Patrimonium woonservice installeerde intelligente camera's is 31 flatgebouwen in Veenendaal. Het doel van de plaatsing van de camera's was het vergroten van het gevoel van veiligheid van bewoners en gedragsbeinvloeding. Ook werden opgenomen beelden gebruikt om schades te verhalen en criminele

...

De wet geeft een speciale raad onder premier Najib Razak ruime bevoegdheden om regio’s aan te duiden als "veiligheidsgebied". In dergelijke gebieden is de politie aan minder restricties onderworpen en kan ze arrestaties en huiszoekingen mogelijk zonder bevelschrift. Een regio wordt voor zes maand tot

...

Telefoonnummers zijn bij Telegram, net als bij Whatsapp, de primaire identifiers van accounts en lijken nu te worden gebruikt om specifieke accounts te identificeren en er gericht op in te breken. Dat gebeurt door een voor het betreffende account een instantie te openen op een nieuw device.

...

Door een fout van het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de brieven verwerkt hebben 2948 uitkeringsgerechtigden een onjuiste specificatie van hun uitkering over de maand juli ontvangen. Een onbekend deel van deze brieven bevat de persoonsgegevens, het burgerservicenummer en het rekeningnummer van andere

...

Het beroepsgeheim van medewerkers van OCMW's, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries zou niet mogen gelden wanneer ze aanwijzingen van terrorisme hebben. Dat staat in een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. "Voor hen zou een meldingsplicht moeten gelden", zegt ze.  "In ons voorstel

...