Microsoft heeft de Hotmail-mailbox van 'een blogger' geopend en deels kennis genomen van de inhoud daarvan. De actie was nodig om gegevens te verzamelen over een geval van bedrijfsspionage. De blogger in kwestie zou de hand hebben weten te leggen op programmacode van Windows 8. De bedoeling was die software te verkopen aan derden. 

...Toen bleek dat de persoon in kwestie een Hotmail-account gebruikte [PN; geloof jij dat ?] werd besloten om ook daar een kijkje te nemen. Microsoft claimt tijdens de hele procedure steeds de privacy in het oog te hebben gehouden. Het openen van de mailbox was echter beslist noodzakelijk. Dit wordt nader verklaard in een rechtbankverklaring die begin deze week is ingediend. 

Alles bij de bron; AutomGids