De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het voorstel voor de nieuwe aftapwet de rechten van Nederlandse burgers schendt. Het wetsvoorstel is volgens de privacywaakhond in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief (pdf) aan premier Mark Rutte en de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. 

Volgens de AP is de noodzaak van het op grote schaal aftappen onvoldoende onderbouwd, worden de rechten van de mensen niet voldoende beschermd er is er nog geen sprake van daadwerkelijk effectief en onafhankelijk toezicht op de geheime diensten. "Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen", schrijft Tomesen. Volgens hem moet het wetsvoorstel aangepast worden om 'disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer' tegen te gaan. Ook moet het toezicht op de geheime diensten worden versterkt.

Alles bij de bron; RTLZ


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!