Nederlandse opsporingsdiensten werken niet met het Amerikaanse gezichtsherkenningsbedrijf Clearview. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. Onlangs lekte een lijst uit met klanten van het techbedrijf. Ook Nederlandse overheids- of politiediensten zouden de technologie van Clearview toepassen, aldus BuzzFeed News.

Kamerlid Verhoeven vroeg de minister of Nederlandse opsporings- of inlichtingendiensten met Clearview samenwerken. "Over de werkwijze van inlichtingendiensten wordt in het openbaar geen mededelingen gedaan. Voor zover ik heb kunnen nagaan werken er geen Nederlandse opsporingsdiensten samen met Clearview. Het gebruik van gegevens voor opsporingsdoeleinden valt niet onder de AVG, maar onder de richtlijn 2016/680", antwoordt Dekker (pdf).

Verhoeven wilde ook weten of bedrijven foto's van Nederlanders van het internet mogen 'scrapen' en gebruiken in een gezichtsherkenningstoepassing. Dekker stelt dat er bij gezichtsherkenning sprake is van het verwerken van biometrische gegevens en hierop de beperkingen van de AVG van toepassing zijn. "Ik acht het daarom aannemelijk dat het scrapen en gebruiken van foto’s voor gezichtsherkenning voor commerciële doeleinden niet past binnen de AVG. Het oordeel daarover is echter niet aan mij, maar aan de AP en in laatste instantie aan de rechter."

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha