Bewaarplicht

Providers weten niet wat de technische specificaties zijn waaraan moet worden voldaan bij het bewaren van telecomgegegevens van Nederlanders. Daarom moet er een standaard komen voor deze 'dataretentie', meent het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De standaard wordt gebaseerd op Europese eisen, schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een half jaar geleden bleek dat 10,9 procent van de providers alle gegevens bewaart. Alle klantgegevens komen terecht in het informatiesysteem JustID, het voormalige Ciot.

De ministeries moeten ook afwachten hoe de Europese evaluatie van de dataretentiewet uitvalt. Die evaluatie wordt eind dit kwartaal gepubliceerd en het vermoeden bestaat dat de eisen voor het bewaren van telecomgegevens worden versoepeld. In dat geval moeten ook de Nederlandse regels worden aangepast.

Lees alles bij de bron; tweakers

Internetprovider Time Warner Cable heeft geweigerd de naw-gegevens van vierduizend klanten die een illegale versie van een Hustler-pornofilm via peer-to-peer software zouden hebben gedeeld, vrij te geven. Advocaat Evan Stone klaagde in oktober namens Larry Flynt Publishing ruim vierduizend internetters aan, van wie hij de ip-adressen had verzameld. De gebruikers achter deze ip-adressen zouden via peer-to-peer software de Hustler-film 'This Ain't Avatar XXX' online gedeeld hebben.

De kans dat Stone de ip-adressen alsnog te pakken krijgt via een rechtzaak lijkt klein. In een soortgelijke, maar omvangrijkere zaak, oordeelde de de rechter half december dat de verdachte personen niet op dergelijke massale wijze aangeklaagd mochten worden. Advocaat Ken Ford kreeg te horen dat hij elke verdachte apart moest aanklagen, en zich moest beperken tot ip-adressen waarvan aangenomen mag worden dat ze zich in de staat bevinden waar de aanklacht wordt ingediend.

Lees alles bij de bron; tweakers

Providers hoeven pas persoonsgegevens te verstrekken als er geen enkele andere mogelijkheid bestaat om deze te achterhalen. Dit blijkt uit het vonnis van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak tussen 123video en Kim Holland Productions.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat Ziggo de persoonsgegevens niet hoeft te verstrekken. Volgens de rechtbank zou 123video andere mogelijkheden hebben om de identiteit van de uploader te achterhalen. Zo stelt de rechtbank opmerkelijk genoeg dat 123video de provider van het geregistreerde e-mailadres van het account van de uploader had kunnen contacteren. Ook zouden mogelijk naw-gegevens uit de correspondentie tussen de uploader en 123video kunnen worden gedestilleerd.

Ict-jurist Arnoud Engelfriet stelt tevreden vast dat de rechtbank de privacy van de uploader in de 123video-zaak laat prevaleren door Ziggo in het gelijk te stellen, maar kwalificeert de zienswijze van de rechtbank op zijn blog wel als opmerkelijk.

Lees alles bij de bron; tweakers

De rechter beperkt het aantal ip-verzoeken van advocaten die massaal filesharers aanklagen voor provider Time Warner Cable tot 28 stuks per maand.

Advocaten van isp Time Warner Cable hebben succesvol een stokje gestoken voor de praktijken van advocatenkantoor Dunlap, Grubb & Weaver in een massale rechtszaak tegen filesharers. De rechter heeft nu op verzoek van de kabelaar het aantal verzoeken tot levering van persoonsgegevens bij ip-adressen beperkt tot een maandelijks maximum van 28. Volgens de provider zijn de administratieve lasten anders veel te hoog vergeleken met andere auteursrechtprocessen. Time Warner Cable (TWC) is een van de grootste providers van de VS.

Lees alles bij de bron; webwereld

De dataretentierichtlijn, de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens, heeft deze avond de Big Brother Award van de Liga voor Mensenrechten gewonnen. Vlamingen konden de voorbije maanden op zeven privacyschendingen stemmen tijdens de campagne 'Win uw privacy'.
De prijs, een groot oog, werd in de Gentse Vooruit in ontvangst genomen door Luc Beirens, het hoofd van de Federal Computer Crime Unit.

De dataretentierichtlijn verplicht telecomoperatoren en internetproviders om bepaalde gegevens te bewaren. Het gaat enerzijds om verkeers- en locatiegegevens en anderzijds om gegevens die nodig zijn om de abonnee of geregistreerde gebruiker te identificeren. "Met wie heeft u gebeld vandaag? Naar welke informatie surft u op het internet? Naar wie mailt of sms't u en wanneer?

Het ziet er naar uit dat politie en parket deze vragen in de toekomst eenvoudig zullen kunnen beantwoorden", aldus Arne Vandenbogaerde van de Liga.

Lees alles bij de bron; demorgen.be 

KPN wil de verantwoordelijkheid voor historische NAW-gegevens niet uit handen geven aan het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Ook andere telco's hebben bezwaar. Het ministerie van Justitie wil dat het CIOT een complete database met telecomgegevens gaat beheren. Zo krijgt het ministerie via een soort zoekmachine direct toegang tot gegevens van bellende Nederlanders. 

Op dit moment kan het ministerie al bij niet-historische NAW-gegevens die worden bewaard door de telco's, deze zijn in te zien door opsporingsambtenaren. Daar moeten nu ook historische NAW-gegevens bijkomen. KPN heeft in een aantal brieven laten weten daar niet mee akkoord te gaan.

Lees alles bij de bron; webwereld

Sinds 1 september 2009 beveelt onze overheid telecomaanbieders om al het bel-, sms-, e-mailverkeer en log-in-pogingen van iedere burger op te slaan, ongeacht verdenking. Deze 'bewaarplicht' of 'dataretentie' vormt het boegbeeld van die ambivalentie: internetten en bellen mag, maar de overheid kijkt permanent mee.

Inkomende en uitgaande e-mailtjes, sms'jes en mms-berichten vallen ook onder de bewaarplicht. 'Wie zijn de anonieme bronnen van die kritische journalist?', 'was u op kerstavond van 17:01:12 tot 17:34:51 bij uw psycholoog?' Door dataretentie ligt het antwoord op dit soort vragen voor het oprapen in de databanken van telefonie- en internetproviders.

Voor het oprapen, omdat deze privé-informatie eenvoudig opgevraagd kan worden door instanties belast met de bestrijding van terrorisme en criminaliteit ('opsporingsdiensten'). De bepalingen in het Wetboek van Strafvordering zijn zo ruim geformuleerd dat in theorie van vrijwel iedereen gegevens kunnen worden opgevraagd. Je hoeft niet 'verdacht' te zijn, de aanduiding 'betrokkenheid' is al voldoende voor een vordering, die niet getoetst wordt door een rechter-commissaris.

Lees alles bij de bron; degroeneamsterdammer 

Uit studie van een Deense denktank naar de bewaarplicht blijkt dat elk Deen 82.000 keer per jaar wordt gemonitord. Dat komt neer op ongeveer 225 registraties per dag. Het is de verwachting dat door steeds intensiever gebruik van ICT, dit getal snel zal stijgen. Verder concludeert de studie dat de bewaarplicht een ‘fiasco’ is, vanwege de immense inperking van digitale vrijheid, de ineffectiviteit van de maatregel en de hoge kosten voor de samenleving.

Lees alles bij de bron; security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha