De op 18 september 2014 in werking getreden EU-verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (hierna: “eIDAS-verordening” of hierna kortweg “de verordening”) regelt onder andere de wederzijdse erkenning tussen lidstaten van elektronische identiteiten.

De verordening

...

Op 26 april 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van Michiel Jonker, inwoner van Arnhem, die niet wil dat er door de gemeente in een centraal databestand wordt geregistreerd op welke plaatsen en tijdstippen hij persoonlijk zijn

...

Mensen die het slachtoffer van internetoplichting zijn geworden kunnen vanaf vandaag alleen nog via DigiD online aangifte doen. Vanaf de zomer is voor alle online aangiftes DigiD nodig, zo laat de politie weten. 

"Dankzij het koppelen van online aangiftes aan een DigiD, weten we als politie zeker

...

Honderden inloggegevens van betalende klanten van Spotify zijn op straat komen te liggen. In een online tekstdocument zijn de inlognamen, wachtwoorden, thuislanden en accounttypes van gebruikers te vinden. In het document staat ook de datum waarop het abonnement van de accounts automatisch wordt
...