Het Oekraïense ministerie van Defensie is begonnen met het inzetten van Clearview AI om Russische soldaten te herkennen en om lichamen te identificeren. Dat meldt de ceo van Clearview aan Reuters. 

Oekraïne krijgt gratis toegang tot de diensten van Clearview AI, waarmee autoriteiten bijvoorbeeld mensen kunnen doorlichten bij controleposten. Dat vertelt het bedrijf aan persbureau Reuters. Clearview heeft in zijn database naar eigen zeggen '2 miljard foto's' van gezichten. Die zijn ook deels afkomstig van het Russisch sociaal medium VKontakte.

De database zou gebruikt kunnen worden om lichamen van Russische soldaten te identificeren of Russische spionnen te herkennen. Volgens het bedrijf kan de gezichtsherkenningstechnologie ook gebruikt worden om socialemediaberichten met desinformatie over de oorlog te bestrijden en bij vluchtelingenwerk, bijvoorbeeld om gescheiden families te herenigen.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Deze week legde de Italiaanse privacytoezichthouder Clearview AI een boete van 20 miljoen euro op wegens het overtreden van de GDPR, wat het einde van het gezichtsherkenningsbedrijf en soortgelijke ondernemingen op de Europese markt betekent, zo stelt noyb, de door privacyactivist Max Schrems opgerichte organisatie.

"De Italiaanse beslissing verbiedt duidelijk een businessmodel dat is gebaseerd op de massacollectie van biometrische data. Dit sluit de Europese markt voor Clearview AI en soortgelijk bedrijven. We zagen zelfs hoe een soortgelijk Europees bedrijf voor het uitkomen van de beslissing de EU ontvluchtte", zegt Alan Dahi, privacyadvocaat bij noyb. Hij doelt op het Poolse bedrijf PimEyes dat opeens na een klacht tegen hen vanuit de Seychellen opereert.

Noyb verwacht dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder, in navolging van de Franse en Italiaanse autoriteiten, met een zelfde oordeel komt.

Alles bij de bron; Security


We hebben al vaker geschreven over de onrechtmatige praktijken van Clearview AI. En toch kon dit omstreden bedrijf steeds maar doorgaan. Een gebrek aan toezicht en handhaving in Europa dat ons irriteerde. De Italiaanse toezichthouder laat nu zien dat dat anders kan en komt met een krachtig besluit.

  • Een boete op van 20 miljoen euro.
  • Een verbod op het gebruik van scraping-technieken (een soort stofzuiger loslaten op het internet om alles te verzamelen wat los en vast zit) om gegevens van personen op Italiaans grondgebied te verzamelen en verwerken.
  • Een verbod op het gebruik van het gezichtsherkenningssysteem om gegevens te verwerken van personen op Italiaans grondgebied.
  • Clearview moet alle gegevens van personen op Italiaans grondgebied die zijn verwerkt met het gezichtsherkenningssysteem verwijderen

De Italiaanse toezichthouder is niet de eerste die de diensten van Clearview AI veroordeeld. Meerdere toezichthouders hebben zich al uitgesproken tegen dit soort illegale surveillancepraktijken en hoewel de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zich uitspreekt tegen het onrechtmatige gebruik van gezichtsherkenningstechnologie en oproept voor een verbod op deze technologie blijft zij angstvallig stil rond Clearview AI.

Hopelijk trekt de daadkracht van de Italiaanse toezichthouder haar nu over de streep.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Mensen die zich op het gemeentehuis melden, bijvoorbeeld om een verhuizing door te geven of een rijbewijs aan te vragen, kunnen zomaar gevraagd worden om eerst op de foto te gaan.

Naar schatting gebruikt bijna de helft van de gemeenten technologie om de vers geschoten gezichtsfoto te vergelijken met die op je identiteitsbewijs, maar het is onduidelijk hoe groot het probleem is dat ze daarmee willen voorkomen.

Gemeenten gebruiken gezichtsscanners om te voorkomen dat iemand zich legitimeert met het ID-bewijs van een ander die op hen lijkt. De methode is vergelijkbaar met de automatische grenscontrole op Schiphol, die al jaren in gebruik is. Gemeenten de technologie nu expliciet in om bedriegers te betrappen al is het onduidelijk hoe groot het probleem van lookalikefraude in het gemeentehuis is.

Het ECID constateerde vorig jaar 32 gevallen bij zijn ID-desk. Onder meer gemeenten kunnen hier aankloppen als zij fraude met ID-bewijzen vermoeden. Hoeveel van die gevallen daadwerkelijk via het gemeentehuis bij het ECID terechtkwamen, is onduidelijk; een analyse van de cijfers wordt binnen enkele weken verwacht. Ook is onbekend of technische gezichtsvergelijking heeft bijgedragen aan de opsporing.

Gemeenten die apparatuur voor gezichtsvergelijking aanschaffen, doen dat niet omdat er zich elke dag zoveel bedriegers melden. Zo maakte Vught onlangs bekend de technologie in te zetten, hoewel in de gemeente nooit lookalikefraude is geconstateerd. Toch neemt de verkoop al jaren toe, zegt Chino Klaverweide-Lorteije van ORIBI ID-Solutions. Dit bedrijf heeft naar eigen zeggen al zo'n 350 camera's geleverd aan 140 gemeenten.

Alles bij de bron; NU


 

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft de Schotse overheid en gezondheidszorg op de vingers getikt over de corona-app waarmee burgers hun vaccinatiestatus kunnen aantonen. De informatievoorziening aan burgers over hoe de NHS Scotland COVID Status-app persoonlijke informatie gebruikt, waaronder gevoelige gezondheidsgegevens, schiet tekort, aldus de ICO.

De Schotse corona-app maakt gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om de gebruiker aan de hand van zijn paspoort of rijbewijs te identificeren. Met de informatie wilde het bedrijf de gezichtsherkenningssoftware verbeteren. Volgens de Britse privacytoezichthouder was dit illegaal, aangezien het niet noodzakelijk was voor de werking van de app en het ook geen doel voor gebruikers diende. 

De toezichthouder adviseerde om de app niet lanceren totdat alle zorgen waren weggenomen. Toch werd de app op 30 september zoals gepland gelanceerd, zonder dat alle zorgen van de ICO waren weggenomen. 

Alles bij de bron; Security


 

Gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI wil nagenoeg iedereen op aarde via een megadatabase die honderd miljard afbeeldingen bevat kunnen identificeren wat neerkomt op veertien foto's voor elk persoon op aarde. Dat heeft het bedrijf onlangs tegenover investeerders laten weten, zo meldt The Washington Post op basis van een financiële presentatie die het in handen kreeg.

In de presentatie stelt Clearview dat de gebruikte database nu meer dan tien miljard afbeeldingen bevat en het dataverzamelingssysteem 1,5 miljard afbeeldingen per maand verwerkt. Met een investering van vijftig miljoen dollar claimt het bedrijf de database naar honderd miljard afbeeldingen te kunnen uitbreiden, alsmede nieuwe producten ontwikkelen. Verder zal het geld worden gebruikt voor het lobbyen van beleidsmakers, wat in gunstigere wetgeving moet resulteren.

Het bedrijf wil daarnaast niet alleen gezichten voor opsporingsdiensten scannen, ook doet het bedrijf onderzoek naar technologieën waarmee het mensen kan identificeren op basis van de manier waarop ze lopen, hun locatie achterhalen op basis van een foto en hun vingerafdrukken op afstand kan scannen.

Alles bij de bron; Security


 

Eind vorig jaar uitte de Eerste Kamer haar zorgen aan de Europese Commissie over het wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie. In een brief wordt de Commissie bevraagd over de geformuleerde verboden toepassingen, waaronder social scoring, het misbruik maken van kwetsbaarheden van groepen mensen en het gebruik van biometrische identificatie. Ook zijn er zorgen geuit over de risicogerichte benadering en de rechtsbescherming.

Terwijl steeds meer instellingen en organisaties pleiten voor een geheel verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte, blijft de Europese Commissie bij haar standpunt dat het verbod beperkt blijft tot realtime biometrische identificatie. Dat zijn dus alleen kunstmatige intelligentie toepassingen waarmee mensen ogenblikkelijk of in ieder geval “zonder aanzienlijke vertraging” herkend kunnen worden. Hiermee worden allerlei toepassingen nog steeds toegelaten. Ook toepassingen waarbij de identificatie achteraf plaatsvindt... 

...Het is niet geruststellend dat de Europese Commissie in de opsomming van wat zij ziet als voordelen, compleet voorbij gaat aan de reeds bekende risico’s voor mensenrechten die gepaard gaan met deze toepassingen.

De komende periode buigt de Europese Unie zich in het Parlement en de Raad over het wetsvoorstel. Wij blijven ons inzetten om tot een wet te komen waarin fundamentele rechten effectief beschermd worden.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Supermarktketen Southern Co-operative gebruikt in tientallen Britse winkels camera's met gezichtsherkenning om naar eigen zeggen personeel en klanten te beschermen. Klanten worden echter niet altijd duidelijk voor het filmen gewaarschuwd. De supermarktketen maakt gebruik van camera's van het Chinese bedrijf Hikvision.

De  website IPVM ontdekte dat er één supermarkt was zonder zichtbare waarschuwing bij het betreden van de winkel. Zeven andere hadden een kleine en vaak verborgen waarschuwing. De Britse privacytoezichthouder stelt dat bij live gezichtsherkenning waarschuwingsborden duidelijk zichtbaar moeten zijn bij het betreden van het gebied in kwestie.

Gezichtsherkenningsbedrijf Facewatch verzorgt het systeem bij Southern Co-op. Afbeeldingen van "subjects of interest" worden voor een periode van twee jaar bewaard. Eerder uitte burgerrechtenbeweging Big Brother Watch felle kritiek op het systeem. "Het groeiende gebruik van Orwelliaanse gezichtsherkenningssurveillance door Co-op schendt de rechten van klanten en moet dringend worden gestopt", aldus directeur Silkie Carlo. 

Alles bij de bron; Security


 

Dat politie, overheid en bedrijfsleven biometrische gegevens verzamelen van iedereen die zich in de openbare ruimte laat zien, is bekend. Evenzo dat dit met opnameapparatuur zoals bewakingscamera’s (bodycams, drones, enz.) en gezichtsherkenningssoftware gebeurt.

De meeste mensen maken zich er niet zo druk over, maar het is een ernstige inbreuk op de privacy en een bedreiging van de mensrechten en de rechtsstaat. Het ongefilterd verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens van alle mensen die in de publieke ruimte gewoon ‘hun ding’ doen is een vorm van massasurveillance.

Niet alleen ons gezicht onthult dingen waarvan we onszelf soms niet eens bewust zijn. Dat doen ook onze ogen, stem, aderen, rode oren, hartslag, kleding, hoe we lopen, bewegen of op ons toetsenbord rammen, en nog veel meer. Op basis daarvan kun je profielen maken en zijn voorspellingen en inschattingen van gedrag mogelijk.

Met de unieke biometrische gegevens weten politie, overheid en bedrijfsleven constant wie wij zijn en kunnen ze onze gangen nagaan. Waar we zijn, wat we doen, hoe vaak, hoe lang, met wie. Zonder dat wij dat weten. Zonder toezicht. Niet zelden zonder (toereikende) wettelijke basis. Zonder voldoende (toegankelijke) rechtsbescherming.

In dit tijdsgewricht waarin de kennis van de regels niet zo diepgravend is als je zou hopen, sommige politici het met de rechtsstaat niet zo nauw nemen, ook Justitie en politie de grenzen van de wet opzoeken, en bedrijven zich blind verdienen door ons te observeren, is privacy een groot goed. Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, schreef Amnesty International al in zijn jaarverslag 2020. En dat geldt ook voor Nederland. 

Privacy is een zaak van ons allemaal, de hele samenleving. Het is niet alleen een voorwaarde om de publieke ruimte en het openbare leven – frank en vrij, zonder vrees of voorbehoud – te genieten. Privacy is een conditio sine qua non voor de mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of betoging. Als de massasurveillance en het gebruik van biometrische gegevens mensen intimideert en bang maakt, zodat ze toch maar liever afzien van bijvoorbeeld hun recht om te demonstreren of om in vergadering bijeen te komen, ondermijnt en bedreigt dat onze rechtsstaat, mensenrechten en democratie.

Dus. Lang verhaal kort: als jij wilt dat de openbare ruimte niet volledig wordt volgehangen met massasurveillance apparaten; dat politie, overheid en bedrijfsleven als de wiedeweerga kappen met het verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens; en dat er paal en perk wordt gesteld aan de inbreuken op privacy, mensenrechten en rechtsstaat, laat dan je stem horen en teken het EU-burgerinitiatief voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht. Het is nog niet te laat.

Alles bij de bron; Joop


 

Het lijkt wel alsof de politie totaal geobsedeerd is met onze gezichten. Ze test en tweakt technologie om die te herkennen in de Johan Cruijff Arena. Zij heeft er meer dan 2,6 miljoen in haar eigen databank gevangen, die ze niet eens goed op orde heeft. Ze heeft de infrastructuur van de ANPR-camera's gebruikt om er nog meer vast te leggen, zonder dat dit mocht. En ze heeft geprobeerd gezichten te herkennen met gebruik van de diensten van het omstreden bedrijf Clearview AI, zonder hier open over te zijn. En dat is zorgwekkend, want op basis van je gezicht kun je worden gevolgd, geanalyseerd, gemanipuleerd en geïdentificeerd. En als je eenmaal de controle over je gezichtsgegevens kwijt bent, dan krijg je die niet meer terug.

Expert-jurylid Frederik Zuiderveen Borgesius, Hoogleraar ICT en Recht aan de Radboud Universiteit, legt uit waarom de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door de politie één van de redenen is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de Big Brother Award in de wacht heeft gesleept.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha