5
Is het wenselijk dat jongeren lang na hun misdrijf nog een oproep krijgen om DNA-materiaal af te staan? Hoe reageren jongeren over het algemeen op deze oproep?

6
Hoe vaak worden bezwaren tegen het bewaren van het DNA-profiel gegrond verklaard? Hoe vaak maken jongeren bezwaar en hoe vaak worden

...

2
Voor welke doeleinden gebruiken de politiekorpsen de gegevens van TomTom?

Antwoord
De politie heeft mij meegedeeld dat het gaat om zogeheten “speed profiles”...deze geven voor een groot deel van het wegennet inzicht in gemiddelde rijsnelheden per wegonderdeel, in tijdsblokken van 15 minuten.

In

...

2
Heeft u een overzicht hoeveel van dit soort systemen momenteel bestaan? 

Onlangs hebben het Nictiz en de NPCF een inventarisatie van Patiëntenportalen in Nederland gepubliceerd (zie bijlage *). Dit overzicht is het meest recente overzicht dat mij bekend is.

3
Moeten dit soort systemen voldoen aan

...

...De leden Van Bemmel, Van Dam en Verhoeven hebben het amendement over cookies specifieker gemaakt wat betreft het plaatsen van ‘third party cookies’. 

Het gewijzigd amendement bevat specifieke bepalingen over cookies die “tot doel hebben om gegevens te kunnen verzamelen over het gebruik van

...

Als de Vereniging Eigen Huis daadwerkelijk beelden van inbrekers online zet, riskeert het een flinke boete wegens overtreding van de privacywet. De vereniging beraadt zich op het plan na deze waarschuwing van het CBP.

Lees alles bij de bron; tweakers

Het wetsvoorstel om de bewaartermijn van gegevens over jouw internetgebruik te verkorten naar zes maanden, kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. De meest verrassende opmerking komt voor rekening van staatssecretaris Teeven. Hij ziet het probleem van de bewaarplicht niet zo: het

...

De Amerikaanse toezichthouder zal geen onderzoek instellen naar Social Intelligence. Dat betekent dat het screenen van sollicitanten en personeel via hun uitingen op Facebook, Twitter, LinkedIn en dergelijke wat de Amerikaanse overheid betreft door de beugel kan.

Social Intelligence speurt in

...

Sarkozy's laatste hersenspinsel om het internet beschaafder te maken is een staats-Firewall die door de overheid beheerd wordt. Deze moet websites kunnen blokkeren zonder dat hiervoor een ingewikkeld proces nodig is; de overheid mag de criteria voor het blokkeren zelf opstellen. Het plan werd

...

2. Waarom heeft u niet eerst deze acties uitgevoerd en pas daarna buiten het parlement uw opvattingen over de openbaarheid van bestuur uitgedragen? Waarom heeft u niet eerst aan de Kamer meegedeeld wanneer u de vorengenoemde toezeggingen gestand gaat doen?

3. Wanneer zal het kabinet de in vraag 1

...

Uit antwoord op vragen vanuit de kamer blijkt dat tijdens de liquidatie van Stanley H. er een observatie team in de buurt was van 3 personen waarvan twee BOA's die beperkte bevoegdheden hebben en oa geen vuurwapen mogen dragen !

Verder spreekt de beantwoorder vd vragen (Teeven) zichzelf tegen. In

...

Bij deze de brief die Vrijbit van Donner kreeg op dit schrijven en het antwoord wat Vrijbit hem vandaag stuurde.

De rechtzaak om als tijdelijke voorziening een ID-bewijs zonder vingerafdrukken te kunnen aanvragen (zaak Koopmans) dient op 1-7-2011 9:00 uur bestuursrechtbank Utrecht.

Ook is er een

...

Jarenlang konden adverteerders zonder al teveel hinder onze surftochtjes op internet volgen. Met hulp van cookies en andere technieken bouwen adverteerders een uitgebreid profiel van ons op (geslacht, interesses, etcetera). Waarom ze dat doen? Persoonlijke advertenties hebben veel meer effect en

...

2.
Bent u het eens met het besluit van het CBP dat de per abuis verzamelde privégegevens (de zogenaamde “payload data) door Google moeten worden vernietigd? 

Antwoord
Het College bescherming persoonsgegevens (hierna: Cbp) is een onafhankelijke toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving en de

...

De ChristenUnie is fel tegen het voorstel van de regering om de afmeldregeling voor geadresseerd reclamedrukwerk uit de wet bescherming persoonsgegevens te schrappen. 

Kamerlid Schouten benadrukt in het debat over de wet bescherming persoonsgegevens dat het handhaven van de afmeldregeling geheel in lijn is

...