig. In reactie daarop concludeerde minister Opstelten dat de Nederlandse 'Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens', die op deze Europese richtlijn gebaseerd is, moet worden aangepast.

Volgens Vodafone is het daardoor nu onduidelijk wat de provider op het moment nu wel of niet moet en mag bewaren in het kader van de bewaarplicht. Om duidelijkheid te krijgen heeft Vodafone nu een brief aan het ministerie gestuurd waarin wordt gevraagd om op korte termijn opheldering te geven.

Bits of Freedom gaat nog een stapje verder en stelt dat omdat de wettelijke bewaarplicht van telecomgegevens in strijd is met de Grondwet, de telecomproviders forse schadevergoedingen kunnen eisen van de overheid. 

De redenering is als volgt: Nederland heeft een wet die telecomaanbieders verplicht om telefoon- en internetgegevens bevolkingsbreed op te slaan (de 'bewaarplicht'). In april heeft het Hof van Justitie van de EU verklaard dat die opslag indruist tegen het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dat laatste is een internationaal verdrag. In de Nederlandse Grondwet staat dat een wet die strijdig is met internationale verdragen, niet mag worden uitgevoerd. Ofwel: de bewaarplicht is ongrondwettig.

Volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom, de man achter deze analyse, betekent dit dat het Agentschap Telecom, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de wet, 'per onmiddellijk moet stoppen met het handhaven'. Gaat het daarmee toch door, dan kunnen de telecomaanbieders, die kosten moeten maken om de data op te slaan, een schadevergoeding eisen.

Alles bij de bronnen; Security & Volkskrant [Thnx-2-Niek]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha