Google heeft aan alle eisen voldaan voor het in kaart brengen van Nederlandse WiFi-routers, zo heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geconstateerd.

Eén van de eisen van het CBP was dat Google een opt-out mogelijkheid moest aanbieden waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen de verwerking van gegevens over hun WiFi-routers. Sinds 15 november 2011 biedt Google hiervoor de mogelijkheid door ‘_nomap’ aan de netwerknaam toe te voegen. Volgens het CBP biedt Google gebruikers hiermee een kosteloze en effectieve opt-out mogelijkheid.

Het CBP heeft ook vastgesteld dat Google aan de eis heeft voldaan om betrokkenen zowel online als offline te informeren over de verwerking van WiFi-gegevens en over de mogelijkheid verzet aan te tekenen door middel van een opt-out mogelijkheid en dat Google heeft voldaan aan de eis om de netwerknamen (de SSID’s) onomkeerbaar te wissen.

Alles bij de bron; security