Om de strijd tegen uitkeringsfraude te intensifiëren wil Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer op meerdere fronten te werk gaan. Allereerst zijn er de huisbezoeken bij werkzoekenden door de RVA. In 2016 heeft de RVA zo’n 341 onaangekondigde huisbezoeken afgelegd. In maar liefst 105 gevallen, bijna een derde dus, werd er domiciliefraude, het opgeven van een verkeerd adres of een foute gezinssamenstelling, vastgesteld.

Dat wil de staatssecretaris doen door gebruik te maken van datamining en datamatching. In mensentaal: door ons elektriciteits- en waterverbruik te volgen. Bedoeling is na te gaan of de verbruikte stroom en water wel kloppen met de opgegeven gezinssamenstelling of uitkering. 

Daarvoor gaat de sociale inspectie eind dit jaar samenwerken met vier elektriciteitsnetbeheerders en drie watermaatschappijen. “Met zeven partners kan je stellen dat ongeveer heel het land zal gedekt zijn”, zegt Bavo De Mol. “Wij doen geen steekproeven maar laten een algoritme los op het energieverbruik. Zo rollen er lijsten uit de computer van een opvallend hoog of laag energieverbruik en kunnen onze controleurs verder gericht zoeken.” Het kabinet benadrukt dat het niet de bedoeling is de verbruiksgegevens van alle Belgen te controleren en bij te houden. “het enige opzet van die nieuwe controlemethode is sociale fraudeurs op te sporen.”

De overheid wil in haar opgevoerde strijd tegen de uitkeringssjoemelaars ook beter samenwerken met de politie. “Vooral de lokale politie weet veel over de mensen. Zo controleert de wijkagent of iemand wel woont op het adres dat is opgegeven en hoeveel mensen daar wonen. Maar nog te weinig wordt die informatie doorgespeeld aan de sociale inspectie.” De sociale inspectie wil ook via de arbeidsauditeur vragen aan de wijkagent om vaststellingen ter plaatse te doen.

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha