Bewaarplicht

Sinds de nieuwe bewaarplicht voor internetgegevens van kracht is mogen deze gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard worden. Voorheen waren isp's verplicht dit 12 maanden te doen. Dat betekent dat vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht is (16 juli) bewaarplichtdata die langer dan 6 maanden wordt bewaard direct vernietigd moet worden.

"Er is geen overgangsregeling", zegt een woordvoerster van het Agentschap Telecom tegen Webwereld. "Dus als providers nog data hebben die op dit moment langer dan een half jaar is opgeslagen moet dat vernietigd worden."

Lees alles bij de bron; webwereld 

Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) op zijn website. "De verplichting van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten om de verkeersgegevens met betrekking tot internet te bewaren, wordt met ingang van 16 juli 2011 aangepast", luidt de boodschap.

Vanaf zaterdag zijn aanbieders van die gegevens over het gebruik van e-mail, internettelefonie en toegang tot het internet verplicht 6 maanden op te slaan in plaats van 12 maanden. De gegevens worden bewaard voor opsporingsdoeleinden van politie en justitie. 

"Alle isp's krijgen maandag een brief van justitie", belooft de woordvoerder v/h ministerie.

Lees alles bij de bron; webwereld 

In Washington wordt momenteel druk gedebatteerd over een wetsvoorstel om internetproviders te verplichten verkeersgegevens van abonnees op te slaan. Die data moet dan gedurende 18 maanden worden bewaard.

De VS heeft al een bewaarplicht voor telefoniegegevens, maar deze nieuwe wet geldt specifiek voor internetdata. Het gaat daarbij niet om de inhoud van het internetverkeer, maar om de ip-adressen van sites en gebruikers waarmee dan gecommuniceerd wordt. Dit voorstel ligt van verschillende kanten zwaar onder vuur.

Uitgerekend de senator die met de vergaande Patriot Act kwam, stelt dat dit de privacy van onschuldige internetters schendt.

Lees alles bij de bron; webwereld 

 

De Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd waarmee de bewaarplicht voor internetproviders verkort wordt van 12 naar 6 maanden. In principe hoeven isp's vanaf 5 juli 2011 de gegevens in plaats van 1 jaar nog maar 6 maanden op te slaan, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Hoewel de verkorting van de bewaarplicht al in 2009 werd bedongen duurde het tot juli 2011 om hem uiteindelijk goedgekeurd te krijgen. Maar toen ging het ook snel. De Eerste Kamer heeft nog geen maand nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel aannam de wet goedgekeurd. Hij werd behandeld als hamerstuk, wat wil zeggen dat er geen bezwaren tegen het voorstel waren en de wet zonder verdere discussie is aangenomen.

Lees alles bij de bron: webwereld

Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een reparatiewetje. Daarin wordt geregeld dat de bewaarplicht van internetgegevens wordt teruggeschroefd van 12 naar 6 maanden zoals bijna dan 2 jaar geleden werd bedongen door de Eerste Kamer.

Om de wet toen door de Eerste Kamer te loodsen zegde minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin toe dat de bewaarplicht voor internetproviders op deze manier alsnog werd beperkt. Helaas haalde het  oppositievoorstel om de bewaarplicht helemaal af te schaffen geen meerderheid.

Lees alles bij de bron; webwereld

SP: ‘6 maanden lang zat voor opslag telefoongegevens’

Op grond van een Europese richtlijn is Nederland verplicht het telefoon- en internetverkeer minimaal 6 en maximaal 24 maanden te bewaren. Gesthuizen: ‘Nut en noodzaak van het langdurig bewaren van al die gegevens zijn niet aangetoond. Als na 6 maanden blijkt dat iemand mogelijk crimineel is, kan je de gegevens nu al langer bewaren. Maar als je na 6 maanden nog steeds geen reden hebt om gegevens langer te bewaren, moeten deze gegevens gewoon vernietigd worden. Daar komt bij dat criminelen eenvoudig in staat zijn de bewaarplicht telecomgegevens te omzeilen, dus effectief is dit ook niet.’

Oppositie wil bewaarplicht volledig afschaffen

Update 15.13 uur: De stemming over de moties is aanstaande dinsdag. Volgens de woordvoerster van D66 is er geen Kamermeerderheid voor het terugbrengen van de opslag van telecomgegevens van 12 naar 6 maanden. De motie voor het volledig afschaffen van de bewaarplicht kan wel nog doorgaan als de PVV voor stemt.

PVV: Bewaarplicht telecomgegevens blijft

De PVV stemt niet met de oppositie mee die een motie indiende om de bewaarplicht telecom- en internetgegevens volledig af te schaffen. De bewaarplicht blijft daardoor van kracht. Op de vraag of de PVV met de oppositie gaat mee stemmen zegt Elissen stellig: "Nee, nee, nee, wij zijn voor de bewaartermijnen. We vinden het heel redelijk wat er nu ligt."

"De Europese Commissie zou er goed aan doen om de huidige maatregel over de bewaarplicht van het bel- en internetgedrag van klanten door telecombedrijven in te trekken, of in ieder geval grondig te hervormen", dit is de conclusie van Europarlementslid Sophie in ´t Veld na een bijeenkomst van het Privacy Platform.

Tijdens de bijeenkomst erkende een van de sprekers, Peter Hustinx van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, dat de gegevens een belangrijke rol kunnen spelen bij het opsporen van criminelen. Maar volgens hem heeft de EC de noodzaak van de grootschalige opslag van telecomgegevens van alle Europese burgers niet overtuigend aangetoond.

Kosten door overheid laten dragen

In ´t Veld: "Het is het zoveelste voorbeeld van een slecht doordachte maatregel die er in grote haast is doorgedrukt. De netto opbrengst in termen van veiligheid is ook nog eens zeer twijfelachtig." In ´t Veld stelt voor dat de kosten van de opslag door de overheid worden gedragen en om er niet de telecomaanbieders mee te belasten.

"In tijden van bezuinigingen ben ik benieuwd of regeringen liever miljoenen uitgeven aan data-opslag of aan zorg en onderwijs." In Nederland bedragen de kosten naar schatting ruim 30 mln euro per jaar.

De Europese Commissie evalueert op dit moment de bewaarplicht met als doel om de EU-richtlijn te herzien.

Ruim twintig techreuzen waaronder Google en Facebook hebben een klacht ingediend bij de hoogste Franse rechtelijke instantie vanwege de eis dat deze bedrijven privégegevens van gebruikers minimaal een jaar moeten opslaan.

De bedrijven komen in opstand tegen een besluit van de Franse overheid dat bedrijven verplicht onder meer de volledige naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, wachtwoorden en het algemene adres van gebruikers op te slaan. De regel geldt voor bijvoorbeeld websites die muziek aanbieden, maar ook voor techbedrijven die online andere producten verkopen.

De privégegevens moeten worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor de Franse opsporingsdiensten wanneer zij daarom vragen.

Lees alles bij de bron; nu.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha