De ophef over voicemails van bewindslieden gaat voorbij aan dieperliggende gebreken in ons denken en handelen rond databeveiliging. Het collectief blameren van de telefoonmaatschappij is geen oplossing. 

Directeur Jens Schulte-Bockum heeft excuses aangeboden. Netjes van hem, maar afleidend.

...

Minstens tien gemeenten gaan de hulp inroepen van voormalige politieagenten en rechercheurs om bijstandfraudeurs op te sporen via sociale media.  

‘Sociale media zijn een uitstekend middel om fraudeurs te ontdekken’, zegt hij. ‘Iemand die te boek staat als bijstandsontvanger en vorderingen heeft

...

Overal waar we gaan op het internet, worden we in de gaten gehouden. Zoek op Google naar hotels in Turkije, en de volgende dagen zie je op allerhande sites advertenties opduiken voor vakantieverblijven. Dat is geen toeval, maar het werk van tracking cookies die door verscheidene sites kunnen

...

Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de opslag van gegevens door belbedrijven en de koppeling van die gegevens aan andere data. 

De parlementariërs zijn gealarmeerd door een bericht in Die Zeit. Dat kreeg van parlementariër Malte Spitz alle gegevens die zijn belbedrijf in een

...

Neelie Kroes bevestigt dat de Europese Commissie met meer dan gemiddelde belangstelling de verrichtingen van Facebook volgt.

Dat maakte Eurocommissaris Kroes (belast met ict en innovatie) bekend tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren dinsdag in Brussel. Dat Facebook

...

Actualiteitenrubriek EenVandaag heeft met een eenvoudige truc toegang gekregen tot de voicemail van een groot aantal ministers en politici.

Alle regeringsleden hebben een telefoon met een Vodafone-abonnement. Bij deze maatschappij kun je met een ander nummer de eigen voicemail beluisteren. Of die van een

...

Minister Opstelten heeft het voorstel voor een centrale opslag voor DNA-gegevens van alle Nederlanders in de Tweede Kamer genomineerd voor de Big Brother Awards.

Dat blijkt uit notulen van het vragenuurtje van 15 maart. Daarin wordt de minister ondervraagd door de PvdA over het voorstel van de

...

Het afnemen en decentraal opslaan van vingerafdrukken van burgers die een paspoort aanvragen is volstrekt legaal. De Nederlandse overheid handelt niet in strijd met Europese privacyregels.

Het beroep dat de door Louise van Luijk is ingesteld tegen de gemeente Den Haag inzake het afgeven van

...

Ondanks onderzoeken en waarschuwingen in 2007, 2008 en 2009 leven nog steeds niet alle opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten de regels rondom het opvragen van gegevens uit het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) na...

...Bovendien heeft Opstelten een uiterste

...

Op 15 februari 2011 kwam voor het eerst een beroepszaak over deze kwestie bij de bestuursrechter ter zitting. De zaak van Louise van Luijk ( sinds 29-10-2009 zonder identiteitsbewijs) vs de burgemeester van Den Haag. Lees impressie zitting 15-2-2011 bestuursrechtbank Den Haag


Inhoudelijk leverde de

...

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een “verbeterde versie” dit weekeinde verder ingestort. Het systeem waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar.

Sinds vorige maand is daarom

...

Politiekorpsen en andere diensten die bezig zijn met opsporing, zoals de FIOD, maken nog te veel fouten bij het opvragen van gegevens van mensen met een telefoon-, of internetaansluiting. Tot 1 mei krijgen ze de tijd om hun leven te beteren. Blijft een opsporingsdienst in de fout gaan, dan mag die

...

2  Bent u van mening dat met de inwerkingtreding van het EU-US TFTP Agreement bilaterale doorgifte van financiële data niet meer mogelijk is? 

3  Zo ja, kunt u toelichten op welke rechtsgrondslag dit is gebaseerd?

4  Kunt u de Kamer informeren of er sinds de inwerkingtreding van de EU-US TFTP

...

...In de studie hebben wij zes digitale datasystemen onderzocht: de ov-chipkaart samen met de kilometerheffing, het elektronisch patiëntendossier, het kinddossier, klantenprofielen op internet, het Schengeninformatiesysteem en de gemeentelijke basisadministratie. We hebben hierbij vooral naar het

...

De MIVB heeft recentelijk afgezien van gerechtelijke stappen die de Brusselse openbaar vervoer maatschappij normaal ging ondernemen tegen een gebruiker van de Mobib-kaart. De MIVB vreest dat een vonnis de privacy aan de kaak zou stellen van het nieuwe abonnementsysteem.

De reiziger wil niet dat

...