PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan.

Twee jaar geleden is het eerste convenant gesloten. Dit nieuwe convenant is een uitbreiding met naast afspraken over leermiddelen ook afspraken voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk.

Op de website www.privacyconvenant.nl staat een overzicht van wie zich bij het convenant hebben aangesloten en is een model bewerkersovereenkomst te vinden.

Downloads en links

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha