Biometrie & Gezichtsherkenning

Eind vorig jaar uitte de Eerste Kamer haar zorgen aan de Europese Commissie over het wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie. In een brief wordt de Commissie bevraagd over de geformuleerde verboden toepassingen, waaronder social scoring, het misbruik maken van kwetsbaarheden van groepen mensen en het gebruik van biometrische identificatie. Ook zijn er zorgen geuit over de risicogerichte benadering en de rechtsbescherming.

Terwijl steeds meer instellingen en organisaties pleiten voor een geheel verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte, blijft de Europese Commissie bij haar standpunt dat het verbod beperkt blijft tot realtime biometrische identificatie. Dat zijn dus alleen kunstmatige intelligentie toepassingen waarmee mensen ogenblikkelijk of in ieder geval “zonder aanzienlijke vertraging” herkend kunnen worden. Hiermee worden allerlei toepassingen nog steeds toegelaten. Ook toepassingen waarbij de identificatie achteraf plaatsvindt... 

...Het is niet geruststellend dat de Europese Commissie in de opsomming van wat zij ziet als voordelen, compleet voorbij gaat aan de reeds bekende risico’s voor mensenrechten die gepaard gaan met deze toepassingen.

De komende periode buigt de Europese Unie zich in het Parlement en de Raad over het wetsvoorstel. Wij blijven ons inzetten om tot een wet te komen waarin fundamentele rechten effectief beschermd worden.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Supermarktketen Southern Co-operative gebruikt in tientallen Britse winkels camera's met gezichtsherkenning om naar eigen zeggen personeel en klanten te beschermen. Klanten worden echter niet altijd duidelijk voor het filmen gewaarschuwd. De supermarktketen maakt gebruik van camera's van het Chinese bedrijf Hikvision.

De  website IPVM ontdekte dat er één supermarkt was zonder zichtbare waarschuwing bij het betreden van de winkel. Zeven andere hadden een kleine en vaak verborgen waarschuwing. De Britse privacytoezichthouder stelt dat bij live gezichtsherkenning waarschuwingsborden duidelijk zichtbaar moeten zijn bij het betreden van het gebied in kwestie.

Gezichtsherkenningsbedrijf Facewatch verzorgt het systeem bij Southern Co-op. Afbeeldingen van "subjects of interest" worden voor een periode van twee jaar bewaard. Eerder uitte burgerrechtenbeweging Big Brother Watch felle kritiek op het systeem. "Het groeiende gebruik van Orwelliaanse gezichtsherkenningssurveillance door Co-op schendt de rechten van klanten en moet dringend worden gestopt", aldus directeur Silkie Carlo. 

Alles bij de bron; Security


 

Dat politie, overheid en bedrijfsleven biometrische gegevens verzamelen van iedereen die zich in de openbare ruimte laat zien, is bekend. Evenzo dat dit met opnameapparatuur zoals bewakingscamera’s (bodycams, drones, enz.) en gezichtsherkenningssoftware gebeurt.

De meeste mensen maken zich er niet zo druk over, maar het is een ernstige inbreuk op de privacy en een bedreiging van de mensrechten en de rechtsstaat. Het ongefilterd verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens van alle mensen die in de publieke ruimte gewoon ‘hun ding’ doen is een vorm van massasurveillance.

Niet alleen ons gezicht onthult dingen waarvan we onszelf soms niet eens bewust zijn. Dat doen ook onze ogen, stem, aderen, rode oren, hartslag, kleding, hoe we lopen, bewegen of op ons toetsenbord rammen, en nog veel meer. Op basis daarvan kun je profielen maken en zijn voorspellingen en inschattingen van gedrag mogelijk.

Met de unieke biometrische gegevens weten politie, overheid en bedrijfsleven constant wie wij zijn en kunnen ze onze gangen nagaan. Waar we zijn, wat we doen, hoe vaak, hoe lang, met wie. Zonder dat wij dat weten. Zonder toezicht. Niet zelden zonder (toereikende) wettelijke basis. Zonder voldoende (toegankelijke) rechtsbescherming.

In dit tijdsgewricht waarin de kennis van de regels niet zo diepgravend is als je zou hopen, sommige politici het met de rechtsstaat niet zo nauw nemen, ook Justitie en politie de grenzen van de wet opzoeken, en bedrijven zich blind verdienen door ons te observeren, is privacy een groot goed. Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, schreef Amnesty International al in zijn jaarverslag 2020. En dat geldt ook voor Nederland. 

Privacy is een zaak van ons allemaal, de hele samenleving. Het is niet alleen een voorwaarde om de publieke ruimte en het openbare leven – frank en vrij, zonder vrees of voorbehoud – te genieten. Privacy is een conditio sine qua non voor de mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of betoging. Als de massasurveillance en het gebruik van biometrische gegevens mensen intimideert en bang maakt, zodat ze toch maar liever afzien van bijvoorbeeld hun recht om te demonstreren of om in vergadering bijeen te komen, ondermijnt en bedreigt dat onze rechtsstaat, mensenrechten en democratie.

Dus. Lang verhaal kort: als jij wilt dat de openbare ruimte niet volledig wordt volgehangen met massasurveillance apparaten; dat politie, overheid en bedrijfsleven als de wiedeweerga kappen met het verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens; en dat er paal en perk wordt gesteld aan de inbreuken op privacy, mensenrechten en rechtsstaat, laat dan je stem horen en teken het EU-burgerinitiatief voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht. Het is nog niet te laat.

Alles bij de bron; Joop


 

Het lijkt wel alsof de politie totaal geobsedeerd is met onze gezichten. Ze test en tweakt technologie om die te herkennen in de Johan Cruijff Arena. Zij heeft er meer dan 2,6 miljoen in haar eigen databank gevangen, die ze niet eens goed op orde heeft. Ze heeft de infrastructuur van de ANPR-camera's gebruikt om er nog meer vast te leggen, zonder dat dit mocht. En ze heeft geprobeerd gezichten te herkennen met gebruik van de diensten van het omstreden bedrijf Clearview AI, zonder hier open over te zijn. En dat is zorgwekkend, want op basis van je gezicht kun je worden gevolgd, geanalyseerd, gemanipuleerd en geïdentificeerd. En als je eenmaal de controle over je gezichtsgegevens kwijt bent, dan krijg je die niet meer terug.

Expert-jurylid Frederik Zuiderveen Borgesius, Hoogleraar ICT en Recht aan de Radboud Universiteit, legt uit waarom de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door de politie één van de redenen is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de Big Brother Award in de wacht heeft gesleept.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Op de avond van 28 december 21:00 vindt online de première plaats van "Reclaim Your Face", een korte film over de gevaren van biometrische surveillance en gezichtsherkenning voor de samenleving. De film van Alexander Lehmann wordt getoond tijdens het remote chaos Experience 2021

In de film wordt opgeroepen het burgerinitiatief Reclaim Your Face, waarbij allerlei organisaties, burgerrechtenbewegingen en ook de CCC zijn betrokken, te steunen.

Het doel is om via het burgerinitiatief één miljoen handtekeningen op te halen en zo biometrische surveillance op EU-niveau te verbieden. Op dit moment hebben zo'n 65.000 mensen de petitie getekend. Na de première zal Reclaim Your Face ook via andere kanalen te bekijken zijn.

Alles bij de bron; Security


 

De Franse toezichthouder CNIL heeft Clearview AI opgedragen te stoppen met het verwerken van foto's van internet van Franse burgers en het bedrijf moet bovendien binnen twee maanden alle foto's van Fransen verwijderen. Anders volgt mogelijk een boete.

CNIL zegt dat Clearview AI door foto's van internet te halen en er gezichtsherkenning op los te laten twee artikelen van de AVG overtreedt. De eerste is het illegaal verwerken van persoonlijke data op grond van artikel 6, de tweede is geen toestemming vragen om de data te verzamelen, een overtreding van artikelen 12, 15 en 17.

Frankrijk is niet het eerste land waar Clearview data moet gaan verwijderen. Australië heeft al datzelfde opgedragen aan het bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk wil een boete opleggen.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Luchthavens in de Verenigde Staten adopteren sinds de Covid-19-pandemie massaal biometrische identificatiemethoden om reizen volledig te automatiseren.

Omdat het aantal reizigers tijdens de Covid-pandemie laag blijft, investeren luchthavens, techbedrijven en zelfs overheidsagentschappen steeds meer in biometrische innovaties, om de reiservaring zogezegd vlotter te maken. De nood voor “social distance” en contactloze processen tijdens het reizen, hebben deze trend alleen maar uitgebreid, schrijft The New York Times.

Vooral gezichtsherkenning maakt furore in de VS. Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology zou die technologie met 99,5 procent accuraatheid een pak betrouwbaarder zijn dat het scannen van de irissen of vingerafdrukken.

“.. als biometrie wil lukken, moet je gegevens kunnen vergelijken met een betrouwbare bron van data. Het gezicht is hiervoor het makkelijkst om te gebruiken, omdat het op alle essentiële documenten staat, zoals je rijbewijs, paspoort, enzovoorts”, zei het hoofd van technologie bij het Zwitserse biometriebedrijf SITA.

Het gebruik van biometrische gegevens om te controleren wie de VS betreedt, werd sinds de aanslagen van 9/11 toegelaten door het Amerikaanse Congres. Verschillende reizigers hebben sindsdien echter hun bezorgdheid over de schending van de privacywetgeving uitgedrukt. Bedrijven en overheidsagentschappen houden echter vol dat de verzamelde gegevens niet worden bijgehouden en dat ze bovendien volledig vrijwillig worden verkregen.

Alles bij de bron; BusinessAM


 

Gezichtsherkenning bij toegang tot evenementen is toegestaan, mits betrokkenen vrijelijk en uitdrukkelijk toestemming geven. Het onthouden van toestemming mag er niet toe leiden dat betrokkenen als gevolg daarvan nadelige gevolgen ondervinden, zoals extra wachttijd bij de entree.

Dat antwoordt demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) op vragen van de SP en FvD. Dekker is het er mee eens dat gezichtsherkenning risico’s kent, zoals een groot verlies aan privacy, het ongeoorloofd gebruik van persoonlijke data en buitensluiting. “Zowel in EU als nationaal verband zijn er strikte regels, die ertoe moeten leiden dat er terughoudend wordt omgegaan met de inzet van deze technologie. Er geldt in deze gevallen een ‘nee, tenzij’ regime en op grond daarvan is er weinig ruimte voor gezichtsherkenning. De verwerkingsverantwoordelijke moet burgers echt de keuze bieden of zij toestemming willen geven voor gezichtsherkenning, ook door minder ingrijpende alternatieven aan te bieden.”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Op 24 november 2021 kondigde de nieuwe Duitse regering hun langverwachte coalitieovereenkomst aan, waaronder de sterkste toezeggingen die tot dusver in Europa zijn gedaan om "biometrische erkenning in het openbaar" te "uitrollen". Ze riepen verder op tot "uitgebreide videobewaking en het gebruik van biometrische opname voor bewakingsdoeleinden afwijzen ”.

De centrumlinkse sociaal-democraten (SPD), de milieuactivisten en de bedrijfsgerichte vrije democraten (FDP) benadrukten gezamenlijk het cruciale belang van anonimiteit in zowel het openbaar als online. Hun verklaring weerspiegelt de eisen van meer dan 65 groepen in de Reclaim Your Face-campagne, onder leiding van EDRi.

Alles bij de bron; EDRi [NL-vertaald artikel]


 

Vraag 1
Klopt het dat er zelfscanners van de Albert Heijn zijn uitgerust met een front-facing camera?

Antwoord op vraag 1
Ja, Albert Heijn heeft laten weten dat het sinds 2019 een model handscanner gebruikt met aan de voorkant een cameralens. Deze camera staat uit. Naast dit model handscanner staan klanten als alternatief ter beschikking de eigen telefoon, de zelfscankassa’s of het reguliere afrekenen bij een kassamedewerker.

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het bedrijf dat deze scanners verkoopt deze scanners aanbeveelt omdat ze gezichtsherkenning mogelijk maken waarmee klanten geïdentificeerd kunnen worden? [1]

 Antwoord op vraag 2

Uit informatie op de website van de fabrikant blijkt dat bij de productspecificaties de technische mogelijkheden worden beschreven. Gezichtsherkenning wordt vermeld als een van de toepassingen waarvoor de camera aan de voorkant van deze handscanner kan worden gebruikt.1

 Vraag 3

Is u bekend of er op enige wijze gebruik gemaakt wordt van gezichtsherkenning binnen de winkels van Albert Heijn of enige andere supermarkt (structureel dan wel experimenteel)? Bent u bereid na te gaan of dit gebeurd? Indien het gebeurt kun u aangeven waar en waarom?

 Antwoord op vraag 3

Bij brief van 5 juni 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de supermarkten gewezen op de regels voor gezichtsherkenning in de winkels.2 Er zijn mij geen signalen bekend dat supermarkten sindsdien, in weerwil van deze regels, gebruik maken van gezichtsherkenningstechnologie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha