Begin dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat parkeerders niet verplicht zijn om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Desondanks staat op parkeerautomaten in Amsterdam nog steeds dat invoering van het kenteken verplicht is. Wie geen kenteken invoert maar wel betaalt, krijgt nog steeds een

...

Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) is bezorgd over de wijzigingen in de privacyvoorwaarden van WhatsApp. Hij wijst er wel op dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om de voorwaarden goed te lezen. Hij vindt dat gebruikers goed geïnformeerd moeten worden en altijd op hun keuze

...

In Duitsland wil de minister van binnenlandse zaken met camera's gezichten gaan herkennen. Volgens hem is de techniek beschikbaar. Het voorstel is om de software te gebruiken op stations en vliegvelden. Andere partijen zijn minder enthousiast.

Bondskandelier Angela Merkel zei al eerder: "Dat was

...

Meer dan de helft (54 procent) van de patiënten denkt dat hun gegevens bij de zorgverzekeraar niet veilig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie ondervroeg ruim 6600 patiënten over privacy.

Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit

...

De gemeente Arnhem wil geen anonieme pasjes voor de afvalverwerking invoeren, ondanks een uitspraak van de Raad van State. Dat meldt stichting Privacy First dat zich met deze zaak bezighoudt. De ondergrondse containers in Arnhem beschikken sinds 1 juli 2014 over een scannersysteem, dat alleen met

...

In een tijd waarin de angst voor terreur groot is, neigen autoriteiten naar het inperken van burgerrechten om aanslagen te kunnen voorkomen. De reflex is begrijpelijk, maar roept ook om tegenwicht.

Dat komt er waarschijnlijk als de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU donderdag

...

De gemeente Rotterdam gaat vanaf volgend jaar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners gaan weren uit achterstandswijken. Op 1 januari gaat een wet in die het voor gemeenten mogelijk maakt om nieuwe bewoners te weigeren op basis van politiegegevens.

De burgemeester mag dan de

...