Het kabinet heeft vrijdag het wetsvoorstel voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State adviseerde het voorstel niet in te dienen en  schrijft in een persbericht dat er 'ernstige twijfels over het stelsel van toezicht' zijn. In zijn advies beschrijft het orgaan dat het huidige toezicht op de uitoefening van de in de wet omschreven bevoegdheden 'versnipperd' is. Het stelsel gaat uit van een commissie, de TIB, die van tevoren een toets uitvoert van de in te zetten bevoegdheden. Vervolgens is achteraf toezicht mogelijk door de CTIVD. Het advies van de Raad van State is om de TIB te schrappen en al het toezicht, met uitzondering van klachten, bij de CTIVD neer te leggen. Dit advies is niet in het wetsvoorstel meegenomen.

Critici van de wet omschrijven de bevoegdheid om ook 'kabelgebonden informatie' te onderscheppen als een sleepnet, dat ongericht de communicatiegegevens van burgers onderschept. De minister stelt in de persconferentie dat 'de term sleepnet niet terugkomt in de wet' en dat het vergaren van informatie 'onderdeel moet zijn van het doel van de veiligheidsdiensten'. Het op grote schaal onderscheppen van informatie is mogelijk onder de wet.

Daphne van der Kroft van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom laat aan Tweakers weten: "Nu is precies gebeurd waar wij bang voor waren, het wetsvoorstel maakt een massale tap van onschuldige Nederlanders mogelijk". Daarnaast zou de noodzaak om de wet te 'updaten' op bepaalde gebieden opgaan, maar het tappen is volgens de organisatie al lang mogelijk. "Als er in elke woonkamer camera's opgehangen worden, dan gaan mensen zich anders gedragen", legt Van der Kroft uit om de gevolgen van massasurveillance te illustreren.

De verzamelde gegevens kunnen drie jaar lang bewaard worden. Dit is een ander punt waarover de Raad van State kritisch was.Het wetsvoorstel voorziet bovendien in een regeling voor het delen van informatie met buitenlandse diensten en versterkt de positie van de CTIVD, die bindende uitspraken kan doen over de klachten van burgers.

Alles bij de bron; Tweakers