Twee studenten van NHL Hogeschool in Leeuwarden hebben de betaalpas van hun opleiding gekraakt en zijn erin geslaagd om er zelf saldo op te zetten. De betaalpas bevat dezelfde technologie als de ov-chipkaart, die al langer is gekraakt. Eén van de studenten die de kaart heeft gekraakt, zegt

...

Adatus zal anonieme profielen met gegevens over gedragingen van inernetgebruikers verkopen en heeft al een database opgebouwd met 10,4 miljoen profielen. “Die profielen verkopen we als het ware als grondstof aan adverteerders, mediabureau, advertentienetwerken en sales houses. Voor hun klanten

...

Van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 maart is Amsterdam RAI het toneel van wat de Nederlandse industrie op veiligheidsgebied betekenen kan. Bijna tweehonderd bedrijven presenteren hun nieuwste producten en diensten.

Naast een groot aanbod van vertrouwde technieken, wordt een aantal opmerkelijke

...

Het Cypriotische constitutionele hof is de derde constitutionele rechter die de bewaarplicht voor telecomgegevens vernietigt.

 Er is tot nu toe nog geen enkele constitutionele rechter geweest in Europa die over de bewaarplicht heeft recht gesproken en deze niet in strijd achtte met het grondrecht

...

Op 1 januari 2005 trad de ID-plichtwet in werking. Met het invoeren van de wet zouden GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN WORDEN GEZET. Na 3 jaar zou de uitwerking van de wet geëvalueerd worden. En mocht het dan niet aan zijn doel beantwoorden dan kon de wetgeving alsnog ongedaan worden gemaakt, zo bezwoer

...

Het Europees parlement is ontevreden over de wijzigingen die de Hongaarse regering heeft aangebracht aan de veelbesproken mediawet. 

Het Hongaarse parlement boog zich echter niet over de vele vragen rond de onafhankelijkheid van de raad die toezicht moet houden op de media. De EP-leden vragen dat

...

Stichting Brein heeft het usenetplatform Nzbspy gemaand te stoppen en de site zal daar vrijdag gehoor aangeven. 

Brein heeft de beheerders van de website een brief gestuurd, waarin wordt geëist dat alle verwijzingen naar content van de bij Brein aangesloten leden wordt verwijderd. Bovendien moet er een

...

Skimmers veroorzaken steeds minder schade in Nederland. Steeds meer maatregelen werpen hun vruchten af, terwijl ook het publiek oplettender wordt. Fraude met internetbankieren neemt juist toe. 

De belangenbehartiger van de Nederlandse banken (NVB) ziet naast de daling van de schade door skimmen een

...

Steeds meer websitehouders nemen het niet zo nauw met de privacybescherming. En steeds meer mensen worden alerter op het gebruik van hun persoonsgegevens via internet. Het is een spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van de persoonlijke

...

Gezichtsherkenning wordt vooral toegepast bij digitale foto's. Microsoft heeft nu een techniek ontwikkeld waarmee gezichten automatisch in videobeelden worden herkend, ook op lage resolutie. De gezichtsherkenning die door het ontwikkelteam van Microsoft is gemaakt is bedoeld voor gaming op de

...

Op 14 februari heeft de Commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement een compromistekst aanvaard in reactie op een voorstel van de Europese Commissie wat betreft het blokkeren van het Internet. Onder leiding van rapporteur Roberta Angelilli (EVP, Italië) heeft het EP voor een

...

De plannen voor de invoering van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben circa 300 miljoen euro gekost. Die investering dreigt deels verloren te gaan nu een meerderheid van de senaat het wetsvoorstel wil verwerpen. 

Uit Kamerstukken blijkt dat de kosten voor het patiëntendossier tot juli 2010 in

...

Het bedrijf achter de OV-chipkaart wint twee keer een Big Brother Award: een forse tik op de vingers. Rop Gonggrijp wordt juist geëerd omdat hij altijd is opgekomen voor privacy.

Ook het voorstel voor Deep Packet Inspection, een geautomatiseerde tap op al het internetverkeer, is door de jury

...