Bewaarplicht

De Ierse Hoge Raad heeft een zaak over de bewaarplicht doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie. Die moet zich nu uitspreken over de verplichte opslag van gegevens over telecommunicatie en internetverkeer.

In maart oordeelde het Duitse hof nog dat de bewaarplicht ongrondwettig is; eerder gebeurde dat in Roemenië en Hongarije. Er is op Europees niveau echter nog nooit een gerechtelijk oordeel over de bewaarplicht geveld, hoewel het om een maatregel gaat die door de EU wordt voorgeschreven.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

De bewaarplicht voor telecomgegevens is nog steeds niet geregeld. Na ingrijpen van de Eerste Kamer zag het er naar uit dat het niet achttien maar zes maanden zou worden. Maar de Tweede Kamer voelt daar niets voor. En die moet meewerken.

Ingezonden reactie in het NRC van 6 maart 2010;

Dinsdag 2 maart was in NRC Handelsblad te lezen dat het Duitse Constitutionele Hof de wettelijke basis voor de opslag van alle telecomgegevens zes maanden lang, ongrondwettig verklaarde. De correspondent vermeldt dat deze wet een bedenksel was van het Duitse parlement in de hoop hiermee terrorisme te bestrijden.

Was dat maar waar, dan zaten wij in Nederland niet met hetzelfde probleem. Het is namelijk een Europese richtlijn die de lidstaten oplegt om minimaal zes maanden alle verkeersgegevens van telefoongesprekken en e-mails op te slaan.

De Tweede Kamer was akkoord gegaan met een bewaarplicht van een jaar, maar de Eerste Kamer heeft de minister van Justitie onder druk gezet om de termijn terug te brengen naar de termijn die de richtlijn minimaal oplegt: zes maanden.

De ontevredenheid in de Senaat was groot over de wet: niet noodzakelijk, niet effectief en daarom een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy. Alle burgers in het verdachtenbankje zetten leek ons niet proportioneel. Maar wat doe je als parlement als de regering zich eerder al heeft verplicht de richtlijn uit te voeren? Kun je een wet dan nog zelfstandig toetsen aan de grondrechten?

Ik vind dat een nationaal parlement ook bij het omzetten van een richtlijn zijn eigen Grondwet trouw moet blijven, maar een dilemma is het wel. Het Duitse Hof erkent dat ook, maar bindt de uitvoering van de richtlijn wel aan de strengst mogelijke voorwaarden. De Duitse uitspraak biedt Nederland een goede reden om te onderzoeken hoe we de wet minder ingrijpend kunnen maken.

Maar er gloort nog meer hoop uit Brussel: eurocommissaris Reding (Justitie en Mensenrechten) heeft aangekondigd de richtlijn te toetsen aan het Verdrag van Lissabon, waarin het recht op gegevensbescherming een prominente plaats heeft. Bij een negatieve uitkomst zal de richtlijn op de tocht komen te staan. Goed nieuws dus voor de digitale burgerrechten.

Maar terwijl het privacybewustzijn als een dominospel steeds meer lidstaten raakt, is onze Tweede Kamer horende doof en ziende blind. In reactie op het regeringsvoorstel om de termijn te verkorten, houdt het CDA stug vast aan een jaar gegevensopslag en pleit de VVD zelfs voor een verhoging naar anderhalf jaar. Tijd voor verkiezingen.


Tineke Strik

Lid Eerste Kamer GroenLinks

Het hoogste Duitse gerechtshof heeft een streep gezet door de bewaarplicht van telecomgegevens. De omstreden maatregel is in zijn huidige vorm ongrondwettig.

Dat bepaalde het constitutionele hof in Karlsruhe dinsdag, zo melden Duitse media....

...Volgens het gerechtshof is de maatregel, die voortvloeit uit Europese regelgeving, in strijd met de Duitse grondwet. Om daar verandering in te brengen, zouden strengere voorwaarden moeten worden gesteld aan inzage en beveiling van de gegevens, en moet het gebruik van de informatie transparanter worden....

...aangetreden eurocommissaris Viviane Reding van Justitie de huidige bewaarplicht te willen heroverwegen. Ze wil onder meer weten of de maatregel niet in strijd is met de grondrechten voor Europese burgers die zijn vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, dat in december van kracht werd. Daarin is onder meer het recht op gegegevensbescherming verankerd.

Lees verder bij de bron; www.nu.nl

In België is een campagne tegen de bewaarplicht gestart, want die zou aanzetten tot misbruik van opgeslagen gegevens en ook de inhoud van het verkeer bewaren. Inmiddels hebben 1337 mensen de petitie van 'Bewaar je privacy' ondertekend.

Volgens de tegenstanders van de bewaarplicht is de wet destijds bijzonder snel aangenomen, zonder de nodige reflectie en overleg. Daarnaast zou de bewaarplicht geen oplossing voor het veronderstelde veiligheidsprobleem zijn. "Een algemene en preventieve bewaarplicht houdt immers een serieuze schending in van het recht op privacy en vertrekt van de idee dat elke burger potentieel gevaarlijk is."

"Een algemene bewaarplicht verstoort tevens het beroeps- en bronnengeheim van artsen, advocaten, journalisten en geestelijken, evenals politieke en zakelijke activiteiten die vertrouwelijkheid vereisen. Bovendien werd de noodzaak van een algemene bewaarplicht noch op Europees, noch op Belgisch niveau aangetoond en wijzen tal van experts op het feit dat een algemene bewaarplicht in de praktijk geen garantie kan bieden tegen terreur of criminaliteit.

De risico’s die verbonden zijn aan het introduceren van een algemene bewaarplicht zullen zich daarentegen wel zo goed als zeker voordoen."

Lees verder bij de bron; www.security.nl

De plannen van Justitie en Economische Zaken om het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) een centrale rol te laten spelen bij de opslag en het gebruik van verkeersgegevens, vormt een groot risico voor de privacy, zo stelt privacywaakhond Bits of Freedom (BoF).

Eerder bleek al dat opsporingsdiensten vorig jaar onrechtmatig handelden bij het opvragen van gegevens uit het CIOT. "Een uitbreiding van de taken van het CIOT zou naar alle waarschijnlijkheid leiden tot nog meer onrechtmatigheden, en zou daarom een groot risico voor de privacy met zich brengen", aldus BoF.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

Via een link op Sargasso.nl kom je terecht bij dit artikel;

Een aantal overheidsinstanties heeft toegang tot een kek tooltje; CIS. In dit zogenaamde CIS heeft de overheid toegang tot ruim 50 miljoen telefoonnummers en 31 miljoen gegevens van internetgebruikers. Binnen 10 minuten heeft één medewerker gegevens op zijn/haar scherm staan waar wij jaloers op zijn.
Maar…., wie controleert dit?

Wat is CIS?

Het CIS (CIOT-informatiesysteem) is een grote database met alle gegevens over telefonie en internet. Elke Nederlander met een mobiele telefoon of internetabonnement staat in dit systeem. De 110 telecomoperators en internetproviders zijn namelijk verplicht om elke 24 uur de gegevens over te pompen naar de FTP-server van het CIOT. Met al deze gegevens kunnen we stellen dat dit 1 groot telefoonboek is. Uiteraard is dit telefoonboek alleen toegankelijk voor de ‘geautoriseerde instanties’.

De geautoriseerde instanties

25 politie regio’s, 6 recherche units, FIOD, AID, IOD, SIOD, AIVD en MIVD hebben allemaal toegang tot het CIS.

Lees verder bij de bron; HackBlog.nl

 

Het Ministerie van Economische Zaken organiseert op 14 oktober een informatiebijeenkomst over de bewaarplicht telecommunicatiegegevens en wat die voor ondernemers betekent.
Wat moet er worden aangeleverd en in welke vorm?
welke vergoedingen zijn er voor de gemaakte kosten te verwachten?
hoe gaat de overheid om met het toezicht?
en wat zijn de verdere ontwikkelingen?
zijn enkele van de vragen die centraal staan.

De bijeenkomst is voor iedereen die vanuit zijn werk te maken krijgt met het aanleggen, bewaren, leveren en vernietigen van internet- en telefoniegegevens. Volgens het ministerie is vanwege logistieke redenen een registratie verplicht om de gratis bijneekomst bij te wonen.

Registreren kan via deze link.

Lees verder bij de bron; Security.nl (met in dat artikel de onderwerpen & sprekers)

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha