Bureau Krediet Registratie (BKR) wil niet langer alleen kredieten registeren, maar ook gegevens over uw huurachterstand, studieschuld en openstaande energierekeningen bijhouden. Bovendien wil het bureau deze data ook met meer partijen delen. Daarvoor pleit algemeen directeur Peter van den Bosch.

Kredietverstrekkers met een bankvergunning zijn nu wettelijk verplicht om gegevens op te vragen bij BKR, voordat zij een lening verstrekken. BKR houdt op dit moment alleen bij wie een persoonlijke lening of doorlopend krediet heeft afgesloten en wie gebruikmaakt van een creditcard of iets heeft gekocht op afbetaling. Ook is bekend welke Nederlanders de mogelijkheid hebben aangevraagd om rood te staan. In de praktijk komt het erop neer dat de namen van bijna negen miljoen Nederlanders in de dossiers van BKR voorkomen

Maar BKR wil inmiddels meer van consumenten weten en meer doen aan het voorkomen van schulden. Het bureau heeft de ambitie om uit te groeien tot een zo compleet mogelijke online database over schulden en wil een schat aan waardevolle informatie op één plek verzamelen. Van Den Bosch ziet bij het breder verzamelen en delen van data bij uitstek een rol weggelegd voor BKR. "We doen het al vijftig jaar en we hebben veel kennis en ervaring op dat gebied." Hij erkent dat de data nooit voor de volle 100 procent beveiligd kunnen zijn. Daarom zet de organisatie zogenoemde ethical hackers in. Die kunnen ontdekken waar de zwakke plekken in het systeem zitten.

Als BKR vervolgens geanalyseerde gegevens ook aan bijvoorbeeld gemeenten kan verstrekken, kunnen beginnende betalingsachterstanden sneller opgemerkt worden. Hulpverleners kunnen dan eerder bij een gezin aankloppen, hulp bieden en voorkomen dat hun financiële problemen groter en onoplosbaar worden. In een pilot met de gemeente Amsterdam gaat het al enigszins zoals de organisatie het graag ziet. "Wij krijgen dan de signalen die normaal gesproken naar de gemeente gaan. Dat zijn achterstanden op huur, energie en de ziektekostenverzekering. Wij proberen daar dan de ernst van in te schatten", legt de algemeen directeur uit. Op die manier helpt BKR de gemeente bij het zo effectief mogelijk inzetten van hun beperkte capaciteit. In Amsterdam is het aantal huisuitzettingen in de afgelopen jaren gestaag gedaald, terwijl dit landelijk gezien juist gestaag is opgelopen.

Of consumenten erop zitten te wachten dat BKR gegevens gaat delen voor maatschappelijke doeleinden, valt nog te bezien. Uit een onderzoek van Tilburg University in opdracht van BKR blijkt dat een kwart dit "onder geen enkele voorwaarde" wil. Daarnaast heeft ruim een derde twijfels over een dergelijke uitbreiding van het takenpakket van de organisatie.

Alles bij de bron; NU


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha