Een regeling moet ervoor zorgen dat standaarden voor afgetapte telecommunicatie worden geformaliseerd, zodat voor aanbieders van afgetapte telecommunicatie en opsporingsdiensten duidelijk vastgelegd wordt aan welke normen moet worden voldaan. De regeling en standaarden worden ter consultatie voorgelegd aan een aantal relevante partijen.

De regeling heeft betrekking op hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet. Daarin is vastgelegd dat openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken aftapbaar moeten zijn voor opsporingsdiensten.

Momenteel zijn meerdere standaarden in gebruik voor het aanleveren van afgetapte telecommunicatie. De consultatieversie van de regeling kan hier worden gedownload. 

Alles bij de bron; rb&w