De enige manier om de afluisterpraktijken door de NSA aan te pakken is een gezamenlijke Europese vuist te maken. Dat liet Jacob Kohnstamm, directeur van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), onlangs tijdens een toespraak bij privacyorganisatie Privacy First weten.

Kohnstamm, die ook de voorzitter van de 'WP29' is, de werkgroep van privacytoezichthouders uit alle EU-lidstaten, stuurde na de eerste onthullingen van Snowden een brief aan de Europese Commissie met daarin een oproep om tot actie over te gaan. Vervolgens werd er een speciale EU-VS werkgroep opgericht, maar het blijkt lastig om grote resultaten te boeken. 

Aangezien het hier om de nationale veiligheid gaat stellen de EU-lidstaten dat dit hun bevoegdheid is en niet die van de Europese Unie. Die Europese verdeeldheid speelt de Amerikanen echter juist in de kaart, liet Kohnstamm weten. "Verdeel en heers is wat de Verenigde Staten, maar ook andere grootmachten, graag ten opzichte van de Europese Unie uitspelen."

Alles bij de bron; Security