De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het bezwaar van de gemeente Enschede ongegrond verklaard, wat betekent dat de gemeente alsnog de boete van 600.000 euro moet betalen. De gemeente kreeg de boete voor wifi-tracking.

Volgens de autoriteit heeft de gemeente de de privacy niet gewaarborgd bij het aanbieden van wifi-tracking in de stad. 

De gemeente kreeg de boete voor het plaatsen van wifisensoren in de stad, die mac-adressen van telefoons van voorbijgangers verzamelden. De manier waarop de gemeente de gegevens verzamelde, maakte het mogelijk om individuele personen te achterhalen. Daarmee heeft de gemeente de AVG overtreden, concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De Reclaim Your Face coalitie zet zich al een tijd in om biometrische surveillance uit de Europese straten te weren. We pleiten ervoor dat het verbod op biometrische surveillance, zoals dat nu in de voorgestelde AI-Verordening staat, breder wordt. Zo schreven we een brief aan Europarlementariërs waarin we samen met 53 organisaties vragen om betere bescherming van onze fundamentele rechten door biometrische massasurveillance te verbieden.

De belangrijkste punten uit onze oproep voor een breder en beter verbod op biometrische surveillance in de AI-Verordening zijn:

  • Het verbod moet niet alleen gelden voor handhavingsdoeleinden, maar ook voor bijvoorbeeld commerciële toepassingen.
  • Het verbod moet niet beperkt zijn tot realtime toepassingen, maar ook toepassingen verbieden waarbij de technologie achteraf wordt ingezet.
  • Uitzonderingen op het verbod, waarvan onafhankelijke evaluaties bevestigen dat ze niet voldoen aan de bestaande Europese mensenrechten, moeten worden geschrapt.
  • Discriminerende of manipulatieve vormen van biometrische categorisatie moeten worden gestopt.
  • De risico's van emotieherkenning moeten op een passende manier worden geadresseerd.

...meerdere leden van het Europees parlement hebben publiekelijk toegezegd amendementen in te zullen dienen voor een volledig verbod op biometrische massasurveillance in de AI-Verordening. En Europarlementariërs Kim van Sparrentak, Peter Vitanov, Kateřina Konečná en Rob Rooken zich uitspraken voor een vol verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte. Daarbij voegen zij zich bij Svenja Hahn en Brando Benifei die dit eerder al deden.

Maar het is nog geen gelopen race. Er zal nog vele maanden onderhandeld moeten worden over de AI-Verordening. Daarom is het nog steeds belangrijk dat we ons laten horen voor betere bescherming van onze rechten en vrijheden en onze open samenleving. Ook jij kunt dat doen door ons burgerinitiatief Reclaim Your Face te ondertekenen. Onderteken ons burgerinitiatief voor een verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte

Disclaimer: Bij het klikken op de link wordt je doorverwezen naar de pagina van het burgerinitiatief Reclaim Your Face. Bij het ondertekenen wordt om persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om je ondertekening geldig te maken, zoals vereist in de Europese Verordening over het Europees burgerinitiatief.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Human Rights Watch (HRW) onderzocht 164 onderwijsplatforms die werden aanbevolen door bijna vijftig verschillende overheden. Volgens dit onderzoek worden kinderen gesurveilleerd in hun online klaslokaal. 146 van die 164 platforms deelden persoonlijke gegevens van kinderen met 196 partijen of gaven toegang tot de gegevens. Het gaat vooral om advertentiebedrijven.

Als bedrijven eenmaal de informatie in handen hebben, kunnen ze een profiel over het kind maken en wordt voorspeld hoe het kind te beïnvloeden valt. Die inzichten kunnen aan adverteerders, datahandelaren en andere partijen worden verkocht. 

Veel onderwijsplatforms installeren zelfs technologie waarmee kinderen buiten het online klaslokaal te volgen zijn. Ze gebruiken tagging en fingerprinting en dit is vaak moeilijk tegen te gaan. Volgens de organisatie brengen 146 van de onderzochte platforms kinderen in gevaar, worden ze ondermijnd of actief geschonden. 

Alles bij de bron; Radar


 

Sinds inwerkingtreding van de Wet Computercriminaliteit III (Wet CCIII) op 1 maart 2019, doet de Inspectie Justitie en Veiligheid jaarlijks verslag van haar toezicht op de inzet van de bevoegdheid van de politie om een geautomatiseerd werk dat in gebruik is bij een verdachte, heimelijk en op afstand binnen te dringen en hier onderzoek in te doen. 

Hierbij bied ik u het derde verslag aan van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inhoudelijke beleidsreactie op het verslag ontvangt u voor de zomer nog, in het Halfjaarbericht politie. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Een speciaal politieteam mag onder bepaalde voorwaarden apparaten van verdachten hacken, zoals telefoons en laptops. Zo kan het team bewijsmateriaal over zware criminelen verzamelen. Vorig jaar werden 28 dergelijke hacks uitgevoerd.

In 23 gevallen gebruikte de politie commerciële software om in de apparaten te komen. De politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid weten niet precies hoe die software werkt. De leverancier kan toegang krijgen tot de gehackte informatie, maar mag alleen inloggen na toestemming van de politie.

Maar de politie kan niet technisch controleren of dat daadwerkelijk volgens de regels gebeurt. Hierdoor botst de praktijk met de wetgeving, die voorschrijft dat alleen specifiek aangewezen politiemensen bij de gegevens mogen komen...

...Hoewel het hackteam niet kan aantonen dat aan alle eisen voor de informatiebeveiliging is voldaan, heeft de inspectie geen grote technische beveiligingsrisico's geconstateerd.

Alles bij de bron; NU


 

Geheime diensten in Nederland bewaren gegevens van miljoenen burgers terwijl ze dat niet mogen, zegt digitaleburgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). De organisatie heeft bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een formele klacht ingediend in de hoop dat de diensten stoppen met het verzamelen van te veel data....

...De organisatie zegt dat geheime diensten gegevens als complete datasets beoordelen, in plaats van elk gegeven apart. Daardoor worden in die sets meer gegevens van burgers bewaard dan nodig is, klaagt BoF.

De afdeling toezicht van de CTIVD noemde de werkwijze eerder al een kunstgreep en oordeelde dat die in strijd met de wet is. Maar de verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben dit advies naast zich neergelegd, aldus BoF.

Alles bij de bron; NU


 

De AVG brengt geen verandering in business modellen die gebaseerd zijn op het 'misbruik van persoonlijke data en een cultuur binnen het privacyvak die vaak gericht is op het verhullen van non-compliance. Dit stelt privacyorganisatie nyob...

...De organisatie stelt dat fundamentele rechten in de praktijk vaak geminacht wordt. Zo wordt het fundamentele recht op databescherming niet gerespecteerd en gezien als het resultaat van een langdurig democratisch proces, maar als gek of onmogelijk om aan te voldoen bestempeld. "Autoriteiten en non-profits die de wet proberen af te dwingen zoals deze is ervaren openlijke vijandigheid en beschuldigingen, zoals dat naleving innovatie belemmert", aldus nyob.

Ook wijst nyob op het gebrek aan handhaving door toezichthouders. Een afschrikwekkend effect op het schenden van AVG-regels ontbreekt hierdoor, wat de situatie verergerd. Zo wijst nyob erop de afgelopen jaren tientallen zaken bij privacytoezichthouders te hebben ingediend, waarvan er nog geen een is afgerond.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Alles bij de bron; DutchIT


 

Ook fiscaal experts luiden nu de alarmbel over het wetsontwerp voor een nieuwe dataretentiewet. Door de veel te vage en brede omschrijvingen zal straks zelfs de fiscus eenieders telecomgegevens kunnen opvragen zonder dat daarvoor de tussenkomst van een onderzoeksrechter vereist is.

Letterlijk staat er dat “autoriteiten die bevoegd zijn voor het opsporen en onderzoeken van inbreuken die kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie met strafrechtelijke aard” gegevens kunnen opvragen.

Ergo, als de nieuwe dataretentiewet er onder deze vorm doorkomt, zal ook de fiscus vrij spel krijgen om uw telecomgegevens op te vragen....

...Zoals het er nu uitziet stevent de regering met het nieuwe wetsontwerp regelrecht af op een nieuw dataretentie-debacle en zal het Grondwette­lijk Hof niet anders kunnen dan de dataretentiewet nog maar eens ongrondwettelijk en dus nietig verklaren. 

Die is ondertussen aan haar derde versie toe, maar ook deze regering heeft blijkbaar geen lessen getrokken uit het verleden. Namelijk dat dit soort buitensporige vorm van surveillance die van elke burger een verdachte en een potentiële crimineel maakt, indruist tegen de fundamentele rechten en vrijheden van elke burger. Als het ontwerp dat nu voorligt toch wet zou worden, dan is het nu al duidelijk dat die hetzelfde lot als de vorige versies beschoren zal zijn: een terechte nietigverklaring.

Alles bij de bron; DataPanik


 

Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!

 

WeHebbenHetGeweten

SteunVrijbit

PTBanner  

PrivacyGuides

BvV

meldpunt misbruik identificatieplicht

BoF2019

Privacy Barometer

Liga voor mensenrechten

EP GegBesch 150

EP PNR 150

STT Logo

150PF150

 150PB150

150FHD150

150PMIO150

 150 QiY150

logo-IDnext

ikhebniksteverbergen