Internetprovider XS4ALL waarschuwt dat als het wetsvoorstel “bestrijding computercriminaliteit” van het ministerie van Justitie wordt aangenomen, Nederland met overheidscensuur op het internet te maken krijgt. De ISP heeft het ministerie deze week in een formele reactie opgeroepen het wetsvoorstel grondig aan te passen of er volledig van af te zien.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat het ministerie de bevoegdheid om websites te verwijderen, afsluiten en blokkeren bij de officier van justitie wil neerleggen. Die bevoegdheid ligt op dit moment bij de rechter commissaris. Deze wijziging houdt in dat in Nederland – net als in China of Iran - zonder tussenkomst van de rechter websites ontoegankelijk gemaakt kunnen worden. Internet Service Providers die niet meewerken krijgen een onbeperkte dwangsom opgelegd.

Lees alles bij de bron; security.nl


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha