Door de nieuwe privacywetgeving kunnen artsen sinds 25 mei niet meer bij de gegevens van patiënten zonder hun uitdrukkelijk verleende schriftelijke toestemming. Een even absurde als gevaarlijke vereiste in de zorg, zo stelt een huisarts uit Heerhugowaard.

...In onze regio, waar in het grote regionale ziekenhuis toevallig ook net een nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) werd ingevoerd, kon de huisarts van de ene op de andere dag niet meer bij de gegevens van zijn patiënten. 

Voorheen kon de huisarts dat opzoeken in het ziekenhuissysteem via een beveiligde weg. Nu is die route afgesneden met als gevolg dat de huisarts opnieuw bloedonderzoek moet laten doen. Ook andersom, als de specialist de onderzoekgegevens van de patiënt bij de huisarts nodig heeft, kan hij sinds 25 mei niet meer bij deze gegevens.

Als de huisarts bij een patiënt met een enkelletsel een foto laat maken en deze patiënt heeft een gebroken enkel, dan mag de chirurg niet kennis nemen van de foto, tenzij de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het lijkt absurd, maar het is helaas de werkelijkheid...

...De huisarts mag pas kennis nemen van de gegevens van een patiënt nadat de patiënt een schriftelijke verklaring heeft afgegeven aan het ziekenhuis. Deze formulieren komen op een grote stapel te liggen en worden vervolgens handmatig in het systeem ingevoerd. Zo gaat het althans in onze regio. Het invoeren van alle patiënten gaat maanden duren.

Vervolgens moet de huisarts zich met een speciale pas, een zogenaamde UZI-pas, aanmelden bij het zorgportaal van het ziekenhuis. Dat kan niet met elke webbrowser en ook niet met elke computer. Voorlopig is het voor Apple-computers nog niet mogelijk. Pas dan is het mogelijk de gegevens te raadplegen, tenminste als de patiënt een schriftelijke verklaring heeft afgegeven dat hij dat goedkeurt. Is die verklaring er niet, bijvoorbeeld omdat men verzuimd heeft dit te vragen, of omdat de patiënt nog niet eerder in het ziekenhuis is geweest, dan kun je alsnog niet bij de gegevens.

Omdat ik erg twijfelde aan de strekking van dit verhaal heb ik via burgerrechtenvereniging Vrijbit voor gelegd aan de hun bekende huisarts(en) die begaan zijn met privacy binnen de zorg. Eén van hen, Ab van Eldijk de voorzitter van de KDVP, heeft op de publicatie gereageerd;

Voor het gericht delen van voor een behandeling relevante informatie met zorgverleners met/tussen zorgverleners die direct betrokken zijn bij een behandeling is geen expliciete toestemming vereist. Dit kan op basis van veronderstelde toestemming.

Het probleem is dat door betrokken partijen niet gekozen is voor een informatiesysteem dat een dergelijke gerichte uitwisseling van voor een behandeling relevante medische gegevens tussen zorgverleners betrokken bij een behandeling mogelijk maakt.

Sterker nog, bestaande en veilige nieuwe systemen voor informatie-uitwisseling die dit mogelijk maken (zoals Whitebox) worden stopgezet/afgesloten dan wel niet ingevoerd.

Bron artikel; Volkskrant & Netkwesties


 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha