Afluisteren

De geheime diensten AIVD en MIVD moeten meer bevoegdheden krijgen om op grote schaal digitale communicatie te kunnen onderscheppen en analyseren. Dit adviseerde de Commissie Dessens in een rapport in december 2013.

De commissie had tien maanden eerder van de regering de opdracht gekregen om de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 te evalueren. De aanbevelingen van Dessens zouden wellicht een hamerstuk zijn geweest als niet in de tussentijd Edward Snowden op het wereldtoneel zou zijn verschenen. Snowdens onthullingen over de buitensporige afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime diensten zorgen voor een nu al jaren aanhoudende discussie over de balans tussen veiligheid en privacy en ook over de effectiviteit van het werk van de geheime diensten.

Toch kwam het kabinet afgelopen najaar met een voorstel voor een nieuwe wet waarin de geheime diensten nieuwe interceptiebevoegdheden krijgen en waarin tegelijkertijd het toezicht op de diensten wordt verscherpt. De wet wordt nog voor de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer.

Gaan ook de Nederlandse geheime diensten straks alle computerinformatie binnenhalen die ze maar kunnen krijgen? Wordt de hooiberg waarin de diensten naar een speld moeten zoeken op deze manier niet alleen maar groter gemaakt? Zijn de waarborgen tegen misbruik van de bevoegdheden van de diensten sterk genoeg in de wet verankerd? En wie kan hier straks toezicht op houden?
Aan het woord komen onder meer: de Kamerleden Kees Verhoeven (D66), Jeroen van Wijngaarden (VVD), toezichthouder Harm Brouwer en de Nijmeegse hoogleraar computerveiligheid Bart Jacobs.

Beluisteren kan na de uitzending via de Argos website [Thnx-2-Dick]


 

Privacy Barometer roept de Tweede Kamer op niet half februari te gaan stemmen over het wetsvoorstel waarmee de AIVD grootschalig het internet mag afluisteren. Privacy Barometer, een particulier initiatief, stelt dat door adviesorganen, toezichthouders, wetenschappers, experts en belanghebbenden forse tekortkomingen in dit wetsvoorstel zijn vastgesteld.

Dat voorstel, over het zogenoemde sleepnet, vertoont nog ernstige tekortkomingen, zegt de groep. Er nu al over stemmen is "onverantwoord, schaadt de rechtsstaat en schaadt het vertrouwen in de politiek''. Volgens de groep is al geconcludeerd dat het voorstel "op meerdere punten in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens''

Alles bij de bron; AGConnect [thnx-2-Dick]


 

"Een flagrante schending van het bronnengeheim." Zo omschrijft nationaal secretaris Pol Deltour van de VVJ het uitlezen door het gerecht van de smartphone van Sabine Van Damme, een journalist van Het Laatste Nieuws. De feiten dateren van 2015 toen een schepen in Gent zich voor de deontologische commissie van de stad moest verantwoorden. Elementen uit dit dossier zijn toen in de lokale pers verschenen, waarna burgemeester Daniël Termont een klacht indiende.

Het onderzoek van het parket naar deze lekken leidde naar een gemeenteraadslid dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn geweest. Uit de onderzoeksdocumenten die de VVJ recent kon inkijken, blijkt dat het gerecht niet alleen de telefoon van het bewuste gemeenteraadslid heeft uitgelezen, maar ook die van Van Damme. Concreet is het nagegaan met wie de journalist op 31 augustus en 1 september 2015 precies heeft getelefoneerd en ge-sms't. "Het staat niet eens vast dat informatie uit een deontologische commissie lekken strafbaar is", vertelt Deltour aan deredactie.be. "Laat staan dat het gerecht het onderzoek zomaar op een journalist kan toespitsen en kan overgaan tot het uitlezen van haar smartphone. Dat druist in tegen de wet op het journalistieke bronnengeheim uit 2005 die het gerecht uitdrukkelijk verbiedt bronnen, contacten of communicatie van een journalist te viseren."

Deze zaak volgt nauwelijks enkele weken na de heisa rond VRT-journalist Bart Aerts. Hij had voor een reportage over de kasteelmoord afgetapte telefoongesprekken uit dat dossier gebruikt. Het gerecht voerde hierop bij hem thuis huiszoekingen uit en nam zijn smartphone in beslag. Ook toen had de VVJ het over "een flagrante schending van het bronnengeheim".

Alles bij de bron; deRedactie


 

De Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten zijn bezig toegang te krijgen tot versleutelde berichtendiensten als WhatsApp en Telegram. „Het gaat moeizaam, maar we zeggen niet dat het ons niet lukt. Er zijn mogelijkheden”, zegt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in een interview met De Telegraaf.

Schoof beseft dat snuffelen in gecodeerde berichten gevoelig ligt. Maar hij vindt in dit geval privacy minder zwaar wegen dan nationale veiligheid. Niet alleen de Nederlanders proberen in WhatsApp te komen. De Duitse inlichtingendienst besteedt 150 miljoen euro aan het hacken van encryptie.

Alles bij de bron; Telegraaf

Het volledig interview; ' Dick Schoof: Nederland is up-to-date, maar kraken WhatsApp is nodig ' staat pdfhier


 

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het voorstel voor de nieuwe aftapwet de rechten van Nederlandse burgers schendt. Het wetsvoorstel is volgens de privacywaakhond in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief (pdf) aan premier Mark Rutte en de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. 

Volgens de AP is de noodzaak van het op grote schaal aftappen onvoldoende onderbouwd, worden de rechten van de mensen niet voldoende beschermd er is er nog geen sprake van daadwerkelijk effectief en onafhankelijk toezicht op de geheime diensten. "Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen", schrijft Tomesen. Volgens hem moet het wetsvoorstel aangepast worden om 'disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer' tegen te gaan. Ook moet het toezicht op de geheime diensten worden versterkt.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Geheime diensten uit het buitenland 'kijken verlekkerd naar AMS-IX' nu Nederland op het punt staat om de bevoegdheden voor de eigen inlichtingendiensten uit te breiden. Dat zegt hoogleraar informatierecht Bart Jacobs in een hoorzitting over de nieuwe 'aftapwet'. Volgens hem is dit 'een van de grootste privacyschendingen waarmee Nederlandse burgers te maken kunnen krijgen'.

De opmerkingen van Jacobs maakte onderdeel uit van veel kritiek die organisaties en bedrijven tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer uitten op de nieuwe aftapwet. Het wetsvoorstel dat ter discussie stond, is de nieuwe Wiv. Die breidt de bevoegdheden van de veiligheids- en inlichtingendiensten AIVD en MIVD uit, zodat zij bijvoorbeeld ook communicatie via de kabel mogen onderscheppen. Dit kan op grote schaal gebeuren, waardoor deze bevoegdheid ook wel als 'sleepnet' wordt aangeduid.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De vernieuwde Microsoft Translator-app maakt het mogelijk om groepsgesprekken live te vertalen, ook wanneer deelnemers allerlei verschillende talen spreken. Iedereen die aan het gesprek meedoet, leest zodoende wat er gezegd wordt in zijn eigen taal. De vertaalde tekst komt tevoorschijn onder het oorspronkelijke bericht, zo is te zien in onderstaande video.

Er is ondersteuning voor meer dan 50 geschreven talen, waaronder Nederlands. De app kan ook gesproken woorden in real-time vertalen, maar dat kan 'slechts' in negen talen. Nederlands hoort daar nog niet bij maar Frans en Duits wel.

De vertaal-opties maken al langer deel uit van Skype, waar Microsoft eigenaar van is. Binnen die software beperken de vertalingen zich echter nog tot een-op-een-gesprekken. Wel is daar sinds kort de optie om gesprekken naar vaste nummers te laten vertalen. Microsoft Translator is te downloaden in de App Store, de Play Store en de Windows Store. Er is ook een webversiebeschikbaar.

Bron; CompIdee


 

Volgens Le Monde zijn er bewijzen dat de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ zeker in 2011 en 2012 tijdens internationale lijnvluchten het spraak- en dataverkeer onderschepten van passagiers van tientallen maatschappijen.

Enkele maatschappijen die met naam worden genoemd zijn British Airways, Hongkong Airways, Aeroflot, Etihad, Emirates, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa en Air France. Een gsm kan in de lucht simpelweg worden afgetapt als hij is ingeschakeld, klinkt het in het artikel.

Met behulp van de passagierslijst en het vluchtnummer kan makkelijk de identiteit van de passagiers worden achterhaald. De Britse GCHQ is zelfs in staat om een gsm vanop afstand te storen en de gebruiker te dwingen zijn pincode opnieuw in te voeren. Le Monde meldt dit op basis van gegevens van klokkenluider Edward Snowden.

Alles bijde bron; HLN


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha