Onder leiding van internet adresinstituut Ripe hield een dertigtal internetorganisaties van vooral technische origine donderdag haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, in de Tolhuistuin op Amsterdam-Noord. Nog niet eerder waren de debatten en de onderlinge gesprekken zo somber van aard.

Internetcoryfeeën van het eerste uur zoals Erik Huizer kregen de schrik al om het hart met de Snowden-onthullingen drie jaar geleden. Was toen nog woede de belangrijkste emotie van de reacties van de makers van internet, het huidige misbruik slaat wonden. Immers, inmiddels is internet volgens Huizer en anderen het belangrijkste wapen geworden in Koude Oorlog. Democratieën, om te beginnen de belangrijkste in de wereld,  worden zowel van binnenuit met manipulatie van informatievoorziening, als van buitenaf met ondermijnende inbraken in hun grondvesten aangetast.

Internet stond aanvankelijk voor een nog niet eerder in de geschiedenis bereikte democratisering dankzij grenzeloze informatie-uitwisseling. Anno 2017 voelt het volk zich juist dankzij internet en daarop gebouwde technologie zo losgeslagen van oude vertrouwde bakens, dat het kiest voor beloften van partijen en personen die houvast bieden ten koste van de beoogde en beloofde democratische waarden...

...de breinen die internet dragen zijn technisch georiënteerd en gaan uit van net gebruik van de voorzieningen. Ofschoon ze niet blind zijn voor kwade bedoelingen door een minderheid van gebruikers – ruzie is er vanaf den beginne ook online geweest – hebben ze misbruik op de huidige schaal niet kunnen voorzien. Dat het bedrijfsleven massaal data graait als betaling voor apps en klandizie daarover dom houdt, en overheden dat nog proberen te overtreffen door burgers te scannen en beoordelen als producten; hoe valt er nog aan te ontsnappen?

Hoe krijgen we het vertrouwen terug? In 2016 zijn in Nederland alleen al 5.500 datalekken gemeld, het topje van de ijsberg wat er aan data niet langer beschermd is.

‘Vertrouw niemand, geen enkel bedrijf, geen enkele instantie en zelfs jezelf niet’, zei gisteren in het debat ethisch hacker Jan Klopper. Hij doelde op de omgang met data waarin je ook jezelf niet meer kunt vertrouwen: voor je het weet heb je onbewust veel te veel data verstrekt of staat je apparatuur zodanig bloot aan inbraak vanwege onvoldoende beveiliging, dat je persoonlijke integriteit op het spel komt te staan.

Een omslag in denken over internet uitte ook Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom: ‘2016 was het eerste jaar waarin ik me realiseerde dat ik het internet niet alleen meer zag als een democratiserend netwerk dat informatie met een zo laag mogelijke drempel aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar maakt, maar dat grote delen van het web verworden zijn tot één grote tracking-machine gericht op de portemonnees van consumenten.’

Lees nog veel meer bij de bron; NetKwesties


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!