Het CBP heeft in een zienswijze vier vragen van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus en de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVH/NVI) beantwoord over een door NVH/NVI voorgelegd ontwerp van een systeem voor schuldendetectie.

 Het CBP concludeert dat het voorgelegde ontwerp niet voldoet aan de eisen van de Wbp. Zo ontbreekt een objectieve onderbouwing van een verband tussen de door NVH/NVI beoogde gegevensverwerking en het doel van het voorkomen van overkreditering. Dit brengt het risico met zich mee dat van veel meer mensen gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel.

In het ontwerp is sprake van hergebruik van persoonsgegevens van consumenten. Deze gegevens worden verwerkt tot een zogeheten creditscore. Een bepaalde score kan ertoe leiden dat geen overeenkomst wordt aangegaan met de consument. Tegelijkertijd is niet uit te sluiten dat een onderneming wel de overeenkomst aangaat met de consument, maar het financiële risico verdisconteert door het in rekening brengen van een hoger tarief.

Bron; CBP

Lees hier de zienswijze 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha