Het kabinet wil dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD de bulkdatasets die ze verzamelen langer kunnen bewaren dan nu het geval is. Een "nota van wijziging" die dit mogelijk moet maken is gisteren gepresenteerd. 

Eerder deze maand werd een wetsvoorstel dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden geeft voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil nu door middel van een nota van wijziging het wetsvoorstel op twee punten wijzigen. Zo komt er een voorafgaande bindende toets op een toestemming voor de real-time verzameling van verkeers- en locatiegegevens.

Daarnaast mogen de inlichtingendiensten, na toestemming van de CTIVD, bulkdatasets langer bewaren. In de toestemmingsaanvraag om een bulkdataset langer te bewaren moet onderbouwd worden waarom de bulkdataset nog steeds van belang is voor de onderzoeken van de diensten. Daarbij moet de opbrengst van de afgelopen periode gemeld worden en moet er vooruit gekeken worden naar wat deze bulkdataset nog kan opleveren in het komende jaar.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie kunnen bij de Raad van State in beroep gaan tegen de beslissing van de CTIVD. Via Internetconsultatie.nl kan er tot 16 januari op de nota worden gereageerd. Daarna worden de reacties verwerkt en de nota van wijziging voor advies aan de Raad van State aangeboden. 

Alles bij de bron; Security