Er klonk een kil bliepje in de lege hal van het Musée des Beaux Arts in Quimper, Bretagne. De scanner in de hand van de meneer had zojuist aangegeven dat ik niet ‘zuiver’ genoeg was voor de expositie van impressionist Henry Moret. Het was mijn eerste ervaring met de sociale uitsluiting die gepaard gaat met de zogenaamde ‘passe sanitaire’...

...Een tiental dagen geleden toen we het land betraden was er nog geen vuiltje aan de lucht. Testen voor je reis verliep voorspoedig, gratis en snel. (Bravo!) Maar de regels veranderden tijdens het spelletje. Plots waren wij niet schoon genoeg voor dat leuke nagebouwde vissersschip waar kinderen kapiteintje konden spelen. We waren niet zuiver genoeg voor toegang tot het aquarium. Een paar dagen later konden we het restaurant niet meer in.

Covid heeft ongekende inbreuken op onze vrijheden gebracht. Ook in Nederland. Maar wij zaten wel allemaal telkens in hetzelfde schuitje. De avondklok gold voor iedereen. De restaurants en kroegen sloten voor iedereen. Mondkapjes waren verplicht voor iedereen. Samen uit, samen thuis, dit was overmacht.

We waren wel telkens op zoek naar zondebokken. Iets of iemand om onze natuurlijke hang naar een onderscheid tussen goed en kwaad te bevredigen, te midden van deze rampspoed. Van Hugo de Jonge, naar Sywert van Lienden, Famke Louise of Willem Engel. Van discogangers tot mondkapjesweigeraars. Nu komen de niet-gevaccineerden in beeld als nieuwe groep om onze frustraties op te botvieren...

...We mogen trots zijn op die grote toestroom. En toch, staan er veel mensen te springen om daar verandering in te brengen. Ab Osterhaus stelt zonder blikken of blozen voor om ongevaccineerden de toegang tot het fysiek onderwijs te ontzeggen. En bij de Gezondheidsraad zwaaide de ethicus van dienst eind vorig jaar al met zijn vingertje in de lucht. Als die mouwen niet goedschiks worden opgerold, dan maar kwaadschiks. Wortels zijn leuk, stokken beter...

In Frankrijk kreeg ik een heel kort kijkje in de keuken van de maatschappelijke uitsluiting die in deze post-vaccinatiefase dreigt. Hoe je de bevolking alsnog uit elkaar kunt spelen en een klein groepje kunt bestempelen als de kern van het probleem. Zullen we dat in Nederland gewoon achterwege laten? 

Alles bij de bron; NRC


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha