In een democratische rechtsstaat mag een krijgsmacht nooit op eigen initiatief tot actie overgaan. Toch is dat precies wat er is gebeurd bij de Nederlandse landmacht, waar een eenheid in 2020 maandenlang informatie verzamelde over de Nederlandse samenleving – zonder enige juridische basis.

Dit is de belangrijkste conclusie in het rapport van de commissie-Brouwer over het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), „Voor de activiteiten van het LIMC was geen grondslag en dat is voor de krijgsmacht ontoelaatbaar.”

Het LIMC (spreek uit: Limsie) werd in maart 2020 opgericht om zicht te krijgen op de net uitgebroken coronacrisis en de verspreiding van desinformatie. De landmacht wilde al langer experimenteren met informatie als wapen en greep de pandemie daarvoor aan. 

Waarschuwingen van juristen dat dit niet mocht zonder een grondslag werden genegeerd. Nadat een ambtenaar in Den Haag toevallig een LIMC-rapport onder ogen had gekregen, werd in augustus besloten de rapporten alleen nog intern te verspreiden. Defensie legde de eenheid pas eind november stil, na onthullingen in NRC.

Alles bij de bron; NRC