In een advies aan de regering spreekt de Privacycommissie zich nadrukkelijk uit tegen het massaal onderscheppen van communicatie die via de kabel verloopt. 

Voor het gros van de privacygevoelige elementen uit de nieuwe "afluisterwet" geeft de Privacycommissie groen licht. Op zes punten geeft de Privacycommissie echter een negatief advies, onder meer over het massaal aftappen van communicatie die via (glasvezel)kabels verloopt. De militaire inlichtingendienst ADIV wil binnen twee jaar met de kabeltap van start te gaan. Alle providers die in België diensten aanbieden over de kabel (zoals bijvoorbeeld WhatsApp) kunnen verplicht worden tot medewerking.

"De Commissie staat afkerig tegen een dergelijke werkwijze die de ADIV zou toelaten een gegevensstroom te onderscheppen die buitensporig is in het licht van het beoogde doeleinde en sterk begint te lijken op massasurveillance", klinkt het in het advies aan de regering. "In tegenstelling tot wat in de toelichting vermeld staat laat de wettekst op zich wel degelijk toe dat aan massacaptatie wordt gedaan." 

Het advies van de Privacycommissie is niet bindend.

Alles bij de bron; HLN