Afluisteren

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer bevoegdheden als de Tweede Kamer woensdag instemt met een nieuwe wet. Wat mogen ze precies? Wie controleert dat? En mogen ze straks niet te veel?

1. Waarom is de wet nodig?

Geheime diensten vinden de huidige wet, uit 2002 achterhaald. Ze willen vooral meer internetverkeer kunnen aftappen. Nu mogen de diensten communicatie via kabels alleen doelgericht aftappen: bij één specifieke persoon. In de nieuwe wet wordt ‘bulkinterceptie’ toegestaan. Simpel gezegd: de geheime dienst verzamelt een grote berg gegevens en filtert daar langzaam de nuttige informatie uit.

3. Hoe lang bewaart de dienst al die gegevens?

De grote ‘bulk’ van gegevens mogen de geheime diensten drie jaar op de plank laten liggen. Daarna moeten ze vernietigd worden. Dat is wel erg lang, zeggen de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens. Mogelijk is dat in strijd met het mensenrechtenverdrag EVRM. Minister Plasterk vindt het „mogelijk nuttig” als de diensten veel historische gegevens op de plank hebben liggen. 

4. Wat vinden de politieke partijen?

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er een nieuwe wet komt. Ook het CDA is positief. Volgens D66 en GroenLinks gaat de uitbreiding van de bevoegdheden nu veel te ver. Ze dienden bij elkaar meer dan twintig wijzigingsvoorstellen in. 

7. Wat doen de diensten met bijvangst?

De veiligheidsdiensten tappen veel data af die niets met het onderzoek te maken hebben. Wat te doen met de bijvangst? In het geval van „ernstige feiten” wordt overlegd met de landelijk officier van justitie om te kijken of de informatie van belang is voor het Openbaar Ministerie. Wat is ‘ernstig’? Een woordvoerder van minister Plasterk wil niet vooruitlopen op waar de grens precies ligt. 

8. Hoe voorkom ik dat getapt wordt?

Dat is niet te voorkomen. Je kunt er hooguit voor zorgen dat de inhoud van je gesprekken en berichten versleuteld zijn. 

Alles bij de bron; NRC


 

FF opfrissen...wat was PRISM ook alweer ?

Sinds Snowden’s onthullingen over PRISM, het spionageprogramma waarmee de Amerikaanse geheime dienst op geautomatiseerde wijze volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens van techgiganten als Facebook, Apple én Google, ben ik me nog meer zorgen gaan maken over de grote hoeveelheid gegevens die Google elke dag over ons naar binnen slurpt.

Het is inmiddels duidelijk: het kabinet wil koste wat het kost de nieuwe wet voor de geheime diensten nog voor de verkiezingen van 15 maart erdoorheen drukken. Er is ontzettend veel kritiek op het voorstel. Dat is met de invoering van een sleepnet ook niet zo verwonderlijk. Toch is er nog een belangrijk onderdeel van het voorstel dat zowel in de politieke arena als in de media weinig aandacht heeft gekregen: de mogelijkheid van de geheime diensten om straks rechtstreeks en geautomatiseerd toegang te krijgen tot databases van overheidsdiensten en bedrijven.

Waar hebben we het precies over? De geheime diensten mogen op dit moment aan iedereen vragen om informatie te verstrekken. Daar hoef je in principe niet aan mee te werken, maar het is aannemelijk dat dit in de meeste gevallen wel gebeurt. Dat de diensten deze mogelijkheid hebben is op zich nog wel te begrijpen, maar met de nieuwe wet wordt deze bevoegdheid van de diensten flink uitgebreid (artikel 39, lid 3-5, voor de liefhebbers). Hierdoor kunnen de geheime diensten straks ook realtime en volledig geautomatiseerd toegang krijgen tot de databases vol gevoelige informatie van meewerkende partijen.

Die partijen kunnen andere overheidsdiensten zijn, zoals de diensten die zijn aangesloten bij het speciale samenwerkingsverband de ‘CT Infobox’. Maar niets weerhoudt de diensten om ook andere overheidsinstanties of bedrijven en andere organisaties aan te sporen om mee te werken en hun databases beschikbaar te stellen. Het wordt dan mogelijk dat de diensten bijvoorbeeld op afstand direct in de databases van bijvoorbeeld banken, vervoersbedrijven, aanbieders van clouddiensten of ziekenhuizen kunnen kijken. Zolang een partij meewerkt, is in principe elke database voor de diensten toegankelijk.

Maar waar voor het tappen van de communicatie bij een telecomaanbieder toestemming van de minister nodig is en straks een toetsingscommissie dit vooraf controleert, gelden er voor deze ‘algemene bevoegdheid’ nauwelijks waarborgen of beperkingen. Dat is problematisch. De potentiële impact van deze vorm van ‘samenwerking’ op de rechten van burgers is enorm, terwijl de waarborgen miniem zijn. 

Het vrijwillige karakter van de medewerking biedt voor jou immers geen enkele waarborg tegen ongeoorloofde inbreuken op je rechten. Medewerking is niet verplicht, maar in de praktijk zullen overheidsorganisaties meestal wel meewerken. Ook valt niet uit te sluiten dat bedrijven en andere organisaties onder druk, uit kostenoverwegingen of om organisatorische redenen zullen meewerken met de diensten.

Daarnaast vindt alles ook nog eens in het geheim plaats. Meewerkende partijen mogen niets over hun samenwerking zeggen. Hoe kun je dan weten of de partijen aan wie je je data toevertrouwt die niet zomaar rechtstreeks, en zonder menselijke tussenkomst, in handen laten vallen van de geheime diensten?

Het voorstel biedt zo een ideale voedingsbodem voor allerlei publieke en publiek-private samenwerkingsvormen tussen de geheime diensten, andere overheidsinstellingen en bedrijven. Nu weten we waar dergelijke samenwerkingsvormen toe kunnen leiden: van de beruchte kamer 614A in San Francisco, het scannen van mails door Yahoo tot aan het inmiddels beruchte PRISM-programma. Als we niet oppassen, hebben we in onze polder binnenkort de juridische infrastructuur hiervoor alvast aangelegd…

Alles bij de bron; BoF


 

De geheime diensten AIVD en MIVD moeten meer bevoegdheden krijgen om op grote schaal digitale communicatie te kunnen onderscheppen en analyseren. Dit adviseerde de Commissie Dessens in een rapport in december 2013.

De commissie had tien maanden eerder van de regering de opdracht gekregen om de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 te evalueren. De aanbevelingen van Dessens zouden wellicht een hamerstuk zijn geweest als niet in de tussentijd Edward Snowden op het wereldtoneel zou zijn verschenen. Snowdens onthullingen over de buitensporige afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime diensten zorgen voor een nu al jaren aanhoudende discussie over de balans tussen veiligheid en privacy en ook over de effectiviteit van het werk van de geheime diensten.

Toch kwam het kabinet afgelopen najaar met een voorstel voor een nieuwe wet waarin de geheime diensten nieuwe interceptiebevoegdheden krijgen en waarin tegelijkertijd het toezicht op de diensten wordt verscherpt. De wet wordt nog voor de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer.

Gaan ook de Nederlandse geheime diensten straks alle computerinformatie binnenhalen die ze maar kunnen krijgen? Wordt de hooiberg waarin de diensten naar een speld moeten zoeken op deze manier niet alleen maar groter gemaakt? Zijn de waarborgen tegen misbruik van de bevoegdheden van de diensten sterk genoeg in de wet verankerd? En wie kan hier straks toezicht op houden?
Aan het woord komen onder meer: de Kamerleden Kees Verhoeven (D66), Jeroen van Wijngaarden (VVD), toezichthouder Harm Brouwer en de Nijmeegse hoogleraar computerveiligheid Bart Jacobs.

Beluisteren kan na de uitzending via de Argos website [Thnx-2-Dick]


 

Privacy Barometer roept de Tweede Kamer op niet half februari te gaan stemmen over het wetsvoorstel waarmee de AIVD grootschalig het internet mag afluisteren. Privacy Barometer, een particulier initiatief, stelt dat door adviesorganen, toezichthouders, wetenschappers, experts en belanghebbenden forse tekortkomingen in dit wetsvoorstel zijn vastgesteld.

Dat voorstel, over het zogenoemde sleepnet, vertoont nog ernstige tekortkomingen, zegt de groep. Er nu al over stemmen is "onverantwoord, schaadt de rechtsstaat en schaadt het vertrouwen in de politiek''. Volgens de groep is al geconcludeerd dat het voorstel "op meerdere punten in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens''

Alles bij de bron; AGConnect [thnx-2-Dick]


 

"Een flagrante schending van het bronnengeheim." Zo omschrijft nationaal secretaris Pol Deltour van de VVJ het uitlezen door het gerecht van de smartphone van Sabine Van Damme, een journalist van Het Laatste Nieuws. De feiten dateren van 2015 toen een schepen in Gent zich voor de deontologische commissie van de stad moest verantwoorden. Elementen uit dit dossier zijn toen in de lokale pers verschenen, waarna burgemeester Daniël Termont een klacht indiende.

Het onderzoek van het parket naar deze lekken leidde naar een gemeenteraadslid dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn geweest. Uit de onderzoeksdocumenten die de VVJ recent kon inkijken, blijkt dat het gerecht niet alleen de telefoon van het bewuste gemeenteraadslid heeft uitgelezen, maar ook die van Van Damme. Concreet is het nagegaan met wie de journalist op 31 augustus en 1 september 2015 precies heeft getelefoneerd en ge-sms't. "Het staat niet eens vast dat informatie uit een deontologische commissie lekken strafbaar is", vertelt Deltour aan deredactie.be. "Laat staan dat het gerecht het onderzoek zomaar op een journalist kan toespitsen en kan overgaan tot het uitlezen van haar smartphone. Dat druist in tegen de wet op het journalistieke bronnengeheim uit 2005 die het gerecht uitdrukkelijk verbiedt bronnen, contacten of communicatie van een journalist te viseren."

Deze zaak volgt nauwelijks enkele weken na de heisa rond VRT-journalist Bart Aerts. Hij had voor een reportage over de kasteelmoord afgetapte telefoongesprekken uit dat dossier gebruikt. Het gerecht voerde hierop bij hem thuis huiszoekingen uit en nam zijn smartphone in beslag. Ook toen had de VVJ het over "een flagrante schending van het bronnengeheim".

Alles bij de bron; deRedactie


 

De Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten zijn bezig toegang te krijgen tot versleutelde berichtendiensten als WhatsApp en Telegram. „Het gaat moeizaam, maar we zeggen niet dat het ons niet lukt. Er zijn mogelijkheden”, zegt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in een interview met De Telegraaf.

Schoof beseft dat snuffelen in gecodeerde berichten gevoelig ligt. Maar hij vindt in dit geval privacy minder zwaar wegen dan nationale veiligheid. Niet alleen de Nederlanders proberen in WhatsApp te komen. De Duitse inlichtingendienst besteedt 150 miljoen euro aan het hacken van encryptie.

Alles bij de bron; Telegraaf

Het volledig interview; ' Dick Schoof: Nederland is up-to-date, maar kraken WhatsApp is nodig ' staat pdfhier


 

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het voorstel voor de nieuwe aftapwet de rechten van Nederlandse burgers schendt. Het wetsvoorstel is volgens de privacywaakhond in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief (pdf) aan premier Mark Rutte en de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. 

Volgens de AP is de noodzaak van het op grote schaal aftappen onvoldoende onderbouwd, worden de rechten van de mensen niet voldoende beschermd er is er nog geen sprake van daadwerkelijk effectief en onafhankelijk toezicht op de geheime diensten. "Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen", schrijft Tomesen. Volgens hem moet het wetsvoorstel aangepast worden om 'disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer' tegen te gaan. Ook moet het toezicht op de geheime diensten worden versterkt.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Geheime diensten uit het buitenland 'kijken verlekkerd naar AMS-IX' nu Nederland op het punt staat om de bevoegdheden voor de eigen inlichtingendiensten uit te breiden. Dat zegt hoogleraar informatierecht Bart Jacobs in een hoorzitting over de nieuwe 'aftapwet'. Volgens hem is dit 'een van de grootste privacyschendingen waarmee Nederlandse burgers te maken kunnen krijgen'.

De opmerkingen van Jacobs maakte onderdeel uit van veel kritiek die organisaties en bedrijven tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer uitten op de nieuwe aftapwet. Het wetsvoorstel dat ter discussie stond, is de nieuwe Wiv. Die breidt de bevoegdheden van de veiligheids- en inlichtingendiensten AIVD en MIVD uit, zodat zij bijvoorbeeld ook communicatie via de kabel mogen onderscheppen. Dit kan op grote schaal gebeuren, waardoor deze bevoegdheid ook wel als 'sleepnet' wordt aangeduid.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha