Bewaarplicht

Het OpenNet Initiative rapporteerde onlangs dat maar liefst 47% van de wereldwijde internetgebruikers op de een of andere manier last heeft van inbreuk op de vrijheid het internet te gebruiken. Vietnam is volgens EFF de grootste vijand van de internetvrijheid. China en Iran doen er nauwelijks voor onder. Europese landen zijn niet direct in beeld.

Is er in Europa niets aan de hand? Een greep uit het recente nieuws.

De Poolse organisatie voor digitale burgerrechten Panoptykon Foundation meldt dat het aantal inkijkjes door politie en andere autoriteiten in 2011 in twee jaar tijd is gestegen met 800.000 tot bijna 2 miljoen. Polen maakt daarmee als geen ander land gebruik van de bewaarplicht van communicatiegegevens die dankzij een Europese richtlijn in alle landen van de EU aan Internet Service Providers (ISP) is opgelegd. In Polen kunnen deze gegevens niet alleen worden opgevraagd in het geval van serieuze misdaden, maar ook voor preventiedoeleinden. De bepalingen daarover zijn allemaal in vage termen omschreven. Privacy lijkt in Polen geen prioriteit.

Frankrijk heeft de toon gezet met de “three strikes out”- wet (afsluiting van het internet bij drie overtredingen). En dat werkt volgens de overheid. Van de 822.000 in eerste instantie gewaarschuwde internetgebruikers zijn er tegen 165 rechtszaken aangespannen. Maar van een toename van de verkopen van de muziekindustrie, een van de beoogde doelen van de wet is geen sprake. Een nieuwe Franse wet wil alle internetdiensten verplichten privé gegevens van hun gebruikers op te slaan, namen, adressen, telefoonnummers en zelfs passwords. Dat gaat grote bedrijven als Google en Facebook te ver. Ze zijn een proces begonnen om de wet van tafel te krijgen. 

Engeland is ook dichtbij een “three strikes out”-wet. Maar de Britten hebben nog meer beperkende maatregelen voor het internetverkeer in petto. Een comité van kamerleden vindt dat Google verplicht moet kunnen worden om privacy schendende berichten te verwijderen. Dan is er ook nog een Communication Capabilities Development Programme (CCDP) dat staat voor uitbreiding van de bevoegdheden van de politie om toegang te krijgen tot email verkeer en activiteiten via de sociale media.

Tegen de politie op internet is er op 9 juni in heel Europa een actiedag.

Alles bij de bron; sargasso 

GroenLinks wil dat de Europese bewaarplicht van telecomgegevens wordt ingetrokken, omdat het providers op kosten jaagt en de privacy van burgers "verziekt". Op dit moment evalueert de Europese Commissie de bewaarplicht die dateert uit 2006 en zorgt voor de langdurige opslag van bel- en internetgedrag. Politie of inlichtingendiensten kunnen deze gegevens vervolgens opvragen. 

De Europese Commissie vroeg landen om cijfers om het succes van de bewaarplicht aan te tonen. Geen enkel land kon het bewijs hiervoor overhandigen. "De meeste telecomgegevens die worden gebruikt voor de opsporing en berechting van strafbare feiten waren ook beschikbaar geweest zonder de bewaarplicht. Deze heeft dan ook niet geleid tot minder misdaad of tot een hoger oplossingspercentage", stelt  de partij.

Ondanks dat geen land het nut kan aantonen, stelt dat Europese Commissie nu dat de bewaarplicht noodzakelijk is omdat "de politie heeft de indruk dat het werkt" en wil ze deze zelfs uitbreiden !! 

Alles bij de bron; security

 

De Europese Commissie maakt op dit moment plannen om het Data Retention Directive te herzien, de Europese richtlijn voor de bewaarplicht. Providers zijn verplicht gegevens van hun klanten, zoals ip-adressen en andere metadata, voor een bepaalde tijd op te slaan. Die data is bedoeld voor opsporingsdiensten. En diezelfde opsporingsdiensten blijken nog veel meer wensen te hebben.

De opsporingsdiensten zeggen "technologische neutraliteit" te willen hebben om te weten te komen wie met wie, wanneer, waar en hoe communiceert. Die term betekent dat het niet moet uitmaken of dat via e-mail, videoconferencing (skype), telefoon, WhatsApp, Twitter, sms of Facebook gebeurt.

Rejo Zenger namens BoF: "De Europese Commissie kan nog altijd niet bewijzen dat de bewaarplicht écht nodig is. Laat staan dat het deze enorme inbreuk op onze privacy rechtvaardigt. Hoogste tijd dat de Commissie stopt met het grootschalig bespieden van onverdachte Europese burgers." 

Alles bij de bron; webwereld ook gepubliceerd op; tweakersbof

De overheid schrapt plannen voor een achterdeur in telecomdata en NAW-gegevens. Justitie wilde zonder tussenkomst van providers ongelimiteerd grazen in historische gegevens. 

Het was de bedoeling om met het Project Dataretentie, ook wel bekend als project 'Verkeerstoren', verschillende databanken direct bevraagbaar te maken voor opsporingsdiensten. Naast bankgegevens wilde de overheid ook toegang tot de historische database met telecommunicatiedata. Die data zou direct toegangkelijk moeten worden via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT).

Alles bij de bron; webwereld 

In de brief die een coalitie van Europese (burgerrechten)organisaties eind september aan de Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström stuurde, wordt opgeroepen tot afschaffing van de bewaarplicht. 

In haar reactie op deze brief erkent Malmström de zwakheden van de richtlijn. Zij geeft aan dat er onvoldoende bewijs is dat het opslaan van deze gegevens noodzakelijk is voor het opsporingsonderzoek. Hiermee erkent zij eigenlijk dat de richtlijn niet voldoet aan het criterium van ‘noodzakelijkheid in een democratische samenleving’ en daarmee in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

In de brief van eind september eisten wij dat de Commissie de bewaarplicht aan haar zelf-ontwikkelde ‘fundamental rights check’ moet onderwerpen. Ze zal dus expliciet moeten aantonen dat de bewaarplicht noodzakelijk en proportioneel is. Ook geven we aan dat het recht op privacy niet in haar wezenlijke kern aangetast mag worden en dat er bij de herbeoordeling van de richtlijn gekeken moet worden naar de impact van de bewaarplicht op de interne markt van de Europese Unie. 

Alles bij de bron; BOF 

Omdat T-Mobile een telecomprovider is, moet het een grote hoeveelheid gegevens over abonnees gedurende een halfjaar bewaren. Telco's en isp's vallen onder de bewaarplicht, die bedoeld is om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan. Ze moeten bijvoorbeeld bijhouden met wie iemand heeft gebeld en wanneer een internetverbinding is gemaakt. Ook valt uit de gegevens af te leiden waar iemand zich op een bepaald moment bevond.

T-Mobile-abonnee Floor Terra vroeg al die gegevens over zichzelf op bij de telco, waarbij hij zich beriep op een artikel in de Wet bescherming persoonsgegevens die burgers de mogelijkheid biedt de gegevens op te vragen die bedrijven en organisaties over hen verzamelen. "Ik was nieuwsgierig welke informatie ze over mij hadden. Bovendien wil ik mensen ervan bewust maken hoeveel informatie over hen wordt verzameld", aldus Terra tegenover Tweakers.net.

T-Mobile weigerde echter alle gegevens over te dragen, schrijft Terra op zijn blog. Het bedrijf gaf hem in plaats daarvan een papieren dossier van 42 pagina's, dat enkel de gegevens bevat die T-Mobile in een periode van tien dagen over hem verzamelde. Volgens het bedrijf is het te veel moeite om alle gegevens over te dragen; het zou om 1500 pagina's informatie gaan.

Alles bij de bron; tweakers 

De Belgische afdeling van het Interactive Advertising Bureau (IAB) hoopt met cookiedemosite.eu te laten zien wat de "overdreven strenge interpretatie" van de toestemming voor cookies op de surfervaring van consumenten heeft. Het wetsontwerp, die de Europese e-Privacy Richtlijn omzet in nationaal recht, voorziet in een toestemming die websites moeten krijgen om cookies te mogen plaatsen op de computer van de gebruiker.

De cookie demo site is gebaseerd op de Nederlandse Telecomwet die de Tweede Kamer op 22 juni 2011 heeft aangenomen. Recent onderzoek  berekende dat meer dan de helft van de cookies op de meest bezochte Nederlandse websites onder deze nationale wetgeving vallen. 

Alles bij de bron; security 

Documenten die worden opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) mogen niet worden vernietigd tot de aanvraag volledig is afgehandeld. Dat stelt de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer in een rapport.

Brenninkmeijer haalt een voorbeeld aan waarbij de politie stukken vernietigde waarover nog een procedure liep. Foto’s waren kwijtgeraakt en beeld- en geluidsmateriaal was vernietigd, hetgeen leidde tot een klacht bij de Ombudsman. Hij adviseert korpsen documenten in kwestie direct veilig te stellen.

“Een burger mag er immers op vertrouwen dat een overheidsinstantie weet hoe ze moet handelen in een Wob-procedure en dat ze zorgt dat documenten aan het einde van de procedure nog beschikbaar zijn”, aldus de Ombudsman.

De bron; villamedia (Thnx-2-Dick) 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha