De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) die toezicht houdt op de werkwijze van de AIVD en de militaire variant MIVD, pleit voor een meer open houding van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), bijvoorbeeld rondom het aantal actieve taps in Nederland.

Volgens de CTIVD zorgt meer openheid over de werkwijze van de Nederlandse inlichtingendiensten ervoor dat "onnodige mythevorming en misverstanden" kan worden voorkomen en is nog steeds teleurgesteld over het besluit van minister Ronald Plasterk om niet bekend te maken hoeveel actieve taps er in Nederland zijn en hoeveel personen worden afgeluisterd.

Plasterk heeft de aantallen in de documenten van de AIVD zwart en onleesbaar gemaakt. "De Commissie was en is het hier niet mee eens", zo staat in het rapport. "Het publiceren van aantallen is bovendien iets wat in ons omringende landen jaarlijks gebeurt." Daarnaast constateert de CTIVD dat er "ruime politieke steun" is voor het uitbreiden van de bevoegdheden van de AIVD en MIVD.

Volgens de commissie wil het kabinet vooral ministers meer te zeggen geven over de diensten. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg om de privacy te beschermen, aldus de CTIVD. "De voorgenomen uitbreiding van bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vraagt om een steviger verankering van het onafhankelijk toezicht", aldus de toezichthouder.

Alles bij de bron; NU