De uitgebreide afluisterpraktijken van Britse geheime diensten zijn illegaal en moeten verboden worden. De organisaties Amnesty International en Liberty and Privacy kloppen daarvoor aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze stellen dat het hof een stokje moet steken voor de door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden geopenbaarde praktijken. 

De twee klagers stellen in Britse rechtbanken op een dood spoor te zijn aangeland. De grootschalige spionagepraktijken van de diensten GCHQ, MI5 en MI6 gaan intussen door. Dat gebeurt op een enorme schaal en tast het privéleven en de vrijheid van meningsuiting aan. De voortwoekerende spionage en controle is een ernstige schending van fundamentele rechten van burgers. Het massale onderscheppen van communicatie is bovendien nodig noch proportioneel, klaagt Amnesty.

Alles bij de bron; EuNU