5
Is het wenselijk dat jongeren lang na hun misdrijf nog een oproep krijgen om DNA-materiaal af te staan? Hoe reageren jongeren over het algemeen op deze oproep?

6
Hoe vaak worden bezwaren tegen het bewaren van het DNA-profiel gegrond verklaard? Hoe vaak maken jongeren bezwaar en hoe vaak worden

...

2
Voor welke doeleinden gebruiken de politiekorpsen de gegevens van TomTom?

Antwoord
De politie heeft mij meegedeeld dat het gaat om zogeheten “speed profiles”...deze geven voor een groot deel van het wegennet inzicht in gemiddelde rijsnelheden per wegonderdeel, in tijdsblokken van 15 minuten.

In

...

...De leden Van Bemmel, Van Dam en Verhoeven hebben het amendement over cookies specifieker gemaakt wat betreft het plaatsen van ‘third party cookies’. 

Het gewijzigd amendement bevat specifieke bepalingen over cookies die “tot doel hebben om gegevens te kunnen verzamelen over het gebruik van

...

De Amerikaanse toezichthouder zal geen onderzoek instellen naar Social Intelligence. Dat betekent dat het screenen van sollicitanten en personeel via hun uitingen op Facebook, Twitter, LinkedIn en dergelijke wat de Amerikaanse overheid betreft door de beugel kan.

Social Intelligence speurt in

...

Sarkozy's laatste hersenspinsel om het internet beschaafder te maken is een staats-Firewall die door de overheid beheerd wordt. Deze moet websites kunnen blokkeren zonder dat hiervoor een ingewikkeld proces nodig is; de overheid mag de criteria voor het blokkeren zelf opstellen. Het plan werd

...

Jarenlang konden adverteerders zonder al teveel hinder onze surftochtjes op internet volgen. Met hulp van cookies en andere technieken bouwen adverteerders een uitgebreid profiel van ons op (geslacht, interesses, etcetera). Waarom ze dat doen? Persoonlijke advertenties hebben veel meer effect en

...

2.
Bent u het eens met het besluit van het CBP dat de per abuis verzamelde privégegevens (de zogenaamde “payload data) door Google moeten worden vernietigd? 

Antwoord
Het College bescherming persoonsgegevens (hierna: Cbp) is een onafhankelijke toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving en de

...
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha 

Nieuwsarchief