Nederland telt in totaal 744.229 geregistreerde openbare wifi-netwerken. Dat komt neer op zo’n 18 wifi-hotspots per vierkante kilometer. Per 10.000 Nederlanders zijn er 400 openbare wifi-netwerken. 

In Zuid-Holland zijn de meeste wifi-netwerken: 216.124. Ten opzichte van het aantal inwoners heeft Noord-Holland de hoogste openbare wifi-dichtheid (741 netwerken per 10.000 inwoners). Ook Zuid-Holland en Utrecht hebben relatief veel openbare wifi-punten per 10.000 inwoners, namelijk 583 en 472.

...Met uitzondering van Manilla is er in Azië vaak sprake van een lage openbare wifi-dichtheid. Ook Duitse steden tellen – ten opzichte van andere Europese steden – weinig openbare wifi-netwerken per 10.000 inwoners.

Om een beeld te krijgen van het aantal beschikbare openbare wifi-netwerken, is de database van Wiman geraadpleegd en geanalyseerd. Hierin worden wifi-netwerken verzameld die zonder wachtwoord toegankelijk zijn.

Wiman verzamelt deze wifi-punten met behulp van zijn gebruikers. Wanneer gebruikers van de Wiman-app instellen dat zij automatisch verbinden met een openbaar wifi-netwerk in de buurt, worden de wifi-netwerken waarmee zij verbinding maken opgeslagen in de database van het bedrijf. Deze data is vervolgens vergeleken met het aantal inwoners van Nederlandse gemeenten per 01-01-2020 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Het gebruik van openbare wifi-netwerken is niet zonder risico. Zo zijn openbare netwerken berucht omdat zij kwetsbaar zijn voor bepaalde vormen van cybercriminaliteit. Zo kan het gebeuren dat criminelen vervalste netwerken opzetten, of zogenoemde ‘man-in-the-middle aanvallen’ trachten uit te voeren. We lichten deze risico’s kort toe, maar je kan er ook meer over lezen in ons uitgebreide artikel over veiligheid op openbare wifi-netwerken.

Alles bij de bron; VPNGids


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha