Bewaarplicht

Het Agentschap Telecom en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaan toezicht houden op het zorgvuldig bewaren en het tijdig vernietigen van telecommunicatiegegevens.

Gistermiddag is een samenwerkingsovereenkomst getekend door beide organisaties. Zij willen met de afspraken onnodig dubbel toezicht voorkomen.
Inspecties

Het Agentschap Telecom zal controleren of de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn wel goed vernietigd worden. Het agentschap zal inspecties houden bij providers om naleving van de wet te garanderen.

Het CBP ziet juist toe op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en op andere wetgeving op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. De privacywaakhond vervult zijn taak dus ook voor de omstreden bewaarplicht.

De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens verplicht providers internetverkeer zes maanden te bewaren. Telefoniegegevens moeten een jaar worden opgeslagen. Bij de bewaarplicht gaat het niet om de inhoud van de communicatie, maar om gegevens over de contacten en het belgedrag, zoals tijdstip en locatie.

 

Lees verder bij de bron;  WebWereld.nl

Op dit moment wordt het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam geopend met interessante lezingen over privacy. 

De actualiteit van het onderwerp is onbeperkt. Al die ov-chipritjes die iedereen nu maakt worden fijn geteld en de details bewaard. Voor velen is het natuurlijk een achterhaalde zorg. Get used to it, er ís geen privacy meer.

Vóór de zomervakantie toesloeg sleepte minister Hirsch Ballin de Wet Bewaren Telecomgegevens door de Eerste Kamer met de toezegging de bewaartermijn te zullen terugbrengen naar zes maanden. Hij zou een reparatiewetje indienen om de termijn van twaalf maanden te halveren. Eerder dwong de Tweede Kamer hem al om zijn voorkeur (achttien maanden opslaan) terug te brengen tot een jaar.

Dat was toen. Lezer Peter schrijft nu:

Ondertussen is het oorverdovend stil geworden. De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens treedt morgen in werking
(zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-360.html)
maar voor zover ik heb kunnen nagaan is het voorstel voor het door de minister toegezegde reparatiewetje nog steeds niet ingediend. Volgens mij is er na het zomerreces in de Tweede Kamer nog met geen woord gesproken over de belofte van Hirsch Ballin om de bewaartermijn voor ISP’s op zes maanden vast te stellen.

Wie het weet mag het zeggen.

Bron; NRC blog Marc Chavannes

Volgens de Kamer moet het onbeperkt downloaden van muziek, spelletjes en films op internet moet strafbaar worden. Maar pas als de entertainmentindustrie deze producten op een andere manier aanbiedt. Dit bericht staat in schril contrast tot andere berichten uit Frankrijk eerder deze week waar soortgelijke wetgeving van tafel werd geveegd.

Lees ook:

Zweden wordt aangeklaagd door de Europese Commissie voor het te laat introduceren van een wet bewaarplicht van communicatiegegevens.

In maart 2009 zouden alle EU-landen al nationale wetgeving op de rol moeten hebben, maar in Zweden is nog geen wet ingediend. Tegen Zweedse media zegt de minister van Justitie Beatrice Ask dat de bewaarplicht "niet haar favoriete project is", maar dat er een wetsvoorstel binnenkort aankomt.

Lees verder bij de bron; WebWereld

 

Phone and internet firms will be forced to store for a year records of any call, email or website visit in the UK, under a law quietly introduced last night. Taxpayers will pay £46.58million so that police, the security services, health authorities and even town halls will have the right to access their 'communications' records.

Phil Booth of the NO2ID campaign accused the Government of yet again using terrorism as an excuse to extend public bodies' snooping powers.

Lees verder...

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha