Bijna geen enkele isp heeft de beveiliging van data voor de bewaarplicht op orde. Ook datavernietiging "moet nog geregeld worden". De minister vindt de problemen "niet onoverkomelijk".

Uit onderzoek van het Agentschap Telecom blijkt dat veel Nederlandse providers nog lang niet alle in de wet Bewaarplicht gedefinieerde data opslaan. Het is aan de andere kant maar goed dat veel isp’s data nog niet opslaan, want uit diezelfde nulmeting blijkt dat de beveiliging van de data niet aan de eisen voldoet. Ook dit geldt voor bijna alle isp's.

Ook zijn de opsporingsdiensten niet altijd veilig en secuur. 20 procent van de geënquêteerde providers meldt dat verzoeken van politie of Justitie onzorgvuldig zijn. 
“Zo zijn er partijen waar bijvoorbeeld een vordering of verzoek op een centrale fax binnenkomt zonder dat hier van te voren contact over is geweest, of zelfs terwijl er duidelijke afspraken gemaakt [..]

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl 

De eerste variant helpt reizigers bij het invullen van het formulier, maar rekent hiervoor bedragen tussen de 30 en 250 dollar. "Het grootste risico hier is het verlies van persoonlijke informatie aan een derde partij", merkt Meyer op.

De tweede variant betreft websites die het op persoonlijke informatie hebben voorzien, bijvoorbeeld voor het plegen van identiteitsdiefstal of creditcardfraude.

De laatste vorm van fraude waar het anti-virusbedrijf voor waarschuwt zijn websites die de formulieren als download aanbieden. "Deze downloads zijn niets meer dan malware", zegt Meyer.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Er zijn jongeren die zoveel (rare) sporen hebben nagelaten op het internet dat ze wel een andere naam moeten nemen om te kunnen ontsnappen aan hun 'cyber past.' Dat zegt Eric Schmidt, de baas van Google.


Alles wat ze hebben uitgespookt, wat ze hebben bekend, wat ze van zichzelf hebben laten zien - het kan gewoon teveel zijn om een normaal volwassen bestaan te leiden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.welingelichtekringen.nl 

Facebook heeft op dit moment veel last van phishers die als 'aas' een Dislike-knop aanbieden, waarmee berichtjes van anderen negatief beoordeeld kunnen worden.

De dubieuze applicatie krijgt toestemming om het gebruikersprofiel af te speuren. Het plaatst vervolgens spamberichten uit naam van de gebruiker waarin het diens vrienden oproept om ook de Dislike-button te installeren (lees: dus ook op de link te klikken). Ook eist de applicatie dat de gebruiker een online enquête invult om de Dislike-knop te mogen gebruiken. Zijn de persoonlijke gegevens - waar het de phishers om te doen was - eenmaal binnen, dan wordt er eindelijk doorverwezen naar een Firefox add-on van FaceMod.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.computeridee.nl 

Op de website van het voormalige tv-programma Breekijzer waren tot de tweede week van augustus 2010 de persoonlijke gegevens in te zien van ongeveer 13.000 personen die online een klachtenformulier hadden ingevuld.

Behalve een omschrijving van klacht werd de klagers ook gevraagd om persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geslacht. Ook de klachten zelf bevatten volgens BoF 'vanzelfsprekend ook gevoelige gegevens.'

Ironisch genoeg vermeldde het privacy statement op de website: 'Breekijzer heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de bezoekers verstrekte persoonsgegevens. Alle gegevens worden opgeslagen in een extra beveiligde server.'

Lees het volledige artikel bij de bron; www.computable.nl 

Inwoners van Duitsland die niet willen dat hun huis op Google Street View wordt afgebeeld, kunnen vanaf dinsdag online bezwaar aantekenen.

Tegenstanders van de dienst vinden dat hun privacy in het geding is. Veel mensen hebben de afgelopen tijd al per mail en per post bezwaar aangetekend. Het internetbedrijf houdt de speciale 'verbergdienst' vier weken in de lucht. Als het aan de politiek ligt, wordt deze periode echter verdubbeld.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl 

Rechter Raquel Fernandino heeft een vertegenwoordiger van Google gedagvaard om op 4 oktober in de rechtszaal te verschijnen.

De rechter geeft gevolg aan een klacht die in juni was ingediend door de Spaanse internetwaakhond en technologieconsultant APEDANICA. In de dagvaarding schrijft de rechter dat ze wil onderzoeken of Google zich schuldig heeft gemaakt aan 'computercriminaliteit'.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl Onderzoekers hebben een gratis spel voor Android smartphones ontdekt, dat in werkelijkheid gebruikers bespioneert. TapSnake, zoals het spel heet, lijkt op een doorsnee 'Snake' kloon, maar beschikt over twee verborgen features. Ten eerste blijft het spel altijd op de achtergrond draaien en herstart het zich als de telefoon wordt gereboot. Daarnaast geeft het elke vijftien minuten stiekem de GPS-locatie van de telefoon aan een server door.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha