Bewaarplicht

Zomer 2009 ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In die wet, die van kracht werd op 1 september 2009, wordt de bewaartermijn van telecomdata én van internetgegevens gezet op 12 maanden. De Eerste Kamer deigde destijds de wet te laten struikelen over de opslagtermijn van internetgegevens, die moest terug van 12 naar 6 maanden, zo vond de Senaat.

Om de wet toch door de Eerste Kamer te krijgen beloofde Ernst Hirsch Ballin om een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen om de dataretentie van internetgegevens terug te brengen naar 6 maanden. De bewaartermijn voor telecomdata, wie wanneer en waar met wie gebeld of ge-sms't heeft, blijft sowieso een jaar.

Bijna twee jaar na dato is die beloofde reparatiewet nog steeds niet behandeld in de Tweede Kamer. Het probleem is dat die reparatiewet op de langetermijnagenda terecht is gekomen.

Lees alles bij de bron; webwereld

Na Duitsland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus verklaart het Tsjechische Constitutionele Hof de bewaarplicht telecomgegevens ongrondwettig. Van de vijf rechters die de verplichte opslag van het bel- en internetverkeer van iedere burger hebben getoetst aan het grondrecht op privacy, heeft geen enkele de bewaarplicht overeind gehouden.

Met deze klinkende 5-0 zege, is de bewaarplicht op zijn retour.

Het constitutionele hof noemt het voor zes maanden bewaren van telecomgegevens een substantiële inbreuk in de rechten van de burgers. Maar liefst 51 leden van het Tsjechische parlement hadden het hof gevraagd om het ongedaan maken van de eerder aangenomen wet, die was doorgevoerd als onderdeel van een reeks maatregelen tegen terrorisme.

Lees alles bij de bron; BOF, tweakers

BOF vraagt vaak aandacht voor de bewaarplicht – de wet op grond waarvan één jaar lang precies wordt bijgehouden met wie je hebt gebeld en waar je bent geweest. Maar wat betekent dat nou precies? Een Duitse krant maakt voor de eerste keer inzichtelijk wat deze data over jou verraden: door je leven te visualiseren aan de hand van je bewaarplichtgegevens...

...Hiermee zijn zes maanden van een Duitse politicus nauwgezet in beeld gebracht. Bezoek zelf eens de website, druk op play en loop een paar dagen met Malte Spitz mee. Je zult zien dat agenten niet alleen weten wat jij de afgelopen twaalf uur doet, maar ook precies weten wat jij de afgelopen twaalf weken hebt gedaan.

Lees alles bij de bron; BOF

Het Cypriotische constitutionele hof is de derde constitutionele rechter die de bewaarplicht voor telecomgegevens vernietigt.

 Er is tot nu toe nog geen enkele constitutionele rechter geweest in Europa die over de bewaarplicht heeft recht gesproken en deze niet in strijd achtte met het grondrecht op privacy. In Nederland zitten we er nog altijd mee opgescheept, zonder dat de Nederlandse rechter die kan vernietigen aangezien onze Grondwet nog altijd niet toestaat dat een wet in formele zin door de rechter aan de grondwet wordt getoetst.

Lees alles bij de bron; ictrecht

Wist je dat je bel- en internetverkeer 225 keer per dag – iedere zes minuten – wordt gelogd, zodat inlichtingen- en opsporingsdiensten de privé-informatie kunnen inzien?  Deze bewaarplicht stelt van 90 % van alle Nederlanders vast wie onze vrienden, collega’s en kennissen zijn en zo wordt een precies beeld gekregen, van jouw sociale- en werkomgeving. 

Hier blijft het niet bij. De bewaarplicht kan nog veel meer. Waar jij in de komende twaalf uur bent, is met 95% zekerheid vast te stellen. Op je baan, in de file of – alweer – in het buurtcafé? En voorspelling wie je in de komende twaalf uur zal ontmoeten, klopt in 90% van de gevallen. 

Dat blijkt uit een studie (PDF) van het prestigieuze Massachusets Institute of Technology (MIT).

Lees alles bij de bron; BOF

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF roept de Nederlandse en andere Europese overheden op om te stoppen met het invoeren van de bewaarplicht. Volgens de Electronic Frontier Foundation (EFF) wordt de privacy van burgers stukje bij stukje weggehakt. Overheden moeten daarom niet alleen zeggen dat ze privacy belangrijk vinden, maar daar ook naar handelen. Zo waarschuwt de EFF dat omvangrijke online surveillance technologieën de wettelijke privacybescherming ondermijnen. 

Lees alles bij de bron; security

Het bewaren van gegevens: conflict tussen de Maizière en Leutheusser-Schnarrenberger gewezen op nieuwe regels moeten worden

Het is bijna een dejà vu: de minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) doet een beroep op de minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) om uiteindelijk een nieuwe wettelijke regeling voor het bewaren van gegevens te produceren. Maar haar collega moet daar niet aan denken. Sinds het Federale Constitutionele Hof in maart 2010, het Duitse systeem van zes maanden bewaren van telefoon-en internetgegevens (Federale Constitutionele Hof, NJW 2010, 833) verwierp, zag het publiek een ping-pong spel tussen beide ministers zonder dat er iets gebeurde. 

Maar nu escaleert het conflict.

De minister van Justitie heeft zich in haar oppositie periodes voorgedaan als tegenstandster van de bewaarplicht in die periode heeft Leutheusser-Schnarrenberger met zo'n 35.000 burgers geprotesteerd tegen de bewaarplicht. In maart 2010 reageerde ze als een briljante winnaar. Als minister van Justitie is het nu haar verantwoordelijkheid om de nieuwe regels aan te pakken. Zoals verwacht heeft ze hier geen haast meer mee: Met een zekere tevredenheid kijkt men op het ministerie van Justitie naar de lopende besprekingen over een EU-richtlijn die de opslag eigenlijk verplicht maakt.

Lees het gehele bericht (in het duits) hier

.: Thnx Reinier :.

GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini wil dat telecombedrijven niet langer verplicht worden om gegevens over het bel- en internetgedrag van hun klanten op te slaan.

Deze bewaarplicht, die geregeld is in een EU-richtlijn, is ineffectief en in strijd met de grondrechten, aldus Sargentini. Volgens haar zijn er ''slimmer manieren om boeven en terroristen te vangen''.

Lees alles bij de bron; nu

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha