Een meerderheid van zowel Republikeinse als Democratische Senatoren en Congresleden keert zich tegen het verlengen van de Patriot Act. Een Congrescommissie heeft in meerderheid een voorstel aangenomen waarbij de Patriot Act wordt aangepast en waarbij het grootschalig inzamelen van metadata door geheime diensten, iets dat werd blootgelegd door klokkenluider Edward Snowden, sterk aan banden wordt gelegd. Het is vrijwel zeker dat dit voorstel in het Huis van Afgevaardigden zal worden aangenomen.

Volgens de nieuwe wetsvoorstellen moeten onder een herziene Patriot Act de telecombedrijven metadata bewaren, vergelijkbaar met de voormalige bewaarplicht in Nederland. Het publiekmassaal inzamelen van metadata door diensten als de NSA en FBI zou niet langer zijn toegestaan. Daarnaast zouden de geheime diensten de metadata pas op mogen vragen na toestemming van de geheime Foreign Intelligence Surveillance Court die moet toezien op de diensten. Ook zou de FISA-rechtbank zijn belangrijkste vonnissen publiekelijk moeten maken, terwijl een adviescommissie hen dient te voorzien van adviezen op het gebied van privacy, technologie en burgerrechten.

Desondanks blijft het voor de NSA mogelijk om op grote schaal metadata te verzamelen van niet-Amerikanen in het buitenland.

Alles bij de bron; Tweakers