"C", de nieuwste letter voor aanduiding v/e leeftijdsgroep, staat voor conncected, community-oriented, content-centric, computerized, communicating, always clicking. Generatie C communiceert anders, denkt anders en werkt anders. En ze zal haar privacy opgeven zonder daar zelfs maar bij na te

...

Europol(itie) laat Amerikanen ongelimiteerd snuffelen door financiële gegevens van EU burgers en ze overtreden daarmee de regels op het gebied van privacybescherming.

In het kader van terroristenbestrijding mogen rechercheurs van Europol binnen bepaalde kaders en na duidelijke aanwijzingen

...

Eindelijk zijn ook de betrokken internetproviders tot de conclusie gekomen dat zo een internetfilter niet werkt. Zij stoppen daarom met de uitrol van het filter, zo blijkt uit een op 7 maart openbaar geworden brief aan het Ministerie van Justitie.

In de brief, geschreven door de Werkgroep

...

Via de mail werd ik door Ton Smit gewezen op het feit dat een artikel uit het NRC getiteld "Menzis betaald arts geld voor EPD" niet geheel correct was. Ton is werkzaam bij Qure, een gespecialiseerd Nieuws Service-bedrijf  in berichtgeving over ICT in de zorg.

Daarop ben ik in het NRC gaan zoeken

...

Europese regeringen proberen met behulp van telefoontaps, de dreiging van hoge boetes en het vooruitzicht van de psychiatrische tests journalisten te intimideren en te muilkorven, volgens belanghebbenden en deskundigen in het veld.

Een tekort aan middelen en een te sterke concentratie van

...

De Twentse politie gaat burgers betrekken bij het tegengaan van in uitgaansnachten gepleegde vernielingen. Het project Nachtwacht houdt in dat wijkbewoners samen met andere wijkbewoners, tijdens een actienacht gaan posten in hun eigen buurt/straat. Het doel is om vernielers en overlastveroorzakers op heterdaad

...

Op vrijdag 25 februari jl. werd het verzoek om een voorlopig voorziening in de bestuursrechtelijke Paspoortzaak van dhr. Willems afgewezen door de rechtbank Maastricht.

De vraag of de verplichte opslag van vingerafdrukken in een (de)centrale (gemeentelijke) databank wel of niet rechtmatig is, laat

...

Iedereen leert om zijn of haar online gegevens goed te beveiligen met een wachtwoord en deze met niemand te delen. Maar wat als u plotseling overlijdt en niemand uw wachtwoord weet? Inderdaad, uw gegevens, zoals op profielensites, blijven online staan. Er bestaan een aantal initiatieven waarmee u

...

Afgelopen maand heeft de Immigration and Customs Enforcement (ICE), onderdeel van het Department of Homeland Security (Binnenlandse Zaken) een groot aantal domeinnamen van vermeende “piraterijsites” in beslag heeft genomen. Een grootscheepse actie - “Operation in Our Sites” - is begonnen tegen

...

2  Is het juist, dat het College bescherming persoonsgegevens na een onderzoek dat gestart is op 11 november 2009 tot de conclusie is gekomen, dat de minister van Infrastructuur en Milieu  BSN van zijn medewerkers niet mag gebruiken voor het aanmaken van hun toegangspas, de Rijkspas?

3  Zijn er nog

...