De commissaris voor mensenrechten bij de VN pleit voor een moratorium op het gebruik van biometrische herkenning in de publieke ruimte. 

Michelle Bachelet doet deze uitspraak in een rapport van de Verenigde Naties waarin de effecten van artificiële intelligentie op mensenrechten wordt besproken. Daarin stelt de VN dat ontransparante dataverzameling een wijdverspreid fenomeen is en dat artificiële intelligentie ondertussen in alle aspecten van de samenleving terug te vinden is.

"Ai wordt ingezet om patronen te onderzoeken in het menselijke gedrag. Als men toegang heeft tot de juiste datasets is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan hoeveel mensen een bepaalde gebedsplaats bezoeken, welke televisieprogramma’s ze verkiezen of hoe hun dag- en nachtritme eruitziet. Ook hun politieke voorkeur kan worden afgeleid", stellen de auteurs van het rapport. "Ai kan een enorme invloed uitoefenen op het leven van individuen en wordt gebruikt om toekomstig gedrag of gebeurtenissen te voorspellen." Heel wat van deze voorspellingen schenden volgens de VN het recht op privacy.

Het recht op privacy komt volgens de VN ook steeds meer in het gedrang door het gebruik van biometrische herkenning van individuen in de publieke ruimte. "Biometrische herkenning zorgt ervoor dat overheden individuen kunnen identificeren en traceren in de publieke ruimte. Daarmee wordt de mogelijkheid ondermijnd om niet geobserveerd door het leven te gaan", klinkt het.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Binnenkort worden foto’s van alle Europeanen toegankelijk voor de Europese autoriteiten om door te spitten met behulp van gezichtsherkenningssoftware. Tot nu toe regelde het Prüm-Besluit, een raadsbesluit van de EU, dat vingerafdrukken, DNA-gegevens en kentekens automatisch mogen worden gedeeld tussen EU-landen. Nu komen daar foto’s van alle burgers bij.

Dat natuurlijk vanwege de strijd tegen terreur. Europese burgers denken nogal eens dat die befaamde ‘war on terror’ van president Bush wordt gevoerd door vreemde mogendheden in verre woestijnen. Het wil nog niet goed doordringen dat we er middenin zitten. De oorlog tegen terreur wordt gevoerd op Europese pleinen en stranden, in Europese straten en velden, op basis van camerabeelden, met alle Europese burgers als verdachten.

Er is geen enkele aandacht voor. Er is geen democratisch debat over gevoerd. De intellectuele cultuur is een historiserende cultuur, gericht naar het verleden, naar hoe het is gekomen, niet naar wat staat te gebeuren. Toch is het nodig te begrijpen hoe urgent, hoe spoedeisend een algeheel verbod op gezichtsherkenningssoftware is. Het mag nu toch wel duidelijk zijn dat de oorlog tegen terreur alleen maar leidt tot meer ellende.

Biometrische identificatie op afstand bedreigt onze fundamentele rechten en vrijheden; en wel zodanig dat ze het bestaan ervan in gevaar kunnen brengen, zeggen de European Data Protection Board en de European Data Protection Supervisor. De voordelen wegen niet op tegen de gevaren, zegt de directeur van Amnesty in Oostenrijk, waar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegegeven dat gezichtsherkenning is ingezet bij demonstraties. „We betalen een enorme prijs.”

Welke prijs? Het einde van de anonimiteit. Het einde van de argeloosheid. Je lichaam wordt een bewijsmiddel in andermans oorlog. Onder het alziend oog van hogere machten kun je geen verdienstelijk mens meer worden, om John Keats te citeren, want je kunt jezelf niet meer verliezen, je wordt vastgelegd. Zo gauw het Prüm-Besluit eenmaal is aangepast, ben je nooit meer onbespied. Nooit meer. Nooit meer.

Alles bij de bron; NRC


 

70 procent van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers gevaccineerd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN...

...Afgelopen week gooide autobedrijf Leaseplan de knuppel al in het hoenderhok. Dat maakte als eerste bedrijf bekend dat het alle Nederlandse medewerkers op kantoor wil terugzien, mits gevaccineerd. Woensdag riepen enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet op om de registratie van de vaccinatiestatus bij zorgpersoneel mogelijk te maken. De brancheorganisaties in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg sloten zich volgens de NOS bij die oproep aan. De Nederlandsche Bank gaat het personeel verzoeken om, als ze niet gevaccineerd zijn, een zelftest te doen voordat ze naar kantoor komen, al kan en zal ze daar niet op controleren.

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp is stellig: volgens de huidige wet mogen werkgevers niet registreren wie wel en niet is gevaccineerd. En zij mogen medewerkers al helemaal niet dwingen zich te laten inenten. Het verzamelen en verwerken van medische gegevens is immers in strijd met de privacywet (AVG) en het recht op lichamelijke onschendbaarheid. ‘Dat zijn grondrechten die gevoelsmatig zeer zwaar wegen’, zegt hij. Zwaarder dan de Arbowet die werkgevers verplicht te zorgen voor een veilige werkplek.

Alleen als het nut en de noodzaak zeer zwaarwegend zijn, kan een inbreuk op die grondrechten worden gerechtvaardigd. Verhulp: ‘Maar om besmettingen met corona op de werkvloer te voorkomen, zijn er ook andere middelen die veel minder ver gaan en waarmee hetzelfde doel bereikt kan worden, zoals mondkapjes en afstand houden.’

Volgens Anne Megens van AWVN schuilt er ook een ander risico: het verschil tussen de wereld op de werkvloer, waar nog altijd maatregelen gelden, en buiten waar we steeds meer teruggaan naar normaal, wordt steeds groter. Een ‘dubbele standaard’ speelt volgens AWVN ook een rol bij bijvoorbeeld evenementen- of horecabedrijven die straks wél hun klanten mogen vragen naar een vaccinatiebewijs maar níét hun medewerkers die op dezelfde locatie het bier tappen.

Toch gaat die vergelijking volgens hoogleraar regulering van arbeid Agnes Akkerman van de Universiteit van Amsterdam niet helemaal op. Hoewel het misschien niet altijd zo voelt, is het bezoeken van werk een stuk essentiëler dan dat van bijvoorbeeld een festival. ‘De keuze om naar een evenement te gaan, is een vrije keuze. Maar als niet-vaccineren betekent dat ik niet naar mijn werkplek kan of zelfs niet mag werken, dan betekent dat iets voor mijn inkomen en carrière.’

Bovendien is de relatie tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding waaraan de wet niet voor niets grenzen stelt aan de werkgever. 

De belangenbehartiger van de werknemers, vakbond FNV, vindt dat allerminst een lonkend perspectief. Bij de vakbond kwamen de afgelopen weken 75 telefoontjes binnen over het onderwerp. Daaruit blijkt dat er informeel al volop gesprekken worden gevoerd over de vaccinatiestatus van werknemers.

Volgens de enquête van AWVN zou 93 procent van de werkgevers inderdaad maatregelen willen treffen als er niet-gevaccineerde medewerkers blijken te zijn....  Voor 8 procent van de werkgevers is het reden tot ontslag.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Werkgevers moeten het test- of vaccinatiebewijs van werknemers kunnen checken, zo laten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag weten. De huidige wetgeving biedt echter geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet alleen willen de werkgeversorganisaties dat werkgevers kunnen controleren of werknemers zijn gevaccineerd, getest of recent hersteld van een corona-infectie, maar dat ze ook de mogelijkheid krijgen om mensen bij wie dit niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkvloer. 

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt naar eigen zeggen veel vragen van werkgevers en werknemers over privacy bij vaccinaties tegen corona. Bijvoorbeeld of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verwerken als dat gebeurt voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

"Bij registratie van coronavaccinaties staat echter niet vast of werkgevers daaraan kunnen voldoen. Volgens het RIVM is het namelijk nog onzeker of gevaccineerde personen besmettelijk zijn", stelt de privacytoezichthouder. "Als het geen wezenlijk verschil maakt qua risico of inzetbaarheid of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, is er voor u als werkgever geen reden om dit te registreren." Bedrijven die toch willen registreren of hun personeel gevaccineerd is moeten hiervan de noodzaak kunnen bewijzen. Anders overtreden ze de AVG.

Verder merkt de AP op dat in de wetgeving momenteel niet specifiek is geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de arbodienst en bedrijfsartsen. 

Alles bij de bron; Security


 

De Belgische federale politie heeft al meer dan honderd keer gebruikgemaakt van de gezichtsherkenningssoftware Clearview AI, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite Buzzfeed. Die omstreden software is in strijd met de Europese GDPR-wetgeving...

...Clearview contacteerde wereldwijd politiediensten, overheidsdepartementen en juridische instellingen en stelde hen een proefabonnement voor. Buzzfeed kon documenten inkijken en heeft een gedetailleerde lijst gemaakt van 88 instellingen in 24 landen die de software hebben getest voor februari 2020. Daaruit blijkt dat de Belgische federale politie tussen de 101 en 500 keer ervan gebruik heeft gemaakt.

Het COC, het Controleorgaan op de politionele informatie, liet in mei 2020 weten dat Clearview niet door politiediensten in ons land werd gebruikt en daar ook geen plannen voor bestonden. De Standaard kreeg van COC-lid Frank Schuermans nu te horen dat het onderzoek hierover wordt heropend met een nieuwe vraag aan de commissaris-generaal.

Alles bij de bron; HLN


 

De Amerikaanse overheid wil het gebruik van gezichtsherkenning de komende jaren uitbreiden, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse rekenkamer. Voor het onderzoek werden 24 federale overheidsinstanties ondervraagd. Zestien van de ondervraagde instanties maken gebruik van gezichtsherkenning voor digitale toegang of cybersecurity, zoals het ontgrendelen van smartphones en laptops door medewerkers. Dit blijkt de meestgebruikte toepassing van gezichtsherkenning.

Twee instanties zijn begonnen met het testen van gezichtsherkenning om de identiteit van personen vast te stellen die op een overheidssite inloggen. Verder blijkt dat zes overheidsinstanties de technologie inzetten bij strafrechtelijke onderzoeken, zoals het vergelijken van beelden met foto's van verdachten. Ook zijn er meerdere instanties die gezichtsherkenning voor fysieke beveiliging gebruiken, bijvoorbeeld of iemand op een zwarte lijst voorkomt of om toegang tot een locatie te krijgen.

Tevens blijkt uit het onderzoek van de Amerikaanse rekenkamer dat meerdere overheidsinstanties bezig zijn met het ontwikkelen en onderzoeken van gezichtsherkenningstechnologie, bijvoorbeeld om mensen met mondkapjes te kunnen herkennen. Meerdere ministeries blijken ook gebruik te maken van de software van Clearview AI. Het bedrijf verzamelt foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen onbekende verdachten worden herkend.

Alles bij de bron; Security


 

De politie heeft tussen de vijftig en honderd keer gebruikgemaakt van de Clearview AI software met gezichtsherkenning. Daarmee zijn beelden van bewakingscamera’s te vergelijken met opgeslagen foto’s van miljoenen mensen in de database.

Buiten de Verenigde Staten zouden 88 opsporingsdiensten en andere overheidsinstanties uit 24 landen de gratis proefversie van de software hebben toegepast. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed.

In de database van Clearview staan foto’s en bijbehorende data zoals namen van miljoenen mensen wereldwijd opgeslagen. Deze zijn onder andere afkomstig van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Politiekorpsen benutten de database voor vergelijkingen met beelden van bewakingscamera’s om op die manier persoonsgegevens van verdachte personen te achterhalen.

Bron; Beveiliging


 

Er klonk een kil bliepje in de lege hal van het Musée des Beaux Arts in Quimper, Bretagne. De scanner in de hand van de meneer had zojuist aangegeven dat ik niet ‘zuiver’ genoeg was voor de expositie van impressionist Henry Moret. Het was mijn eerste ervaring met de sociale uitsluiting die gepaard gaat met de zogenaamde ‘passe sanitaire’...

...Een tiental dagen geleden toen we het land betraden was er nog geen vuiltje aan de lucht. Testen voor je reis verliep voorspoedig, gratis en snel. (Bravo!) Maar de regels veranderden tijdens het spelletje. Plots waren wij niet schoon genoeg voor dat leuke nagebouwde vissersschip waar kinderen kapiteintje konden spelen. We waren niet zuiver genoeg voor toegang tot het aquarium. Een paar dagen later konden we het restaurant niet meer in.

Covid heeft ongekende inbreuken op onze vrijheden gebracht. Ook in Nederland. Maar wij zaten wel allemaal telkens in hetzelfde schuitje. De avondklok gold voor iedereen. De restaurants en kroegen sloten voor iedereen. Mondkapjes waren verplicht voor iedereen. Samen uit, samen thuis, dit was overmacht.

We waren wel telkens op zoek naar zondebokken. Iets of iemand om onze natuurlijke hang naar een onderscheid tussen goed en kwaad te bevredigen, te midden van deze rampspoed. Van Hugo de Jonge, naar Sywert van Lienden, Famke Louise of Willem Engel. Van discogangers tot mondkapjesweigeraars. Nu komen de niet-gevaccineerden in beeld als nieuwe groep om onze frustraties op te botvieren...

...We mogen trots zijn op die grote toestroom. En toch, staan er veel mensen te springen om daar verandering in te brengen. Ab Osterhaus stelt zonder blikken of blozen voor om ongevaccineerden de toegang tot het fysiek onderwijs te ontzeggen. En bij de Gezondheidsraad zwaaide de ethicus van dienst eind vorig jaar al met zijn vingertje in de lucht. Als die mouwen niet goedschiks worden opgerold, dan maar kwaadschiks. Wortels zijn leuk, stokken beter...

In Frankrijk kreeg ik een heel kort kijkje in de keuken van de maatschappelijke uitsluiting die in deze post-vaccinatiefase dreigt. Hoe je de bevolking alsnog uit elkaar kunt spelen en een klein groepje kunt bestempelen als de kern van het probleem. Zullen we dat in Nederland gewoon achterwege laten? 

Alles bij de bron; NRC


 

Wie een identiteitskaart aanvraagt moet voortaan ook verplicht twee vingerafdrukken afstaan, die op de chip van het identiteitsbewijs worden opgeslagen. De verplichting om vingerafdrukken af te staan volgt uit een Europese verordening, die stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. 

Privacyfirst is daar niet blij mee. 'De vingerafdrukken zitten eigenlijk voor niets in de database', zegt Vincent Böhre. 'Vingerafdrukken zijn biometrische persoonsgegevens. Die mogen normaal gesproken niet verwerkt worden zonder dat je er toestemming voor geeft. De paspoortwet is nu aangepast om dit mogelijk te maken. Maar eigenlijk was het al vanaf 2009 gaande', legt Böhre uit. 'De bezwaren van destijds gelden nog steeds. Ter bestrijding van identiteitsfraude met jouw vingerafdruk.'

Maar volgens Böhre komt die identiteitsfraude nauwelijk voor. 'Het gaat om zogenaamde look-a-like-fraude. Maar dat blijkt wel mee te vallen. Enkele tientallen gevallen per jaar. Dat gaat wat ons betreft nu dus veel te ver om dan de vingerafdrukken te registreren.'

Gezichten zitten al in de database en omdat die fraude dus nauwelijks voorkomt denkt Böhre dat een gezicht voldoende is ter identificatie. 'Vingerafdrukken zijn onnodig en overbodig.'

De vingerafdrukken die bij de aanvraag moeten worden afgestaan worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Bij het afhalen van de identiteitskaart verdwijnen de vingerafdrukken automatisch uit deze administratie, zo stelt de RvIG. "De vingerafdrukken staan dan alleen op de chip van je identiteitskaart of paspoort, die je zelf in bezit hebt."

Verder staat het Burgerservicenummer (BSN) in een qr-code op de achterzijde van de identiteitskaart. Het BSN is hiermee verwijderd uit de machineleesbare strook en de chip. Naast het verwerken van het BSN in een qr-code, staat het ook nog als leesbare cijfers op de achterzijde van de id-kaart aan de rechterkant. 

Alles bij de bronnen; BNR & Security


 

De politie maakt vanaf nu jaarlijks zelf openbaar hoeveel foto's er in hun gezichtsherkenningsdatabank staan, hoe vaak ze die hebben bevraagd en hoeveel herkenningen dat oplevert. Door die openbaarmaking kwam Bits of Freedom erachter dat zij afgelopen jaar 218.434 foto's hier uit heeft verwijderd. Nog 2.653.038 te gaan.

...Het is goed dat de politie een opruimactie heeft gedaan. Het is schokkend om te zien dat daarmee zo'n 8% van de foto's verwijderd moest worden. En daarmee zijn we er nog niet. Dit was namelijk een eenmalige opruimactie van foto's uit een systeem dat vooral tot 2010 werd gebruikt.

Daarmee zijn enkele belangrijke problemen nog niet opgelost. Zo staan er nog steeds tienduizenden mensen onterecht in de databank. Bijvoorbeeld mensen die er als verdachte in zijn opgenomen maar vervolgens door de rechter zijn vrijgesproken. De chaos is zelfs zo groot dat de politie zelf niet weet om hoeveel mensen dit precies gaat, maar de schatting lijkt aan de voorzichtige kant. Dat zou niet moeten kunnen. Opsporingsmiddelen, en al helemaal zulke ingrijpende massasurveillance, komen in een rechtsstaat met verantwoordelijkheden.

Ook is het zorgwekkend hoe gemakkelijk mensen in de ingrijpende surveillancedatabank terecht kunnen komen. Zo staan er ook demonstranten in die zich niet wilden legitimeren. Horen die thuis in een gezichtsherkenningsdatabank van de politie? Wij geloven van niet....

De effectiviteit en de meerwaarde van dit systeem zijn erg twijfelachtig. Uit de door de politie openbaar gemaakte cijfers over 2020 blijkt dat het systeem 1046 keer is gebruikt in opsporingsonderzoeken. In 70% (!) van de gevallen was het systeem niet in staat de persoon te herkennen. En van de ongeveer 100 keer dat het wel werkte, is onduidelijk wat de herkenning daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het onderzoek.

Het is tijd de balans op te maken: staan we toe dat er een doodenge surveillancedatabank bestaat? Waarin mogelijk de gezichten van miljoenen mensen staan? Waarvan tienduizenden er ook nog onterecht in staan? Kunnen we dat verantwoorden als je bedenkt dat de politie gemiddeld rond de 100 herkenningen per jaar haalt en de daadwerkelijke opbrengst voor opsporingsonderzoeken onduidelijk blijft?

Als het aan Bits of Freedom ligt niet. Daarom vinden zij de 218.434 een goed begin, nu de andere 2.653.038 nog.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha