Huisartsen.nl, een website voor receptaanvragen bij huisartsen, versleutelt de medische informatie die zij verstuurt niet. Hiermee handelt farmaciegigant MSD, de partij achter Huisartsen.nl, in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Medische gegevens zijn zogenaamde "bijzondere persoonsgegevens". Aan de beveiliging hiervan worden hogere eisen gesteld. Versleuteling (encryptie) had dan ook op zijn minst moeten worden toegepast.

Lees alles bij de bron; www.solv.nl 

Microsoft beschuldigt Apple van liegen over het niet vergaren van persoonlijke informatie. Dat doet Apple wel, beweert topman Kim Cameron de hoofdarchitect voor identity bij Microsoft.

Apple beweert dat het alleen 'niet-persoonlijke informatie' verzamelt, die niet is terug te leiden naar specifieke personen. Het mag die gegevens 'voor elk doel' delen met anderen, zo staat in de voorwaarden. Het gaat om gegevens als 'beroep, taal, postcode, locatie en een uniek productnummer'. Het privacyprobleem schuilt volgens Cameron in het geven van een locatie gekoppeld aan een uniek gegenereerd nummer van een Apple-product, zoals een iPhone.

...Cameron vindt de manier waarop Apple in zijn voorwaarden schrijft over niet-privacygevoelige gegevens dan ook "verdacht".

Lees meer bij de bron; www.webwereld.nl 

We leren ook online steeds beter om ons ‘steganografisch’ uit te drukken. Het zijn vooral volwassenen die zich druk maken over het verlies aan privacy bij sociale netwerken op internet de jongeren communiceren gelaagd...

...escapades worden zodanig omfloerst besproken dat de kinderen alleen meekrijgen dat Oom Henk van avonturen houdt, terwijl je teergeliefde van de hoed en de rand weet.

Voor deze techniek bestaat een mooie term: steganografie.

En we leren ook online steeds beter om ons ‘steganografisch’ uit te drukken. Dat moet ook wel, gegeven het feit dat privacy op het internet een steeds kwetsbaarder begrip wordt. Als ik een update schrijf op Facebook, moet ik laveren tussen twee uitersten. Mijn collega’s hoeven niet altijd te weten wat mij privé bezighoudt; maar als ik al te voorzichtig ben, heeft het bijhouden van een Facebook-account niet zoveel zin meer. Het gaat er immers om dat je vrienden snel op de hoogte worden gebracht van je wederwaardigheden – die dien je dus niet te verbergen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.volkskrant.nl 

Via de mail kreeg ik van Rina de melding dat het Volkskrant artikel heel veel lijkt op dit engelstalige blogartikel waarop Bruce Schneier vervolgend weer op reageert.

Rina bedankt voor de attendering !

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten om op dit moment geen verdere stappen te ondernemen tegen het internetbedrijf Advance.

Eind 2009 concludeerde het CBP na onderzoek dat het internetbedrijf de wet heeft overtreden door via internetplatforms gevoelige gegevens te verzamelen van mensen en vervolgens hun geprofileerde persoonsgegevens aan derden te verkopen zonder de betrokkenen hierover duidelijk en volledig te informeren.

Het bedrijf Advance heeft hierop inzicht gegeven in de herstelmaatregelen die het heeft getroffen en in de wijzigingen van zijn werkwijze naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek. Daarmee heeft het internetbedrijf aannemelijk gemaakt dat de geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn beëindigd.


Zie het persbericht van 18 december 2009 over de bevindingen van het onderzoek bij Advance

Bron; www.cbp.nl 

Twee hackers hebben een onbemand vliegtuig ontwikkeld dat draadloze netwerken vanuit de lucht kan kraken. Het WiFi Aerial Surveillance Platform (WASP), is een overbodige 'drone' van het Amerikaanse leger dat WiFi-netwerken kan opsporen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.securty.nl 

Lees ook nog even dit artikel over de Google-Drone ...

De Duitse wetgever is bezig met een wetsontwerp dat de privacy van (aankomende) werknemers beter moet beschermen. Dat gebeurt na enkele incidenten....

... De aankomende wet verbiedt het bezoeken van Facebookpagina’s van sollicitanten. Het laat echter bezoeken toe aan andere sites die juist bedoeld zijn voor werkgerelateerde informatie, zoals LinkedIn.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl 

Jongeren moeten bewust worden gemaakt van de risico's die zij lopen op internet. De bedrijven en de overheid kunnen daarbij niet langer hun verantwoordelijkheid ontlopen.... De uitspraken van Google CEO Eric Schmidt zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen: voor het eerst in zijn bestaan erkent Google dat online privacy problematisch kan zijn en reflectie behoeft.

...De toenemende complexiteit van het online-privacy-gebeuren en de expliciete en impliciete technieken voor het hergebruik van persoonlijke data, maken het soms moeilijk om een volledig zicht te hebben op de (toekomstige) gevolgen van huidig online gedrag. Op die manier riskeren we in een situatie terecht te komen waarbij privacy een luxegoed wordt, enkel toegankelijk voor zij die de kennis en middelen hebben een doeltreffend rookgordijn op te hangen. Het vermijden van zo'n privacykloof is een belangrijke opdracht voor de overheid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.demorgen.be 

Volgens BoF moet cybercrime niet gebagatelliseerd worden, maar zeker ook niet overdreven worden. “High Tech Crime”, zoals het KLPD het noemt, zal natuurlijk niet altijd geregistreerd worden, maar deze cijfers worden dan ook achterwege gelaten in het rapport. Ook ontbreekt in het rapport het besef, dat aan een sterke toename van internetgebruik – zowel in aantal verbindingen als in verkeer over die verbindingen – een toename aan daaraan gerelateerde criminaliteit helaas inherent is."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha