Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport ‘Op inbrekerspad? over de aanpak van woninginbraak door inzet op voorbereidingshandelingen’ aan, vergezeld van een beleidsreactie. Bij het VAO algemene politieonderwerpen 18 maart 2014 is een motie ingediend door het lid Helder (PVV), waarin wordt verzocht het

...

Google wordt overstelpt met verzoeken om links naar pagina’s met illegale content uit zijn zoekresultaten te verwijderen zo blijkt uit het Transparency Report van Google.  Het aantal verzoeken is vergeleken met vorig jaar verdubbeld. Afgelopen maand kreeg Google van ruim 5600 verschillende

...

Kennisplatform CROW heeft voor het eerst alle beschikbare informatie over de veiligheid in en rond het openbaar vervoer samengebracht, geanalyseerd en gebundeld in de Veiligheidsscan. De Veiligheidsscan koppelt alle OV-onderzoeken, NS en stads- en streekvervoer, en combineert dit met gegevens over

...

Steeds meer moderne auto's versturen privacygevoelige data naar de autofabrikant, zonder dat de bestuurder daar weet van heeft. Het gaat om informatie zoals de laatste honderd bezochte parkeerplaatsen, routes en bestemmingen, maar ook informatie over rijgedrag en zelfs het gebruik van de

...

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) is akkoord met de nieuwe manier waarop zorgzwaarte aan cliënten wordt toegekend in de ggz.  De discussie over privacy in de ggz loopt sinds 2014. Vanaf dat jaar moet een indicatie van de zorgzwaarte van een ggz-cliënt op de factuur staan. Die

...

De politie gaat de vier groepen met probleemjongeren die er in Roosendaal nog zijn 'hinderlijk volgen'. In politiejargon heet dat vipping, oftewel very irritating policing. Dat houdt volgens politiechef Rens van den Oever onder meer in dat de politie mensen wiens naam bovenmatig vaak opduikt bij
...

'Mensen zijn absoluut bereid de mogelijkheden van technologie te omarmen maar zolang ict-bedrijven er onvoldoende in slagen concreet inzicht te geven in het persoonlijk voordeel, blijft de consument sceptisch.' Dat is de algemene strekking van het debat tijdens de ‘Slim Nederland in

...