"Een flagrante schending van het bronnengeheim." Zo omschrijft nationaal secretaris Pol Deltour van de VVJ het uitlezen door het gerecht van de smartphone van Sabine Van Damme, een journalist van Het Laatste Nieuws. De feiten dateren van 2015 toen een schepen in Gent zich voor de deontologische commissie van de stad moest verantwoorden. Elementen uit dit dossier zijn toen in de lokale pers verschenen, waarna burgemeester Daniël Termont een klacht indiende.

Het onderzoek van het parket naar deze lekken leidde naar een gemeenteraadslid dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn geweest. Uit de onderzoeksdocumenten die de VVJ recent kon inkijken, blijkt dat het gerecht niet alleen de telefoon van het bewuste gemeenteraadslid heeft uitgelezen, maar ook die van Van Damme. Concreet is het nagegaan met wie de journalist op 31 augustus en 1 september 2015 precies heeft getelefoneerd en ge-sms't. "Het staat niet eens vast dat informatie uit een deontologische commissie lekken strafbaar is", vertelt Deltour aan deredactie.be. "Laat staan dat het gerecht het onderzoek zomaar op een journalist kan toespitsen en kan overgaan tot het uitlezen van haar smartphone. Dat druist in tegen de wet op het journalistieke bronnengeheim uit 2005 die het gerecht uitdrukkelijk verbiedt bronnen, contacten of communicatie van een journalist te viseren."

Deze zaak volgt nauwelijks enkele weken na de heisa rond VRT-journalist Bart Aerts. Hij had voor een reportage over de kasteelmoord afgetapte telefoongesprekken uit dat dossier gebruikt. Het gerecht voerde hierop bij hem thuis huiszoekingen uit en nam zijn smartphone in beslag. Ook toen had de VVJ het over "een flagrante schending van het bronnengeheim".

Alles bij de bron; deRedactie