Verzoek om uitbreiding van bevoegdheden Nederlandse diensten is onhandig getimed. De hoorzitting in de Kamer was nog niet voorbij of de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam een resolutie aan om een eind te maken aan „excessieve elektronische sur veillance”, omdat onder meer het „massaal verzamelen van persoonlijke data” een inbreuk kan zijn op de mensenrechten. De resolutie was ingediend door Duitsland en Brazilië en werd gesteund door de zogeheten Five Eyes community – het machtigste inlichtingenverbond ter wereld.

Alles bij de bron; pdfNRC [DigiAbo]